Ktl-icon-tai-lieu

Chất lượng dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến tại VNPT Bắc Ninh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 3153 lần   |   Lượt tải: 13 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

NGUYỄN TOÀN THẮNG

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH HỮU
TUYẾN TẠI VNPT BẮC NINH

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

Người hướng dẫn: TS.Vũ Trọng Phong

HÀ NỘI - 2011

MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Trong tình hình hiện nay, thị trường điện thoại cố định hữu tuyến (hay còn gọi là điện
thoại cố định truyền thống) của VNPT trên toàn quốc nói chung và của VNPT Bắc Ninh
nói riêng đều tăng trưởng không tốt, thậm chí là không tăng trưởng, trong những năm gần
đây dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến của VNPT Bắc Ninh có xu hướng giảm mạnh,
thực tế từ năm 2009 đến 05 tháng đầu năm 2011: Năm 2009 phát triển /tạm dừng là
15369/7311 máy năm 2010 phát triển/tạm dừng là 5605/8704 máy, Từ đầu năm 2011 đến
tháng 05/2010 đã có hơn 4000 thuê bao tạm dùng hoạt động (số liệu trung tâm dịch vụ
khách hàng-VNPT Bắc Ninh thống kê). Nguyên nhân của sự tăng trưởng yếu kém dịch vụ
điện thoại cố định hữu tuyến đó không chỉ vì bị cạnh tranh bởi một số dịch vụ khác (ví dụ:
cố định không dây, di động) mà còn nguyên nhân là chất lượng dịch vụ chưa được tốt, chưa
tận dụng được hết tiện ích của mạng điện thoại cố định hữu tuyến.

Vì vậy tôi chọn đề tài “Chất lượng dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến tại VNPT
Bắc Ninh” làm đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh. Đây là một vấn đề
cần thiết và có ý nghĩa trong thời điểm hiện nay.
Sơ lược tình hình, điều tra nghiên cứu trong và ngoài nước
Trong nước: đã có nhiều công trình nghiên cứu về chất lượng dịch vụ nói chung và
chất lượng dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến nói riêng nhưng đối với chất lượng dịch
vụ điện thoại cố định hữu tuyến tại VNPT Bắc Ninh vẫn chưa được nghiên cứu một cách
chi tiết và cụ thể.
Ngoài nước : Đây là vấn đề nghiên cứu, áp dụng cho doanh nghiệp trong lĩnh vực
kinh doanh cụ thể, nên tình hình nghiên cứu ngoài nước chỉ là tham khảo.

CHƯƠNG 1- CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH HỮU TUYẾN
1.1. Dịch vụ và dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến
1.1.1. Khái niệm về dịch vụ
Dịch vụ là những hoạt động lao động tạo ra các sản phẩm hàng hoá không tồn tại
dưới hình thái vật thể, không dẫn đến việc chuuyển quyền sở hữu nhằm thoả mãn kịp thời
các nhu cầu sản xuất và đời sống sinh hoạt của con người.

1.1.2. Dịch vụ viễn thông
Theo Pháp lệnh bưu chính viễn thông, dịch vụ viễn thông là dịch vụ truyền ký hiệu, tín
hiệu, số liệu, chữ viết, âm thanh, hình ản...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
NGUYỄN TOÀN THẮNG
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH HỮU
TUYẾN TẠI VNPT BẮC NINH
Chun ngành: Quản trkinh doanh
Mã số: 60.34.05
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Người hướng dẫn: TS.Vũ Trọng Phong
HÀ NỘI - 2011
Chất lượng dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến tại VNPT Bắc Ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chất lượng dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến tại VNPT Bắc Ninh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Chất lượng dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến tại VNPT Bắc Ninh 9 10 678