Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề môn Ứng dụng lý thuyết hệ thống( quản trị chiến lược)

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 640 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THEO QUAN ĐIỂM LÝ THUYẾT HỆ THỐNG 2
1.1 Môi trường kinh doanh. 2
1.2 Quan điểm hệ thống. 3

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA TIỆM INTERNET ĐIỂM HẸN – 135/40 Trần Hưng Đạo Q1. 4
2.1 Giới thiệu sơ lược về tiệm internet Điểm Hẹn. 4
2.2 Tình hình kinh doanh của tiệm Net 4
2.3 Phân tích ma trận SWOT đối với tiệm Net : 6
2.4 Định hướng xây dựng chiến lược qua phối hợp các yếu tố ma trận SWOT 7

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA TIỆM NET 2008 - 2010. 9
3.1 Chiến lược sản phẩm: 9
3.2 Chiến lược dịch vụ kèm theo: 9
3.3 Chiến lược tiếp thị quảng cáo: 9
3.4 Chiến lược nhân sự: 10
KẾT LUẬN 11
Chuyên đề môn Ứng dụng lý thuyết hệ thống( quản trị chiến lược) - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Chuyên đề môn Ứng dụng lý thuyết hệ thống( quản trị chiến lược) 9 10 638