Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá thực trạng và giải pháp

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1043 lần   |   Lượt tải: 12 lần
LỜI NÓI ĐẦU


Nước ta có nguồn lao động dồi dào, đó là một tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế - xã hội. Thời kỳ 1990-1997 nền kinh tế Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng cao và tương đối ổn định, bình quân 8,3% năm (Phạm Hồng Tiến, 2000).
Năm 1997 sản lượng lương thực đã đạt 30,5 triệu tấn và xuất khẩu được trên 3,5 triệu tấn gạo. Tuy vậy, nguồn lao động vẫn chưa được sử dụng đầy đủ và có hiệu quả, chất lượng nguồn lao động cũng như năng xuất lao động xã hội còn thấp, tỷ lệ lao động không có việc làm và thiếu việc làm còn khá cao.
Lực lượng lao động Việt Nam tăng nhanh, với mức cung về số lượng lao động lớn nhưng về trình độ chuyên môn kỹ thuật tay nghề lại rất thấp, dẫn đến tình trạng vừa thừa lại vừa thiếu, thừa lao động phổ thông, nhưng thiếu lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Nhìn chung trình độ văn hoá của lao động nước ta tương đối cao nhưng đại bộ phận là không được qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay có tới 87,69% số người từ 15 tuổi trở lên không qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo mới chiếm 12,31% lực lượng lao động cả nước.
Cơ cấu lao động bất hợp lý (Trần Văn Luận, 1998). Các nước có thể phân loại lao động theo tỷ lệ phân phối tổng số lao động của từng nước vào ba khu vực khác nhau là công nghiệp, nông nghiệp, và dịch vụ. Vấn đề đặt ra là phân phối tỷ lệ lao độngvào ba khu vực sao cho hợp lý để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam và sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả.
Vì vậy, tôi đã nghiên cứu đề tài: “Chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá: thực trạng và giải pháp”, góp phần kiến nghị một số giải pháp về chuyển dịch cơ cấu lao động nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn lao động của nước ta.
Kết cấu của đề tài gồm 3 phần chính như sau:

Chương I: Cơ sở lý luận về chuyển dịch cơ cấu lao động.
Chương II: Thực trạng cơ cấu lao động ở Việt Nam.
Chương III: Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động ở Việt Nam.


Trên cơ sở mục tiêu đặt ra, phạm vi nghiên cứu của đề tài là dựa trên thực tế đất nước những năm qua cũng như kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới để tìm ra giải pháp thích hợp cho quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động.
Chuyển dịch cơ cấu lao động tạo điều kiện, là tiền đề cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động phù hợp sẽ thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm cho nền kinh tế đi lên ngược lại cơ cấu kinh tế không hợp lý sẽ kìm hãm sự phát triển kinh tế. Cơ cấu lao động được phân theo nhiều loại: cơ cấu thành phần, cơ cấu lao động theo ngành nghề, cơ cấu theo trình độ chuyên môn, cơ cấu ngành, cơ cấu vùng lãnh thổ,
Với quy mô vừa của một chuyên đề thực tập, chuyên đề chỉ đi vào nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu động ngành nghề và theo trình độ chuyên môn của lực lượng lao động, và sự ảnh hưởng của cơ cấu lao động theo ngành nghề, trình độ lực lượng lao động tới sự phát triển nền kinh tế.
Chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá thực trạng và giải pháp - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá thực trạng và giải pháp 9 10 620