Ktl-icon-tai-lieu

Chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp

Tài sản mà DN có tại thời điểm TA thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản - Các khoản lợi nhuận, các tài sản và các quyền về tài sản mà DN sẽ có do việc thực hiện các giao dịch được xác lập trước khi TA thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản - Tài sản là vật bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của Dn. TH thanh toán tài sản này cho các chủ nợ có bảo đảm, nếu giá trị của vật bảo đảm vượt quá khỏan nợ có bảo đảm phải thanh toán thì phần vượt quá đó là tài sản của DN .
Chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp 9 10 905