Ktl-icon-tai-lieu

chuyên luận : Ciprofloxacin hydroclorid

Được đăng lên bởi muu-cao-ke-hiem
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2174 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Họ và tên: Phan Tiến Hoàn
Mã sinh viên: DTY0952020016
Lớp quản lý : ĐH Dược K5A
Lớp học phần :02

Tên chuyên luận : Ciprofloxacin hydroclorid

1. Công thức cấu tạo

C17H18FN3O3.HCl

P.t.l: 367,8

2. Các dạng bào chế
- Các dạng bào chế ghi trong dược điển:
Viên nén: 250 mg, 500 mg, 750 mg
Thuốc nhỏ mắt: 0,3%
- Các dạng bào chế có trên thị trường:
Dung dịch tiêm truyền, viên bao phiên, dung
dịch nhỏ tai, thuốc mỡ tra mắt
3. Bảng 1: Yêu cầu chất lượng
Yêu cầu chất
lượng
Định tính
Độ trong và

Ciprofloxacin

Viên

Thuốc

hydroclorid

nén

nhỏ

X

mắt
X

X
X

màu sắc của
dung dịch
PH
Acid
fluoroquinolic

X
X

X

Tạp chất liên

X

quan
Kim loại nặng
X
Nước
X
Tro sulfat
X
Định lượng
X
X
Độ hoà tan
X
4. Bảng 2 : Phương pháp định tính
Phương
pháp định
tính
Đo phổ

X

Ciprofloxacin

Viên

Thuốc

hydroclorid

nén

nhỏ mắt

X

X

X

hồng
ngoại
Phản ứng

X

với
ion clorid
Sắc kí lớp

mỏng
Sắc kí đồ
X
X
5. Bảng 3: Phương pháp định lượng
Phương

Ciprofloxacin

Viên

Thuốc

pháp định

hydroclorid

lượng
Sắc kí

nén

nhỏ mắt

X

X

X

lỏng hiệu
năng cao
Sắc kí

lỏng
6. Phép thử định tính ciprofloxacin
hydroclorid bằng phương pháp đo phổ
hồng ngoại

...
Họ và tên: Phan Tiến Hoàn
Mã sinh viên: DTY0952020016
Lớp quản lý : ĐH Dược K5A
Lớp học phần :02
Tên chuyên luận : Ciprofloxacin hydroclorid
1. Công thức cấu tạo
C
17
H
18
FN
3
O
3
.HCl
P.t.l: 367,8
chuyên luận : Ciprofloxacin hydroclorid - Trang 2
chuyên luận : Ciprofloxacin hydroclorid - Người đăng: muu-cao-ke-hiem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
chuyên luận : Ciprofloxacin hydroclorid 9 10 374