Ktl-icon-tai-lieu

Chất lượng dịch vụ mạng IP và các đề xuất áp dụng cho VNPT Hà Nội khi triển khai cung cấp các dịch vụ đa phương tiện trên nền IP

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1899 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
--------------------------------

TRẦN HỮU HÂN
ĐỀ TÀI
CHẤT LƯỢNG MẠNG DỊCH VỤ IP VÀ CÁC ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG
CHO VNPT HÀ NỘI KHI TRIỂN KHAI CUNG CẤP CÁC DỊCH
VỤ ĐA PHƯƠNG TIỆN TRÊN NỀN IP

Chuyên ngàng: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
Mã số: 60.52.70

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2012

-

Luận văn được hoàn thành tại:
Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Người hứng dẫn khoa học:

TS. NGUYỄN TẤT ĐẮC

Phản biện 1: …………………………………………..

Phản biện 2: …………………………………………..

Luận văn sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học
Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
Vào lúc: ……. Giờ …… Ngày ……Tháng …… Năm……

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

- 1-

MỞ ĐẦU
Công nghệ IP đã ra đời và phát triển chiếm lĩnh vị trí chủ đạo về
công nghệ thông tin ngày nay. Vấn đề đảm bảo chất lượng dịch vụ
trên nền công nghệ IP luôn là một yêu cầu cấp thiết cho các nhà khai
thác mạng trên thế giới, đặc biệt khi triển khai đồng thời nhiều dịch
vụ trên cùng một nền tảng truyền dẫn IP, kết nối nhiều hệ thống mang
tính toàn cầu.
Chất lượng dịch vụ viễn thông, ngoài đề cập đến những yếu tố về
chất lượng chăm sóc khách hàng không thể thiếu thì vấn đề về kỹ
thuật là cốt yếu, các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật liên quan là nền tảng.
Mỗi một dịch vụ viễn thông, đòi hỏi những đáp ứng từ mạng lưới hạ
tầng kỹ thuật một mức độ chất lượng kỹ thuật khác nhau. Ví dụ dịch
vụ điện thoại, hội nghị truyền hình là một dịch vụ nhạy cảm với các
thông số mạng IP-trễ, biến trễ, mất gói, trong khi đó các dịch vụ game
online, truyền tín hiệu điều khiển là những dịch vụ yêu cầu thấp hơn,
truyền dữ liệu, xem phim ảnh, chat, SMS là những dịch vụ chỉ yêu cầu
độ tin cậy dữ liệu truyền dẫn mà ít đòi hỏi khắt khe với trễ hay biến
trễ. Với các dịch vụ web, nghe nhạc, xem phim trên Internet thì có yêu
cầu thấp nhất về trễ và biến trễ…
Hệ thống mạng công nghệ IP có nhiều đặc điểm có tính chất
phức tạp hơn nhiều lần so với công nghệ cũ, cho phép hoàn toàn tự
động cặp nhật bảng định tuyến, gói tin đi trong mạng hoàn toàn có thể
bị trễ, nghẽn và bị hủy nếu không có những cơ chế đặc biệt để hỗ trợ,
nhiều nguy cơ bị tấn công phá hoại…Việc chuyển đổi mạng từ TDM
sang IP và việc triển khai nhiều loại hình dịch vụ trên cùng một cơ sở

- 2-

hạ tầng mạng IP là một thách thức không nhỏ với các nhà kỹ thuật và
khai thác mạng viễn thông trên toàn thế giới.
Trong bối cảnh như vậy, đề tài đã chọn hướng nghiên cứu làm rõ
những yếu tố ảnh hưởng đến c...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
--------------------------------
TRẦN HỮU HÂN
ĐỀ TÀI
CHẤT LƯỢNG MẠNG DỊCH VỤ IP VÀ CÁC ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG
CHO VNPT HÀ NỘI KHI TRIỂN KHAI CUNG CẤP CÁC DỊCH
VỤ ĐA PHƯƠNG TIỆN TRÊN NN IP
Chuyên ngàng: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
Mã số: 60.52.70
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC
HÀ NỘI - 2012
Chất lượng dịch vụ mạng IP và các đề xuất áp dụng cho VNPT Hà Nội khi triển khai cung cấp các dịch vụ đa phương tiện trên nền IP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chất lượng dịch vụ mạng IP và các đề xuất áp dụng cho VNPT Hà Nội khi triển khai cung cấp các dịch vụ đa phương tiện trên nền IP - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Chất lượng dịch vụ mạng IP và các đề xuất áp dụng cho VNPT Hà Nội khi triển khai cung cấp các dịch vụ đa phương tiện trên nền IP 9 10 22