Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược an ninh Quốc gia của Mỹ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2468 lần   |   Lượt tải: 14 lần
CHIẾN LƯỢC AN NINH
QUỐC GIA CỦA MỸ

Ngày 27/05/2010, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức
công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới, một chiến lược kết hợp ngoại giao với sức
mạnh kinh tế và sức mạnh quân sự nhằm củng cố bằng được vị thế “lãnh đạo” của Mỹ
trên thế giới. Văn kiện này dài 52 trang, bao gồm 3 phần: I) KHÁI QUÁT CHIẾN LƯỢC
AN NINH QUỐC GIA CỦA MỸ; II) TIẾP CẬN CHIẾN LƯỢC; và III) THÚC ĐẨY
CÁC LỢI ÍCH CỦA MỸ.
I. KHÁI QUÁT CHIẾN LƯỢC AN NINH QUỐC GIA CỦA MỸ
Chiến lược mà Mỹ tìm kiếm trong thế giới đang thay đổi
Trong bình minh của thế kỷ 21, Mỹ phải đối mặt với hàng loạt các mối đe doạ đối
với an ninh quốc gia. Như đã từng giữ vai trò định hình thế giới trong thế kỷ 20, Mỹ ngày
nay phải xây dựng các nguồn lực cho sức mạnh và ảnh hưởng của mình, đồng thời định
hình một trật tự thế giới mới sao cho có thể vượt qua những thách thức trong thế kỷ 21.
Chiến lược An ninh Quốc gia 2010 của Mỹ cho rằng 2 thập kỷ kể từ khi kết thúc
Chiến tranh lạnh đã được ghi dấu bằng những thay đổi đầy hứa hẹn nhưng cũng đầy hiểm
hoạ. Dân chủ hoà bình được mở rộng, chiến tranh hạt nhân được loại trừ, kinh tế toàn cầu
có được sự tăng trưởng và thương mại phát triển. Những tiến bộ này đi kèm với những
vẫn đề còn tồn tại. Đó là cuộc chiến về ý thức hệ, dẫn đến các cuộc chiến tôn giáo, sắc
tộc; những mối nguy hiểm về phổ biến hạt nhân; bất bình đẳng và bất ổn kinh tế tăng cao;
vấn đề tàn phá môi trường, an ninh lương thực và những nguy cơ đối với sức khỏe ngày
càng được cộng đồng quốc tế chia sẻ. Tại Mỹ, các mối đe doạ tấn công khủng bố chết
người vẫn luôn thường trực kể từ sau thảm hoạ 11/9 và từ khi Mỹ phát động cuộc chiến ở
Irắc, tuyên chiến với Al-Qaida và các mạng lưới của nó. Bên cạnh đó là sự chìm sâu vào
khủng hoảng kinh tế. Trước những vấn đề này, Mỹ phải có chiến lược an ninh mới nhằm
tăng cường cho các lợi ích của Mỹ trong một thế giới đã thay đổi mà trong lòng nó ẩn
chứa những mối đe doạ. Theo quan điểm của Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack
Obama, nguy cơ đối với an ninh quốc gia của Mỹ không chỉ là chủ nghĩa khủng bố quốc
tế mà còn là các hiện tượng như: phổ biến vũ khí hạt nhân, sự bất ổn về kinh tế, biến đổi
khí hậu, sự vi phạm các thể chế dân chủ, tội phạm trong không gian ảo v.v...
Chiến lược đã chỉ ra những “thuộc tính” hỗ trợ cho vị trí thống lĩnh của Mỹ trong
nhiều thập kỷ, đó là: Các liên minh vững chắc, sức mạnh quân sự vô song, nền kinh tế
lớn nhất thế giới, nền dân chủ vững mạnh và tính năng động của công dân Mỹ. Để luôn
đi đầu thì ...
CHIẾN LƯỢC AN NINH
QUC GIA CA M
Chiến lược an ninh Quốc gia của Mỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược an ninh Quốc gia của Mỹ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Chiến lược an ninh Quốc gia của Mỹ 9 10 421