Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề ngoại thương: giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu dệt may sang thị trường EU

Được đăng lên bởi vegalee880-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2676 lần   |   Lượt tải: 12 lần
GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì phát triển kinh tế
là vấn đề trọng yếu. Với vai trò thiết yếu trong đời sống con người cùng sự phát
triển song song với nhu cầu thị hiếu. Ngành dệt may đang ngày càng vươn xa cả
thị trường trong nước lẫn quốc tế. Theo đó ngành dệt may giữ vị trí ngày càng
quan trọng trong công cuộc xây dựng nền kinh tế nói riêng và xây dựng đất nước
nói chung.
Bên cạnh đó, vị trí của ngành dệt may trong trường quốc tế cũng đang dần
được khẳng định. Sau khi trở thành thành viên của Tổ Chức Thương Mại Thế
Giới (WTO), dệt may Việt Nam có sự tăng trưởng vượt bậc. Hàng loạt các tập
đoàn nước ngoài đang chuyển hướng đầu tư vào dệt may Việt Nam cho thấy sự
khởi sắc của ngành. Song bên cạnh những dấu hiệu tích cực thì nghành dệt may
Việt Nam cũng đang đứng trước nhiều rủi ro và thách thức.
Cùng với tốc độ tăng trưởng và quy mô xuất khẩu ngày càng được mở rộng
của ngành, Đảng và nhà nước nhận thức được cần phải đẩy mạnh xuất khẩu dệt
may và kịp thời đưa ra những quy định nhằm tạo thuận lợi cho sản xuất hàng
xuất khẩu, cụ thể là chiến lược phát triển kinh tế theo hướng thị trường mở,
chuyển đổi cơ cấu kinh tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Chính nhờ những chính sách và những quy định mới đó đã mang lại cho ngành
dệt may những động lực và định hướng phát triển mới. Đó cũng là giải pháp tốt
nhất cho nền kinh tế nước ta.
Đó chính là lý do em chọn đề tài: “Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng
dệt may của Việt Nam sang thị trường EU’’ để hiểu rõ hơn về tình hình xuất
khẩu hàng dệt may qua các năm gần đây nhằm đưa ra các giải pháp cho ngành
xuất khẩu dệt may.

SV: Lê Ngọc Bảo Khuê

Page 1

GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên
2. Mục Tiêu Nghiên Cứu
2.1. Mục Tiêu Chung
Đề ra giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu dệt may Việt Nam sag thị trường EU
2.2.Mục Tiêu Cụ thể
- Tìm hiểu thực trạng về hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam
sang thị trường EU
- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu hàng dệt may
của Việt Nam sang thị trường EU
- Đề xuất giải pháp giúp hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam
sang thị trường EU tốt hơn.
3. Phương Pháp Nghiên Cứu
3.1. Phương Pháp Thu Thập Số Liệu
- Số liệu sử dụng trong bài là số liệu thứ cấp. Được thu thập từ các nguồn:
tin tức trên VnExpress, bản tin dệt may, trên internet: website của Cục Hải Quan,
Bộ Công Thương, Hiệp hội dệt may Việt Nam
3.2. Phương Pháp Phân Tích Số Liệu
- Phương pháp so sánh số liệu qua các...
GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất ớc thì phát triển kinh tế
vấn đề trọng yếu. Với vai trò thiết yếu trong đời sống con người cùng sự phát
triển song song với nhu cầu thị hiếu. Ngành dệt may đang ngày càng vươn xa cả
thị trường trong nước lẫn quốc tế. Theo đó ngành dệt may giữ vị trí ngày càng
quan trọng trong công cuộc xây dựng nền kinh tế nói riêng và xây dựng đất nước
nói chung.
Bên cạnh đó, vị trí của ngành dệt may trong trường quốc tế cũng đang dần
được khẳng định. Sau khi trở thành thành viên của Tổ Chức Thương Mại Thế
Giới (WTO), dệt may Việt Nam sự tăng trưởng vượt bậc. Hàng loạt các tập
đoàn ớc ngoài đang chuyển hướng đầu vào dệt may Việt Nam cho thấy sự
khởi sắc của ngành. Song bên cạnh những dấu hiệu tích cực thì nghành dệt may
Việt Nam cũng đang đứng trước nhiều rủi ro và thách thức.
Cùng với tốc động trưởng quyxuất khẩu ngày càng được mở rộng
của ngành, Đảng và nhà nước nhận thức được cần phải đẩy mạnh xuất khẩu dệt
may kịp thời đưa ra những quy định nhằm tạo thuận lợi cho sản xuất hàng
xuất khẩu, cụ thể chiến lược phát triển kinh tế theo ớng thị trường mở,
chuyển đổi cấu kinh tế đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất ớc.
Chính nhờ những chính sách những quy định mới đó đã mang lại cho ngành
dệt may những động lực địnhớng phát triển mới. Đó cũng là giải pháp tốt
nhất cho nền kinh tế nước ta.
Đó chính là do em chọn đề tài: “Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng
dệt may của Việt Nam sang thị trường EU’’ để hiểu hơn về tình hình xuất
khẩu hàng dệt may qua các năm gần đây nhằm đưa ra các giải pháp cho ngành
xuất khẩu dệt may.
SV: Lê Ngọc Bảo Khuê Page 1
chuyên đề ngoại thương: giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu dệt may sang thị trường EU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề ngoại thương: giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu dệt may sang thị trường EU - Người đăng: vegalee880-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
chuyên đề ngoại thương: giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu dệt may sang thị trường EU 9 10 886