Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ Trung Quốc - Xiao Mingzheng -Trường Đại học Bắc Kinh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1056 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ Trung Quốc
Tác giả Xiao Mingzheng -Trường Đại học Bắc Kinh
Nguyễn Diệu Tú - Viện Nghiên cứu hành chính, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh dịch và biên tập

Thời đại ngày nay là thời đại của nền kinh tế thông tin, vì vậy, nguồn nhân lực trở thành nguồn lực đầu tiên để phát triển kinh tế - xã hội. Sự cạnh tranh giữa các quốc gia trở thành sự cạnh tranh về sức mạnh nhân tài, sự cạnh tranh đó đặt trọng tâm vào trình độ phát triển nguồn nhân lực. “Tăng cường sự phát triển và thiết lập các nguồn lực con người chưa bao giờ lại quan trọng và cấp thiết đến như vậy”. Trong lĩnh vực học thuật và quản lý nhà nước, mọi người dần nhận ra được tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực.
Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ Trung Quốc - Xiao Mingzheng -Trường Đại học Bắc Kinh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ Trung Quốc - Xiao Mingzheng -Trường Đại học Bắc Kinh 9 10 377