Ktl-icon-tai-lieu

Châu Á và xu hướng của chiến lược thương hiệu

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1105 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Châu Á và xu hướng của chiến lược thương hiệu
Hình ảnh thương hiệu hoặc được hình thành hoặc bị hủy
hoại từ tất cả các điểm tương tác, chứ không chỉ thông qua
các hoạt động quảng bá sản phẩm hoặc hình ảnh công ty.

Xây dựng thương hiệu là đầu tư
Chuyện các thương hiệu trên thế giới được định giá
và xếp hạng hàng năm, tất nhiên không xa lạ với
nhiều doanh nghiệp châu Á cũng như Việt Nam. Tuy
nhiên, các tin tức trên dường như vẫn cứ là chuyện
của một ai đó. Đơn giản vì trong danh sách này
chẳng có mấy doanh nghiệp từ châu Á, ngoại trừ
những tên tuổi hiếm hoi nhưng quá quen thuộc như
Toyota, Samsung, Sony.
Tuy nhiên, cảm giác tự ti và “xa vời” đang được thay
thế dần bằng những chuyển mình đáng kể trong nhận
thức và đầu tư xây dựng thương hiệu trong vài năm
gần đây. Hàng loạt các sự kiện mua bán, sáp nhập
công ty, trong đó bên mua phải trả giá rất cao cho
thương hiệu đã tác động đáng kể đến những chủ

doanh nghiệp châu Á. Họ ngạc nhiên trước việc một
công ty nhỏ hơn đã dám trả đến 448 triệu đô la Mỹ
cho thương hiệu trong tổng giá trị hợp đồng mua bộ
phận máy tính cá nhân của IBM trị giá 1,25 tỉ đô la
Mỹ. Hiểu một cách khác, gần 40% giá trị của tài sản
mua bán là vô hình, và được tóm gọn trong hai chữ
“thương hiệu”. Hay như chuyện mua bán thương hiệu
của hãng hàng không Pan Am. Mặc dù hãng hàng
không này không còn hoạt động, vậy mà Công ty Carl
Icahn đã quyết định mua lại quyền sử dụng Pan Am
với giá 40 triệu đô la Mỹ và sẽ sử dụng thương hiệu
này cho kế hoạch kinh doanh trong tương lai.
Tất cả những sự kiện nêu trên cộng với quảng bá của
truyền thông đã thay đổi nhận thức của các chủ
doanh nghiệp về giá trị của xây dựng thương hiệu
một cách sâu sắc. Tài sản của doanh nghiệp còn phải
có một hạng mục quan trọng đó là giá trị thương hiệu.
Hiển nhiên, muốn có được giá trị vô hình đó, doanh
nghiệp cũng phải đầu tư cho nó như đã đầu tư vào
những giá trị hữu hình: nhà máy, thiết bị… Nghĩa là
phải dành ngân sách đầu tư ban đầu và đầu tư hàng

năm. Doanh nghiệp Việt Nam khi làm việc với nhà tư
vấn thường đặt câu hỏi: “Thương hiệu tôi hiện nay rất
yếu, làm sao có thể xây dựng thương hiệu với ngân
sách hàng năm 5%, 10% hay 20%...”. Có thể nói, hầu
hết các doanh nghiệp Việt Nam đều đang gặp tình
trạng này! Ngoài những bó buộc về chính sách, nếu
nhìn ở góc độ đầu tư, các doanh nghiệp sẽ hiểu rằng
mình đã chưa xem việc xây dựng thương hiệu là một
hoạt động đầu tư đúng nghĩa!
Ai chịu trách nhiệm về thương hiệu?
Chẳng biết do thói quen, hay cách tổ chức truyền
thống mà ở nh...
Châu Á và xu hướng của chiến lược thương hiệu
Hình ảnh thương hiệu hoặc được hình thành hoặc bhủy
hoại từ tất cả các điểm tương tác, chứ không chỉ thông qua
các hoạt động quảng bá sản phẩm hoặc hình ảnh ng ty.
y dựng thương hiệu là đầu tư
Chuyện các thương hiệu trên thế giới được định giá
xếp hạng hàng năm, tất nhiên không xa lạ với
nhiu doanh nghiệp châu Á cũng như Việt Nam. Tuy
nhiên, các tin tức trên dường như vẫn clà chuyện
của một ai đó. Đơn giản vì trong danh sách này
chng có mấy doanh nghip từ châu Á, ngoại trừ
những tên tuổi hiếm hoi nhưng quá quen thuộc như
Toyota, Samsung, Sony.
Tuy nhiên, cảm giác tự ti và “xa vời” đang được thay
thế dần bằng những chuyển mình đáng kể trong nhận
thức và đầu tư xây dựng thương hiệu trong vài năm
gần đây. Hàng loạt các sự kiện mua bán, sáp nhập
công ty, trong đó bên mua phải trả giá rất cao cho
thương hiệu đã tác động đáng kể đến những chủ
Châu Á và xu hướng của chiến lược thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Châu Á và xu hướng của chiến lược thương hiệu - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Châu Á và xu hướng của chiến lược thương hiệu 9 10 965