Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình làm việc với tuyến dưới

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC VỚI TUYẾN DƯỚI
Ngay khi bạn tuyển dụng người mới vào doanh
nghiệp của mình, Bạn cần lên kế hoạch để làm
việc với tuyến dưới của mình. Chương trình làm
việc được phân ra thành các cuộc gặp.

Cuộc gặp gỡ thứ nhất:
1. Lập danh sách người quen ít nhất là 100 người.
2. Dạy cách mời người đến gặp sponsor.
3. Học cách quảng cáo sponsor.
4. Bắt đầu sử dụng sản phẩm.
5. Đọc quyển “Hướng dẫn hoạt động Distributor” và đặt câu hỏi.
6. Đọc Hợp đồng và đặt câu hỏi.

Cuộc gặp gỡ thứ 2
1. Biết lịch sử phát triển kinh doanh theo mạng.
2. Kinh doanh theo mạng – con số và sự kiện.
3. Kinh doanh theo mạng đem lại điều gì và ưu thế của nó đối với kinh doanh thông
thường.
4. Trả lời câu hỏi của Distributor.
5. Định ra các buổi gặp mặt đầu tiên để nói chuyện.
6. Hướng dẫn Distributor ký hợp đồng một cách đúng đắn.

Cuộc gặp gỡ thứ 3
1. Lịch sử thành lập và hoạt động của công ty.
2. Triển vọng phát triển của công ty trong thời gian sắp tới.
3. Các tiêu chuẩn chính đánh giá công ty kinh doanh theo mạng.
4. Kể về các thủ lĩnh của công ty.

5. Mua sổ lịch làm việc và vở ghi chép các buổi tập huấn.
6. Tổ chức gặp gỡ để thảo luận về bán sản phẩm.

Cuộc gặp gỡ thứ 4
1. Tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu.
2. Dựng nên bức tranh dựa vào các mục tiêu đã đặt ra.
3. Lập kế hoạch làm việc cho ngày, tuần, tháng.
4. Lập kế hoạch làm việc cho 90 ngày đầu tiên.
5. Lập kế hoạch làm việc cho 1 năm.

Cuộc gặp gỡ thứ 5
1. Hướng dẫn Distributor cách trả lời các câu hỏi và phản đối.
2. Xem xét sơ đồ kinh doanh của công ty và lấy ví dụ.
3. Biết hệ thống 1+1 và con số thống kê để thực hiện hệ thống này.
4. Ý nghĩa của hình dáng bên ngoài (giấy, bút, đồng hồ).
5. Giới thiệu doanh nghiệp của mình thế nào.
6. Ý nghĩa của việc tham dự các lớp học

Cuộc gặp gỡ thứ 6
1. Học thuộc lòng 5-6 câu về mỗi một sản phẩm.
2. Kết quả sử dụng sản phẩm và ý nghĩa của chúng.
3. Sao lại các băng ghi âm và ghi hình.
4. Mua sách và tạp chí về kinh doanh theo mạng.
5. Giúp khách hàng tương lai ra quyết định.

Cuộc gặp gỡ thứ 7
1. Luân lý làm việc trong công ty.

2. Đọc cuốn “El lớn hé mở các bí quyết” của Tom Shriter.
3. Đạt các danh hiệu về cấp bậc và ý nghĩa của chúng.
4. Làm việc với khách hàng và bán hàng theo giới thiệu của họ.
5. Thời gian trong kinh doanh theo mạng.

Cuộc gặp gỡ thứ 8
1. Mua máy ghi âm, máy ảnh và album ảnh.
2. Công cụ làm việc và ý nghĩa của chúng.
3. Sponsor và nhánh sponsor.
4. Ghi số điện thoại của tất cả các sponsor.
5. Hàng ngày làm việc với sponsor về danh sách người que...
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC VỚI TUYẾN DƯỚI
Ngay khi bạn tuyển dụng người mới vào doanh
nghiệp của mình, Bạn cần lên kế hoạch để làm
việc với tuyến dưới của mình. Chương trình làm
việc được phân ra thành các cuộc gặp.
Cuộc gặp gỡ thứ nhất:
1. Lập danh sách người quen ít nhất là 100 người.
2. Dạy cách mời người đến gặp sponsor.
3. Học cách quảng cáo sponsor.
4. Bắt đầu sử dụng sản phẩm.
5. Đọc quyển “Hướng dẫn hoạt động Distributor” và đặt câu hỏi.
6. Đọc Hợp đồng và đặt câu hỏi.
Cuộc gặp gỡ thứ 2
1. Biết lịch sử phát triển kinh doanh theo mạng.
2. Kinh doanh theo mạng – con số và sự kiện.
3. Kinh doanh theo mạng đem lại điều gì ưu thế của đối với kinh doanh thông
thường.
4. Trả lời câu hỏi của Distributor.
5. Định ra c buổi gặp mặt đầu tiên để nói chuyện.
6. Hướng dẫn Distributor ký hợp đồng một cách đúng đắn.
Cuộc gặp gỡ thứ 3
1. Lịch sử thành lập và hoạt động của công ty.
2. Triển vọng phát triển của công ty trong thời gian sắp tới.
3. Các tiêu chuẩn chính đánh giá công ty kinh doanh theo mạng.
4. Kể về các thủ lĩnh của công ty.
Chương trình làm việc với tuyến dưới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình làm việc với tuyến dưới - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chương trình làm việc với tuyến dưới 9 10 629