Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc tinh thể, tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt trong hợp kim Heusler Ni50Mn38Sb12B3

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1567 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấu trúc tinh thể, tính chất từ và hiệu ứng từ
nhiệt trong hợp kim Heusler Ni50Mn38Sb12B3
Mẫn Thị Kiều Yến
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Vật lý
Luận văn ThS Chuyên ngành: Vật lý nhiệt; Mã số: 60 44 09
Người hướng dẫn: GS.TS. Lưu Tuấn Tài
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan cơ sở lý luận các vấn đề cần nghiên cứu: hiệu ứng từ nhiệt;
vật liệu từ nhiệt .Tiến hành các phương pháp thực nghiệm: Tạo mẫu bằng phương
pháp nóng chảy hồ quang; Các phép đo. Trình bày các kết quả nghiên cứu: Cấu
trúc từ của hợp kim 〖Ni〗_50 〖Mn〗_38 〖Sb〗_12 B_3.; Tính chất từ của
của hợp kim 〖Ni〗_50 〖Mn〗_38 〖Sb〗_12 B_3.
Keywords: Vật lý nhiệt; Cấu trúc tinh thể; Tính chất từ; Hiệu ứng từ nhiệt;

Hợp kim

Content
Hiệu ứng từ nhiệt là một hiện tượng nhiệt động học từ tính [37], là sự thay
đổi nhiệt độ của vật liệu từ dưới tác dụng của từ trường. Một từ trường ngoài có thể ảnh
hưởng mạnh lên trật tự từ của một vật liệu. Trong quá trình từ hóa đoạn nhiệt, sự suy
giảm entropy từ của hệ spin trong quá trình định hướng theo từ trường ngoài sẽ được cân
bằng lại bằng sự gia tăng entropy của mạng tinh thể và do đó nhiệt độ của vật liệu tăng
lên. Trong quá trình khử từ đoạn nhiệt, tức là quá trình ngược lại của quá trình trên, sự
gia tăng entropy của hệ spin nhắm thiết lập lại trạng thái ban đầu sẽ được thỏa mãn nhờ
sự suy giảm entropy của mạng tinh thể và do đó nhiệt độ của vật liệu giảm xuống. Kết
quả của quá trình làm thay đổi nhiệt độ của vật liệu được gọi là hiệu ứng từ nhiệt
(Mangnetocaloric effect-MCE). Với mục đích nghiên cứu về các vật liệu từ nhiệt có ứng
dụng cao, có hiệu ứng từ nhiệt trong vùng nhiệt độ phòng và trên cở sở các kết quả
nghiên cứu bước đầu về hệ Ni-Mn-Sb có thêm nguyên tố Boron của nhóm chúng tôi.
Trong khóa luận này chúng tôi đề cập tới công nghệ chế tạo và đưa ra những nghiên cứu
về cấu trúc tinh thể, tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của hợp kim
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc tinh thể, tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt trong hợp kim Heusler Ni50Mn38Sb12B3 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Cấu trúc tinh thể, tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt trong hợp kim Heusler Ni50Mn38Sb12B3 9 10 584