Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi thi Tổ trưởng chuyên môn

Được đăng lên bởi c2liennghiahy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1506 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG THCS LIÊN NGHĨA
NỘI DUNG CUỘC THI “ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN GIỎI”:

Phần 1: Trắc nghiệm kiến thức về tổ chuyên môn:
-

Gồm 3 câu hỏi liên quan đến tổ chuyên môn

-

Tất cả các đ/c tham gia thi cùng trả lời bằng cách giơ đáp án lựa chọn theo
qui định của phần thi.

Phần 2: Trả lời câu hỏi:
-

Mỗi đ/c dự thi sẽ bốc thăm và trả lời 1 câu hỏi liên quan đến tổ chuyên môn.

-

Câu hỏi tham khảo:

1. Theo điều lệ trường THCS mới nhất qui định tổ chuyên môn họp mấy lần

trong một tháng?
2. Hãy cho biết chức năng của tổ chuyên môn theo qui định hiện hành của Bộ

giáo dục?
3. Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ gì?
4. Nêu rõ vai trò của tổ trưởng chuyên môn trong quản lý giảng dạy của giáo

viên và quản lý học tập của học sinh?
5. Hãy nói rõ khái niệm sinh hoạt tổ chuyên môn?
6. Cho biết những tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng hoạt động tor chuyên

môn?
7. Hãy nêu các nguyên tắc quản lý tổ chuyên môn?
8. Tổ trưởng chuyên môn có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?
9. Công tác tham mưu của tổ trưởng chuyên môn tập chung chủ yếu vào những

nội dung gì?

10. Quan hệ của tổ trưởng chuyên môn với các tổ chuyên môn khác?

Phần 3: Tình huống
-

Mỗi đ/c dự thi bốc thăm một tình huống và đưa ra đáp án cho tình huống
mình lựa chọn.

-

Một số tình huống tham khảo:

TH1: Là tổ trưởng chuyên môn của một trường THCS, hiện giờ đ/c đang
được nhà trường áp dụng hưởng phụ cấp 0,2 nhưng không được giảm định mức tiết
dạy. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với đ/c vậy đã đúng hay chưa? Nếu sai
đ/c phải làm gì để đảm bảo quyền lợi cho mình?
TH2: Sau khi dự một tiết dạy thao giảng của một giáo viên, qua nghe một số ý
kiến phản ánh, tt xác định được tiết dạy đó đã được giáo viên “dạy nháp” trước, do ®ã tiết
dạy diễn ra suôn sẻ, hoạt động của thầy và trò nhịp nhàng, học sinh trả lời đúng các câu
hỏi thầy đặt ra. Là TT đồng chí xử lý trường hợp này như thế nào?
TH 3: Vào đầu năm học, sau khi ổn định tổ chức nhà trường có một số
GV tỏ ra không phục tùng sự chỉ đạo của Tổ trưởng bộ môn trong quá trình tổ chức các
hoạt động của tổ. Làtt đồng chí giải quyết tình huống này như thế nào?
TH 4: Trong lần họp tổ chuyên môn góp ý giờ dạy thao giảng và nhắc
nhở một số công việc trong hoạt động dạy học. Giáo viên A trong tổ bị đưa ra góp
ý nhiều nhất, khi bị nhắc nhở về các kiến thức chưa chính xác trong bài dạy và một
số hoạt động khác cô A thường tìm một lí do khác để biện minh mặc dù đó là lí do
không hợp lí và không thừa nhận các khuyết điểm của mình. Vì vậy mà cuộc họp
trở nên căng thẳng, cô A đã b...
TRƯỜNG THCS LIÊN NGHĨA
NỘI DUNG CUỘC THI “ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN GIỎI”:
Phần 1: Trắc nghiệm kiến thức về tổ chuyên môn:
- Gồm 3 câu hỏi liên quan đến tổ chuyên môn
- Tất cả các đ/c tham gia thi cùng trlời bằng cách giơ đáp án lựa chọn theo
qui định của phần thi.
Phần 2: Trả lời câu hỏi:
- Mỗi đ/c dự thi sẽ bốc thăm và trả lời 1 câu hỏi liên quan đến tổ chuyên môn.
- Câu hỏi tham khảo:
1. Theo điều lệ trường THCS mới nhất qui đnh tổ chuyên môn họp mấy lần
trong một tháng?
2. Hãy cho biết chức năng của tổ chuyên môn theo qui định hiện hành của Bộ
giáo dục?
3. Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ gì?
4. Nêu vai trò của tổ trưởng chuyên môn trong quản giảng dạy của giáo
viên và quản lý học tập của học sinh?
5. Hãy nói rõ khái niệm sinh hoạt tổ chuyên môn?
6. Cho biết những tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng hoạt động tor chuyên
môn?
7. Hãy nêu các nguyên tắc quản lý tổ chuyên môn?
8. Tổ trưởng chuyên môn có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?
9. Công tác tham mưu của tổ trưởng chuyên môn tập chung chủ yếu vào những
nội dung gì?
Câu hỏi thi Tổ trưởng chuyên môn - Trang 2
Câu hỏi thi Tổ trưởng chuyên môn - Người đăng: c2liennghiahy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Câu hỏi thi Tổ trưởng chuyên môn 9 10 308