Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược để phát triển lâu dài và bền vững

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 778 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chiến lược để phát triển lâu dài và
bền vững
Các doanh nghiệp hiệu quả cao là những doanh nghiệp luôn có khả năng chuyển
đổi từ thị trường ở giai đoạn chín muồi sang thị trường mới ở giai đoạn bắt đầu

Để phục vụ cho việc nghiên cứu, chương trình đã lựa chọn hơn 800 công ty lớn sở
hữu hơn 80% giá trị thị trường theo số liệu của Russell 3000, đại diện cho nhiều
ngành công nghiệp khác nhau. Các cộng tác viên của chương trình phân tích dữ
liệu của các công ty này trong vòng trên dưới 10 năm để đưa ra đánh giá tổng hợp
về tốc độ phát triển, lợi nhuận, sự đầu tư dài hạn, và tính nhất quán chiến lược.

Những công ty cần xây dựng chiến lược hợp lý để phát triển lâu dài và bền vững

Chương trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các doanh nghiệp hiệu quả cao là những
doanh nghiệp luôn có khả năng chuyển đổi từ thị trường ở giai đoạn chín muồi
sang thị trường mới ở giai đoạn bắt đầu. Ở hình minh họa, các bạn có thể thấy sự
phát triển của những công ty này là sự chuyển đổi liên tiếp giữa những thị trường
ở các giai đoạn khác nhau. Khi thị trường hiện tại suy giảm cũng là lúc công ty
chuyển đổi sang thị trường mới ở giai đoạn khởi đầu.

Doanh nghiệp hiệu quả cao luôn có khả năng tạo dựng bước tiến mới khi thị
trường hiện tại bắt đầu suy giảm
Để mô tả sự khác biệt này, Paul Nunes và Tim Breene sử dụng khái niệm đường
cong S (S curve). Trong kinh doanh, đường cong S thường được dùng để mô tả
vòng đời của một sản phẩm hay dịch vụ, bao gồm 4 giai đoạn: Khởi đầu, Phát
triển, Chín muồi và Suy giảm. Doanh thu, lợi nhuận sẽ tăng chậm ở giai đoạn
Khởi đầu, tăng ngày càng nhanh ở giai đoạn Phát triển, tăng chậm dần đến ổn
định, không tăng ở giai đoạn Chín muồi, và cuối cùng, đi xuống ở giai đoạn Suy
giảm.
Tuy nhiên, lãnh đạo của những doanh nghiệp hiệu quả cao biết cách nhìn nhận
đường cong S của sản phẩm, dịch vụ công ty họ không chỉ dưới góc độ tài chính.
Đằng sau đường cong S truyền thống còn nhiều đường cong S ẩn với ảnh hưởng

rất lớn đến tổ chức. Điểm chung của những đường cong S ẩn này là chúng ngắn
hơn đường cong S truyền thống, do đó, chúng đi vào giai đoạn Suy giảm nhanh
hơn. Lãnh đạo của những doanh nghiệp hiệu quả cao luôn đưa ra những quyết
sách chiến lược để tự thay đổi tổ chức mỗi khi các đường cong S ẩn (chứ không
đường cong S truyền thống) đi vào giai đoạn Suy giảm.

3 khía cạnh duy trì hiệu quả doanh nghiệp: Cơ sở cạnh tranh, Năng lực khác biệt
và Phát triển nhân sự
Trên hình minh họa, bạn có thể thấy 3 đường cong ẩn, màu tối, ngắn hơn nhiều so
với đường cong S tr...
Chiến lược để phát triển lâu dài
bền vững
Các doanh nghiệp hiệu quả cao là những doanh nghiệp luôn khả năng chuyển
đổi từ thị trường ở giai đoạn chín muồi sang thị trường mới ở giai đoạn bắt đầu
Để phục vụ cho việc nghiên cứu, chương trình đã lựa chọn hơn 800 công ty lớn sở
hữu hơn 80% giá trị thị trường theo số liệu của Russell 3000, đại diện cho nhiều
ngành công nghiệp khác nhau. Các cộng tác viên của chương trình phân tích d
liệu của các công ty này trong vòng trên dưới 10 năm để đưa ra đánh giá tổng hợp
về tốc độ phát triển, lợi nhuận, sự đầu tư dài hạn, và tính nhất quán chiến lược.
Những công ty cần xây dựng chiến lược hợp lý để phát triển lâu dài và bền vững
Chiến lược để phát triển lâu dài và bền vững - Trang 2
Chiến lược để phát triển lâu dài và bền vững - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chiến lược để phát triển lâu dài và bền vững 9 10 358