Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp
Văn hóa được ví như khí huyết lưu thông trong huyết quản
để nuôi dưỡng thành công và tính bền vững của một (DN).
Xây dựng cũng như chuyển đổi văn hóa là áp lực của nhiều
DN hiện nay trong quá trình phát triển, mở rộng hoặc tái cơ
cấu.

Trong bài viết “Áp lực chuyển đổi văn hóa DN”
(Corporate Transformation Under Pressure) đăng trên
Tạp chí McKinsey Quarterly vào năm 2009, ba
chuyên gia của McKinsey & Company: Joseph Isern,
Mary C. Meaney và Sarah Wilson đã công bố kết quả
nghiên cứu do họ thực hiện về những yếu tố dẫn đến
thành công trong chuyển đổi văn hóa DN, dựa trên số
liệu phân tích từ 2.994 khảo sát.
Các chuyên gia nhận thấy, chỉ có 40% các cuộc
chuyển đổi văn hóa DN thành công. Các cuộc chuyển
đổi nhằm đạt được đột phá về kết quả hoạt động của
DN thường có xu hướng thành công nhiều hơn, với tỷ
lệ 47%; trong khi các cuộc chuyển đổi mang tính tự

vệ, ví dụ như để đối phó với khủng hoảng, chỉ có tỷ lệ
thành công là 34%.

Điều thú vị là cuối cùng các chuyên gia đã tìm ra bốn
yếu tố để chuyển đổi văn hóa DN thành công. Khi tất
cả bốn yếu tố này được áp dụng đầy đủ, tỷ lệ thành
công của việc chuyển đổi văn hóa DN tăng lên 80%.
Còn khi không có yếu tố nào trong bốn yếu tố này
được áp dụng, tỷ lệ thành công rơi xuống chỉ còn
10%.
Theo nghiên cứu của nhóm chuyên gia, các yếu tố
dẫn đến thành công trong chuyển đổi văn hóa DN
gồm:

1. Mục tiêu rõ ràng và xuyên suốt - DN bắt đầu tham
gia vào một cuộc chơi lớn hơn với kết quả hoạt động
vượt ngoài tầm dự đoán dựa trên tình hình hiện tại và
nhân viên thực sự bắt đầu tìm hiểu làm thế nào DN
của mình có thể chuyển đổi để đạt được những đột
phá một cách bền vững trong hoạt động kinh doanh.
2. Vai trò lãnh đạo - DN có một giám đốc điều hành
giỏi, có khả năng truyền đạt các dữ kiện một cách rõ
ràng, minh bạch cho toàn thể DN để mọi nhân viên
đều nhận thức rõ những việc không đem lại hiệu quả,
những việc cần thay đổi, và cũng để họ được cập
nhật đầy đủ thông tin về tiến độ thực hiện.
3. Một hệ thống chuyển đổi rõ ràng - DN phác thảo
mục tiêu rõ ràng nhằm đạt được sự đột phá toàn diện
trong hoạt động kinh doanh. Các mục tiêu này được
chuyển thành những hành động cụ thể và rõ ràng,
mang tính liên tục theo thời gian và liên kết lẫn nhau.
4. Duy trì nhiệt huyết và sự hưởng ứng của nhân viên
- DN phát huy được tinh thần làm chủ công cuộc
chuyển đổi, làm cho nó lan tỏa khắp tổ chức, thực

hiện hài hòa giữa thông điệp tích cực và tiêu cực (đẩy
mạnh những hoạt động hiệu quả, loại bỏ những hoạt...
Chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp
Văn hóa được ví như khí huyết lưu thông trong huyết quản
để nuôi dưỡng thành công và tính bền vững của một (DN).
Xây dựng cũng như chuyển đổi văn hóa là áp lực của nhiều
DN hiện nay trong quá trình phát triển, mở rộng hoặc tái cơ
cấu.
Trong bài viết “Áp lực chuyển đổi văn hóa DN”
(Corporate Transformation Under Pressure) đăng trên
Tạp chí McKinsey Quarterly vào năm 2009, ba
chuyên gia của McKinsey & Company: Joseph Isern,
Mary C. Meaney và Sarah Wilson đã công bố kết quả
nghiên cứu do họ thực hiện về những yếu tố dẫn đến
thành công trong chuyển đổi văn hóa DN, dựa trên s
liu phân tích từ 2.994 khảo sát.
Các chuyên gia nhn thấy, chỉ có 40% các cuộc
chuyển đổi văn hóa DN thành công. Các cuộc chuyển
đổi nhằm đạt được đột phá về kết quả hoạt động của
DN thường có xu hướng thành công nhiều hơn, với tỷ
lệ 47%; trong khi các cuộc chuyển đổi mang tính tự
Chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp 9 10 516