Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn mực kế toán toàn cầu- xu thế đi lên tất yếu của các quốc gia

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1959 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Chuẩn mực kế toán toàn cầu- xu thế đi lên tất
yếu của các quốc gia
Bài viết này sẽ cố gắng chỉ ra tầm quan trọng của chuẩn mực kế toán toàn cầu và
ảnh hưởng của nó trên thị trường toàn cầu, cũng như cung cấp những báo cáo tài
chính có tính so sánh cao giúp các nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định đúng
đắn của mình
I.
Lời nói đầu
Nếu như trước đây người ta nói rằng làm sao để Chuẩn mực kế toán áp dụng ở
nước này mà vẫn có thể hòa hợp được ở nước khác. Điều đấy chứng tỏ là vẫn có nhiều sự
khác biệt và chúng ta phải cố gắng dung hòa. Nói một cách hình tượng hơn, đó là sự cố
gắng đưa các hệ thống chuẩn mực kế toán của các nước chạy song song với nhau. Với
IFRS, đó là một sự cố gắng để các chuẩn mực giữa các nước tiến gần đến với nhau hơn
theo một thông lệ chung, và đó chính là sự cần thiết phải ra đời của chuẩn mực kế toán
toàn cầu.
Bài viết này sẽ cố gắng chỉ ra tầm quan trọng của chuẩn mực kế toán toàn cầu và
ảnh hưởng của nó trên thị trường toàn cầu, cũng như cung cấp những báo cáo tài chính có
tính so sánh cao giúp các nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định đúng đắn của mình. Bên
cạnh đó, bài viết cũng tiến hành phân tích đánh giá để làm rõ sự khác nhau chủ yếu giữa
hệ thống kế toán dựa trên các điều luật và hệ thống kế toán dựa trên các nguyên tắc mà
điển hình được áp dụng lần lượt tại Mỹ và Liên minh Châu Âu.
Từ đó bài viết sẽ phân tích nguyên nhân của sự tiến tới một chuẩn mực kế toán
toàn cầu, bên cạnh đó đưa ra những lợi ích cũng như những trở ngại gặp phải trong quá
trình dịch chuyển đến một chuẩn mực kế toán áp dụng chung (chuẩn mực kế toán toàn
cầu).
Từ khóa: Chuẩn mực kế toán toàn cầu, chuẩn mực kế toán quốc tế, chuẩn mực
báo cáo tài chính quốc tế,...

Thực trạng môi trường kế toán hiện nay
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (tên viết tắt là IFRS) được Hội đồng chuẩn
mực kế toán quốc tế (IASB) biên soạn và ban hành nhằm hướng dẫn việc lập và trình bày
báo cáo kế toán có tính thống nhất cao và được sử dụng rộng rãi khắp thế giới. Mục đích
II.

của việc tiêu chuẩn hóa này là để giúp tạo ra sự phù hợp đối với quá trình chuẩn bị lập
báo cáo tài chính trong một môi trường toàn cầu. Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
(IFRS) ngày nay được rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới áp dụng, tính đến thời điểm
cuối năm 2008 (27/8/2008) đã có hơn 100 quốc gia bao gồm Úc, Singapo, Thổ Nhĩ Kỳ,...
và toàn bộ các quốc gia trong khối liên minh Châu Âu. Bên cạnh đó cũng có nhiều quốc
gia đang trong quá trình chuẩn bị thông qua bộ chuẩn mực IFRS nhưng vẫn chưa đ...
Chun mc kế toán toàn cu- xu thế đi lên tt
yếu ca các quc gia
Bài viết này s c gng ch ra tm quan trng ca chun mc kế toán toàn cu và
nh hưởng ca nó trên th trường toàn cu, cũng như cung cp nhng báo cáo tài
chính có tính so sánh cao giúp các nhà đu tư có th đưa ra các quyết đnh đúng
đn ca mình
I. Lời nói đầu
Nếu như trước đây người ta nói rằng làm sao để Chuẩn mực kế toán áp dụng
nước này mà vẫn có thể hòa hợp được ở nước khác. Điều đấy chứng tỏ là vẫn có nhiều sự
khác biệt chúng ta phải cố gắng dung hòa. Nói một cách hình ợng hơn, đó sự cố
gắng đưa các hệ thống chuẩn mực kế toán của các nước chạy song song với nhau. Với
IFRS, đó một sự cgắng để các chuẩn mực giữa các nước tiến gần đến với nhau hơn
theo một thông lệ chung, đó chính sự cần thiết phải ra đời của chuẩn mực kế toán
toàn cầu.
Bài viết y sẽ cố gắng chỉ ra tầm quan trọng của chuẩn mực kế toán toàn cầu
ảnh hưởng của nó trên thị trường toàn cầu, cũng như cung cấp những báo cáo tài chính có
tính so sánh cao giúp các nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định đúng đắn của mình. Bên
cạnh đó, i viết ng tiến hành phân tích đánh giá để m sự khác nhau chủ yếu giữa
hệ thống kế toán dựa trên các điều luật hệ thống kế toán dựa trên các nguyên tắc
điển hình được áp dụng lần lượt tại M và Liên minh Châu Âu.
Từ đó bài viết sẽ phân tích nguyên nhân của sự tiến tới một chuẩn mực kế toán
toàn cầu, bên cạnh đó đưa ra những lợi ích cũng như những trở ngại gặp phải trong quá
trình dịch chuyển đến một chuẩn mực kế toán áp dụng chung (chuẩn mực kế toán toàn
cầu).
Từ khóa: Chuẩn mực kế toán toàn cầu, chuẩn mực kế toán quốc tế, chuẩn mực
báo cáo tài chính quốc tế,...
II. Thực trạng môi trường kế toán hiện nay
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (tên viết tắt IFRS) được Hội đồng chuẩn
mực kế toán quốc tế (IASB) biên soạn và ban hành nhằm hướng dẫn việc lập và trình y
báo cáo kế toán tính thống nhất cao được sử dụng rộng rãi khắp thế giới. Mục đích
Chuẩn mực kế toán toàn cầu- xu thế đi lên tất yếu của các quốc gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuẩn mực kế toán toàn cầu- xu thế đi lên tất yếu của các quốc gia - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chuẩn mực kế toán toàn cầu- xu thế đi lên tất yếu của các quốc gia 9 10 289