Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề đăng kí đất đai

Được đăng lên bởi nguyenvy
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 765 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đăng ký đất đai - CHUYÊN ĐỀ 1

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
BÀI 1. ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU
1. Đối tượng đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1.1. Đối tượng đăng ký quyền sử dụng đất
(Căn cứ theo Điều 9, 107 của Luật đất đai năm 2003, Điều 39 và 83 của
Nghị định 181/2004/NĐ-CP)
1.1.1. Người sử dụng đất phải thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất
Nguyên tắc chung: Người sử dụng đất phải thực hiện đăng ký quyền sử dụng
đất phải là người sử dụng đất có quan hệ trực tiếp với nhà nước trong việc thực
hiện quyền và nghĩa vụ sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
- Hộ gia đình, cá nhân trong nước (sau đây gọi chung là hộ gia đình, cá
nhân) được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất,
nhận chuyển quyền sử dụng đất;
- Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa
bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và các điểm dân cư tương tự có cùng
phong tục, tập quán hoặc có chung dòng họ được Nhà nước giao đất hoặc công
nhận quyền sử dụng đất;
- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài về đầu tư, hoạt động văn hoá, hoạt
động khoa học thường xuyên hoặc về sống ổn định tại Việt Nam được Nhà nước
Việt Nam giao đất, cho thuê đất, được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở;
1.1.2. Người sử dụng đất không phải đăng ký quyền sử dụng đất
Cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải đăng
ký quyền sử dụng đất khi:
- Người thuê đất nông nghiệp dành cho công ích của xã, đất nhận khoán của
các tổ chức, thuê hoặc mượn đất của người khác để sử dụng;
- Cộng đồng dân cư giao quản lý đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để bảo
vệ, phát triển rừng.

1.2. Người chịu trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất
Theo quy định tại khoản 1 Điều 39 và Điều 2 của Nghị định 181/2004/NĐCP thì người chịu trách nhiệm thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất là người chịu
trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất của người sử dụng đất đó.
Đối với cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, người chịu trách nhiệm
trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất gồm có:
- Chủ hộ gia đình sử dụng đất;
- Cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử
dụng đất;
- Người đại diện của cộng đồng dân cư, của dòng họ sử dụng đất được
UBND cấp xã chứng thực;
- Người đại diện cho những người có quyền sử dụng chung thửa đất.
Chú ý: Theo Quy định tại khoản 2 Điều 39 và khoản 2, 3 Điều 115 của Nghị
định 181/2004/NĐ-CP thì người chịu trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất nói
trên được uỷ quyền cho người khác thực hiện đăng ký q...
Đăngđất đai - CHUYÊN ĐỀ 1
Chuyên đề đăng kí đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề đăng kí đất đai - Người đăng: nguyenvy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chuyên đề đăng kí đất đai 9 10 977