Ktl-icon-tai-lieu

CIO thay đổi khi doanh nghiệp thay đổi

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CIO thay đổi khi doanh nghiệp thay đổi
Từ chỗ nhận triển khai công việc của những bộ phận
khác của công ty, bộ phận công nghệ thông tin
(CNTT) nay được tham gia từ đầu vào các công việc
hoạch định kế hoạch hay chiến lược phát triển của
doanh nghiệp trên nền tảng CNTT. Vai trò của người đứng
đầu bộ phận CNTT doanh nghiệp – CIO – đã thay đổi và
họ đã và đang “chạm” vào những thách thức mới.

Vài năm trước, các CIO thường than phiền họ còn
gặp nhiều khó khăn trong công việc do không được
nắm giữ những vị trí quan trọng có ảnh hưởng lớn
đến doanh nghiệp (chỉ là trưởng phòng CNTT). Đến
nay, vai trò của CIO đã được đề cao trong các doanh
nghiệp. Các CIO được cất nhắc lên các vị trí quan
trọng (tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc
trung tâm CNTT) ngày càng nhiều. Như vậy, những
khó khăn về vai trò và tiếng nói của CIO trong các tổ
chức đã không còn nhưng các CIO lại phải đối mặt
với những thách thức mới.

Khẳng định về vai trò của các CIO hiện nay, ông
Đặng Mạnh Phổ, Giám đốc Ban CNTT, Ngân hàng
Đầu tư và Phát triển Campuchia, nói: “Vai trò của CIO
ngày càng trở nên quan trọng trong các doanh nghiệp
và tổ chức. Trước đây công việc của CIO phần lớn là
triển khai các kế hoạch. Nhưng hiện giờ họ đã được
tham gia vào việc hoạch định, định hướng các chiến
lược kinh doanh, chiến lược CNTT trong doanh
nghiệp”.

Còn ông Bùi Hải Quân, Giám đốc CNTT của Tổng
công ty Tân cảng Sài Gòn, nói: “Trước đây bộ phận
CNTT của Tân cảng Sài Gòn chỉ là bộ phận nhận
triển khai công việc của các bộ phận khác, thường
phải “đuổi” theo doanh nghiệp để phát triển các ứng
dụng. Nhưng giờ CNTT đã trở thành trụ cột cho sự
phát triển của doanh nghiệp, góp phần định hướng

chiến lược trong sản xuất-kinh doanh của Tân cảng
Sài Gòn”.

Đổi mới và sáng tạo

Sự thay đổi về quan điểm của ban lãnh đạo doanh
nghiệp về vai trò của CIO đã rõ. Nhưng để làm tốt vai
trò này, CIO cũng gặp nhiều khó khăn khác. Bà
Dương Thị Thủy, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc
Trung tâm Tin học của Ngân hàng Việt Nam Thịnh
Vượng (VP Bank), cho rằng các CIO hiện đang phải
đối mặt với một thách thức là sự đổi mới và tính sáng
tạo. Các CIO cần phải ứng dụng công nghệ làm sao
để giúp định hướng cho sự đổi mới của doanh
nghiệp. Bà Thủy cho biết, đổi mới và sáng tạo là
những yêu cầu thực sự khó khăn với các CIO hiện
nay. Với VP Bank là một ví dụ. Từ chỗ chỉ có bốn chi
nhánh hồi cách đây 15 năm, ngân hàng đã phát triển
lên 130 chi nhánh tại 30 tỉnh thành trên toàn quốc. Vì
vậy, sự sáng tạo và đổi mới mang tính chất dẫn dắt

v...
CIO thay đổi khi doanh nghiệp thay đổi
Từ chỗ nhận triển khai công việc của những bộ phận
khác của công ty, bộ phận công nghệ thông tin
(CNTT) nay được tham gia từ đầu vào các công việc
hoch định kế hoạch hay chiến lược phát triển của
doanh nghiệp trên nn tảng CNTT. Vai trò của người đứng
đầu bộ phận CNTT doanh nghiệp CIO – đã thay đổi và
h đã và đang “chạm” vào những thách thức mới.
Vài năm trước, các CIO thường than phiền họ còn
gặp nhiều kkhăn trong công việc do không được
nắm giữ những vị trí quan trọng ảnh hưởng lớn
đến doanh nghiệp (chỉ là trưởng phòng CNTT). Đến
nay, vai trò của CIO đã được đề cao trong các doanh
nghiệp. c CIO được cất nhắc lên các v t quan
trọng (tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc
trung tâm CNTT) ngày càng nhiều. Như vậy, những
khó khăn về vai trò tiếng nói của CIO trong các tổ
chức đã không còn nhưng các CIO lại phải đối mặt
với những thách thức mới.
CIO thay đổi khi doanh nghiệp thay đổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CIO thay đổi khi doanh nghiệp thay đổi - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
CIO thay đổi khi doanh nghiệp thay đổi 9 10 917