Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình đánh giá nội bộ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 471 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đoàn đánh giá:Căn cứ lịch đánh giá nội bộ, nhu cầu phát sinh, yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc, chương trình đánh giá đợt năm tại Công ty như sau:
Thời gian đánh giá: Từ ngày đến ngày:
Đoàn đánh giá:
Chương trình đánh giá nội bộ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Chương trình đánh giá nội bộ 9 10 754