Ktl-icon-tai-lieu

Cây 1 lá mầm:

Được đăng lên bởi quyen-tran
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 3647 lần   |   Lượt tải: 0 lần
*cây 1 lá mầm:
- Hạt: có 1 lá mầm
- Lá: gân song song
- thân:
+thân nhỏ (sinh trưởng sơ cấp)
+bó mạch xếp lộn xộn
- Rễ: rễ chùm
- Hoa: hoa mẫu 3, hay mẫu 6
- Chu kỳ dinh dưỡng: 1 năm
*cây 2 lá mầm
- Hạt: có 2 lá mầm
- lá: gân phân nhánh
- thân:
+thân lớn (sinh trưởng thứ cấp)
+bó mạch xếp 2 bên tầng sinh mạch
-Rễ: rễ cọc
-Hoa: hoa mẫu 4 hay 5
- Chu kỳ dinh dưỡng: 2 hay nhiều năm

...
*cây 1 lá mầm:
- Hạt: có 1 lá mầm
- Lá: gân song song
- thân:
+thân nhỏ (sinh trưởng sơ cấp)
+bó mạch xếp lộn xộn
- Rễ: rễ chùm
- Hoa: hoa mẫu 3, hay mẫu 6
- Chu kỳ dinh dưỡng: 1 năm
*cây 2 lá mầm
- Hạt: có 2 lá mầm
- lá: gân phân nhánh
- thân:
+thân lớn (sinh trưởng thứ cấp)
+bó mạch xếp 2 bên tầng sinh mạch
-Rễ: rễ cọc
-Hoa: hoa mẫu 4 hay 5
- Chu kỳ dinh dưỡng: 2 hay nhiều năm
Cây 1 lá mầm: - Người đăng: quyen-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cây 1 lá mầm: 9 10 245