Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược Đại dương xanh trong kinh doanh

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1245 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Chiến lược Đại dương
xanh trong kinh doanh
Với tình trạng cung vượt cầu trong nhiều ngành kinh doanh, việc
cạnh tranh để chiếm lĩnh một phần của thị trường đang thu hẹp
dù là rất cần thiết nhưng chưa đủ để duy trì kết quả kinh doanh
cao. Các công ty cần tiến xa hơn chứ không chỉ cạnh tranh với
đối thủ. Để nắm bắt những cơ hội mang lại lợi nhuận và tăng
trưởng, họ cần tạo ra những đại dương xanh.

Tuy nhiên, ngày nay đa phần các Đại dương xanh chưa được
xác định trên bản đồ. Việc hoạch định chiến lược trong mấy chục
năm qua tập trung nhiều hơn vào các chiến lược Đại đương đỏ
với nền tảng là cạnh tranh. Kết quả là, người ta hiểu khá rõ về
cách thức cạnh tranh khôn ngoan trong một thị trường khốc liệt:
từ phân tích cấu trúc kinh té cơ bản của ngành kinh doanh hiện

tại tới lựa chọn một vị thế chiến lược nhờ chi phí thấp hay khác
biêt khóa hoặc tập trung hóa để xác lập phương thức cạnh tranh.
Do đó, vấn đề nhận được được nhiều sự quan tâm của các nhà
hoạch định chiến lược ngày nay là hiểu thấu đáo và áp dụng linh
hoạt chiến lược Đại dương xanh được coi là khá "mới mẻ" này.

Để nhận biết sâu sắc và vận dụng hiệu quả chiến lược vào quá
trình hoạt động kinh doanh, nhà hoạch định chiến lược cần tìm
hiểu và làm rõ các điểm sau: Đại dương đỏ, đại dương xanh là
gì? Đặc điểm của chiến lược "Đại dương xanh"? Tính tất yếu của
việc hình thành những "Đại dương xanh"! Đổi mới giá trị: nền
tảng của chiến lược "Đại dương xanh"; và cuối cùng là Thời điểm
nào để tái đổi mới giá trị - điều chỉnh chiến lược "Đại dương
xanh"?

Đại dương đỏ, đại dương xanh là gì?

Đại dương xanh là những khoảng trống thị trường chưa được

khai phá, đầy giá trị tiềm năng, còn vô số cơ hội phát triển hứa
hẹn lợi nhuận cao. Trong mô hình đại dương này, sự cạnh tranh
là chưa cần thiết, bởi luật chơi chưa được thiết lập.

Đại dương đỏ là thị trường thông thường, truyền thống, đã bị lấp
đầy bởi các đối thủ cạnh tranh và đã được khai thác rất sâu.
Trong đại dương đỏ, các ranh giới đã được thiết lập và chấp
nhận, quy luật cạnh tranh đều được xác định rõ ràng. Các công ty
phải tìm cách vượt trội hơn để chiếm được thị phần lớn hơn trong
thị trường. Khi đã có nhiều người nhảy vào thị trường, thị trường
này sẽ bị phân khúc ra nhỏ hơn. Do đó, khả năng thu lợi nhuận
và tăng trưởng sẽ có đi xuống.

Khái niệm, đặc điểm chiến lược "Đại dương xanh"

Việc nhận biết sâu sắc về chiến lược Đại dương xanh sẽ giúp
nhà hoạch định chiến lược đề ra những bước đi thích hợp cho
hoạt động kinh doanh của công ty. Do đó, nhà h...
Chiến lược Đạiơng
xanh trong kinh doanh
Với tình trạng cung vượt cầu trong nhiều ngành kinh doanh, việc
cạnh tranh để chiếm lĩnh một phần của thị trường đang thu hẹp
dù là rất cần thiết nhưng chưa đủ để duy trì kết quả kinh doanh
cao. c công ty cần tiến xa hơn chứ không chỉ cạnh tranh với
đối thủ. Để nắm bắt những cơ hội mang lại lợi nhuận và tăng
trưởng, họ cần tạo ra những đại dương xanh.
Tuy nhiên, ngày nay đa phần các Đại dương xanh chưa được
xác định trên bản đồ. Việc hoạch định chiến lược trong mấy chục
năm qua tập trung nhiều hơn vào các chiến lược Đại đương đỏ
với nền tảng là cạnh tranh. Kết quả là, người ta hiểu khá rõ v
cách thức cạnh tranh khôn ngoan trong một thị trường khốc liệt:
từ phân tích cấu trúc kinh té cơ bản của ngành kinh doanh hiện
Chiến lược Đại dương xanh trong kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược Đại dương xanh trong kinh doanh - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Chiến lược Đại dương xanh trong kinh doanh 9 10 399