Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách của các nước lớn (Mĩ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản) đối với bán đảo Korea từ khi chiến tranh lạnh kết thúc đến nay

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2030 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chính sách của các nước lớn (Mĩ, Trung Quốc,
Nga, Nhật Bản) đối với bán đảo Korea từ khi
chiến tranh lạnh kết thúc đến nay
Nguyễn Thị Thu Thảo
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Đông Phương học
Chuyên ngành: Châu Á học; Mã số: 60 31 50
Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Đình Chỉnh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu chính sách của các nước lớn đối với bán đảo Triều Tiên trong thời
kỳ 1945-1953, bán đảo Triều Tiên trong thời kỳ 1953-1991, hai nhà nước Triều Tiên
trong thời kỳ chiến tranh lạnh 1953-1990. Chính sách của Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật
Bản đối với bán đảo Triều Tiên từ 1991 đến nay. Ảnh hưởng về chính trị, kinh tế và Văn
hóa xã hội của chính sách của Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản đối với bán đảo Triều
Tiên từ 1991 đến nay.
Keywords. Khu vực học; Châu Á học ; Chính trị

Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1.

Lý do chọn đề tài

Vào đầu những năm 90 của thế kỷ XX, sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, các quốc gia
trên thế giới bước vào một giai đoạn mới với nhiều cơ hội và thách thức mới. Trong lịch
sử thế giới, châu Á là một khu vực chịu nhiều hệ luỵ của chiến tranh lạnh để lại. Cuộc
chạy đua vũ trang giữa hai hệ thống thế giới cùng với những cuộc chiến tranh khu vực,
chiến tranh bộ phận đã gây ra những hậu quả nặng nề, trong đó khu vực bán đảo Korea
ngày nay là một ví dụ điển hình về hậu quả của chiến tranh lạnh.
Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, bán đảo Triều Tiên bước vào giai đoạn mới với những
quan hệ mới nảy sinh. Bên cạnh mối quan hệ Liên Triều lúc thăng, lúc trầm thì chính
sách của các nước lớn như Mỹ, Nhật, Trung Quốc và Nga tiếp tục có vao trò quan trọng
tác động đến tiến trình hoà giải, hợp tác và thống nhất của hai nhà nước trên vùng bán
đảo Triều Tiên.
Tuy nhiên cũng cần thấy rằng, khu vực Đông Bắc Á là một khu vực nhạy cảm về chính
trị và có tầm quan trọng chiến lược trong quan hệ quốc tế của khu vực và thế giới. Có thể

thấy, sau hơn hai thập kỷ chiến tranh lạnh kết thúc, tình hình chính trị trên vùng bán đảo
Triều Tiên vẫn diễn biến theo chiều hướng phức tạp, quan hệ giữa hai miền lúc thăng, lúc
trầm nhất là quan hệ về chính trị và vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.
Từ những nội dung nêu trên có thể thấy rằng, vấn đề thống nhất bán đảo Triều Tiên, tác
động của các nước lớn đối với vùng bán đảo này là một chủ đề khoa học quan trọng cần
phải được nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện nhằm góp phần vào sự phát triển
chung của xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.
Từ những nội dung nêu trên, chúng tôi cho rằng, chủ đề khoa học này cần ph...
Chính sách của các nước lớn (Mĩ, Trung Quốc,
Nga, Nhật Bản) đối với bán đảo Korea từ khi
chiến tranh lạnh kết thúc đến nay
Nguyễn Thị Thu Thảo
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Đông Phương học
Chuyên ngành: Châu Á học; Mã số: 60 31 50
Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Đình Chỉnh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu chính sách của các nước lớn đối với bán đảo Triều Tiên trong thời
kỳ 1945-1953, bán đảo Triều Tiên trong thời kỳ 1953-1991, hai nhà nước Triều Tiên
trong thời k chiến tranh lạnh 1953-1990. Chính sách của M, Trung Quốc, Nga và Nhật
Bản đối với bán đảo Triều Tiên từ 1991 đến nay. Ảnh hưởng về chính trị, kinh tế Văn
hóa hội của chính sách của Mỹ, Trung Quốc, Nga Nhật Bản đối với bán đảo Triều
Tiên từ 1991 đến nay.
Keywords. Khu vực học; Châu Á học ; Chính trị
Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Vào đầu những m 90 của thế kXX, sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, các quốc gia
trên thế giới bước vào một giai đoạn mới với nhiều hội thách thức mới. Trong lịch
sử thế giới, châu Á một khu vực chịu nhiều hệ lucủa chiến tranh lạnh để lại. Cuộc
chạy đua trang giữa hai hệ thống thế giới cùng với những cuộc chiến tranh khu vực,
chiến tranh bộ phận đã gây ra những hậu quả nặng nề, trong đó khu vực bán đảo Korea
ngày nay là một ví dụ điển hình về hậu quả của chiến tranh lạnh.
Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, bán đảo Triều Tiên bước vào giai đoạn mới với những
quan hệ mới nảy sinh. Bên cạnh mối quan hLiên Triều lúc thăng, lúc trầm thì chính
sách của các nước lớn như M, Nhật, Trung Quốc Nga tiếp tục có vao trò quan trọng
tác động đến tiến trình hoà giải, hợp tác thống nhất của hai nhà nước trên vùng bán
đảo Triều Tiên.
Tuy nhiên cũng cần thấy rằng, khu vực Đông Bắc Á một khu vực nhạy cảm về chính
trị và tầm quan trọng chiến lược trong quan hệ quốc tế của khu vực và thế giới. Có thể
Chính sách của các nước lớn (Mĩ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản) đối với bán đảo Korea từ khi chiến tranh lạnh kết thúc đến nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách của các nước lớn (Mĩ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản) đối với bán đảo Korea từ khi chiến tranh lạnh kết thúc đến nay - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Chính sách của các nước lớn (Mĩ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản) đối với bán đảo Korea từ khi chiến tranh lạnh kết thúc đến nay 9 10 209