Ktl-icon-tai-lieu

Có nên bỏ hình phạt tử hình

Được đăng lên bởi Huỳnh Hoài Thanh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 675 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Có nên xóa bỏ hình phạt tử hình trong Bộ luật hình sự?
- Tử hình là chế tài hình sự nghiêm khắc nhất trong hệ thống hình phạt được áp dụng đối
với những hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Thuật ngữ "hình phạt tử hình" trong tiếng
Anh (capital punishment) có nguồn gốc từ tiếng Latinh là capitalis, có gốc từ là caput, có
nghĩa là cái đầu, với hàm ý rằng đầu là bộ phận gắn liền với tính mạng, hình phạt làm mất
đầu tức là tước bỏ tính mạng con người. Theo gốc từ Hán Việt, "tử hình" có nghĩa là hình
phạt chết. Có một số định nghĩa khác nhau về hình phạt tử hình, song xét ở phương diện
pháp lý, có thể hiểu hình phạt tử hình là việc tước bỏ tính mạng của con người theo bản án
được tuyên bởi một Tòa án được lập ra một cách hợp pháp, nhằm trừng phạt người đó vì đã
phạm một tội ác đặc biệt nghiêm trọng (Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội,Những điều
cần biết về hình phạt tử hình, Nxb Lao động - Xã hội, 2010). Tuy nhiên, hình phạt tử hình có
phải là biện pháp ngăn chặn tội phạm duy nhất có hiệu quả không? Nó có vi phạm quy định
về quyền sống được ghi nhận trong Luật quốc tế về quyền con người và đi ngược lại với xu
hướng tiến bộ trên thế giới hay không?
Điều 3 Tuyên ngôn thế giới về quyền con người 1948 (UDHR) đề cập đến quyền sống là
quyền đầu tiên và cơ bản nhất của con người. Khoản 1 Điều 6 Công ước quốc tế về các
quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966) đã cụ thể hóa quyền này; thừa nhận mọi người đều
có quyền được sống và được pháp luật bảo vệ, không ai có thể bị tước mạng sống một cách
tùy tiện. Khoản 2 Điều này cũng quy định: "Ở những nước mà hình phạt tử hình chưa được
xóa bỏ thì chỉ được phép áp dụng hình phạt này đối với những tội ác nghiêm trọng nhất, căn
cứ vào luật pháp hiện hành tại thời điểm tội phạm được thực hiện và không được trái với
những quy định của Công ước này…". Như vậy, mặc dù ghi nhận quyền sống là một trong
những quyền cơ bản của tất cả mọi người, pháp luật quốc tế không cấm áp dụng hình phạt tử
hình. Tuy nhiên, việc áp dụng hình phạt này ở mỗi quốc gia là khác nhau, tùy theo quan
điểm về "tội phạm đặc biệt nghiêm trọng" của mỗi quốc gia.
Trên thế giới, luật pháp các quốc gia đã từng quy định hình phạt khắc nghiệt này cho rất
nhiều tội phạm khác nhau (phản quốc, giết người, hiếp dâm, thông dâm…). Theo thời gian,
phạm vi những tội danh bị áp dụng hình phạt tử hình trên thế giới ngày càng thu hẹp lại.
Những tội có tính chất chính trị, tôn giáo hay tình dục… dần dần bị loại bỏ khỏi danh sách
những tội danh có thể bị áp dụng hình phạt tử hìn...
Có nên xóa bỏ hình phạt tử hình trong Bộ luật hình sự?
- Tử hình chế tài hình sự nghiêm khắc nhất trong hệ thống hình phạt được áp dụng đối
với những hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Thuật ngữ "hình phạt tử hình" trong tiếng
Anh (capital punishment) nguồn gốc từ tiếng Latinh capitalis, gốc từ caput,
nghĩa cái đầu, với m ý rằng đầu bộ phận gắn liền với tính mạng, hình phạt làm mất
đầu tức tước b tính mạng con người. Theo gốc từ Hán Việt, "tử hình" nghĩa hình
phạt chết. Có một s định nghĩa khác nhau về nh phạt tử hình, song xét phương diện
pháp lý, thể hiểu hình phạt tử hình việc tước bỏ tính mạng của con người theo bản án
được tuyên bởi một Tòa án được lập ra một cách hợp pháp, nhằm trừng phạt người đó vì đã
phạm một tội ác đặc biệt nghiêm trọng (Khoa Luật Đại học Quốc gia Nội,Những điều
cần biết về hình phạt tử hình, Nxb Lao động - Xã hội, 2010). Tuy nhiên, hình phạt tử hình có
phải biện pháp ngăn chặn tội phạm duy nhất hiệu quả không? vi phạm quy định
về quyền sống được ghi nhận trong Luật quốc tế về quyền con người đi ngược lại với xu
hướng tiến bộ trên thế giới hay không?
Điều 3 Tuyên ngôn thế giới về quyền con người 1948 (UDHR) đề cập đến quyền sống
quyền đầu tiên bản nhất của con người. Khoản 1 Điều 6 Công ước quốc tế về các
quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966) đã cụ thể hóa quyền này; thừa nhận mọi người đều
quyền được sống được pháp luật bảo vệ, không ai thể bị tước mạng sống một cách
tùy tiện. Khoản 2 Điều này cũng quy định: "Ở những nước hình phạt tử hình chưa được
xóa bỏ thì chỉ được phép áp dụng hình phạt này đối với những tội ác nghiêm trọng nhất, căn
cứ vào luật pháp hiện hành tại thời điểm tội phạm được thực hiện không được trái với
những quy định của Công ước này…". Như vậy, mặc ghi nhận quyền sống một trong
những quyền cơ bản của tất cả mọi người, pháp luật quốc tế không cấm áp dụng hình phạt tử
hình. Tuy nhiên, việc áp dụng nh phạt này mỗi quốc gia khác nhau, tùy theo quan
điểm về "tội phạm đặc biệt nghiêm trọng" của mỗi quốc gia.
Trên thế giới, luật pháp các quốc gia đã từng quy định hình phạt khắc nghiệt y cho rất
nhiều tội phạm khác nhau (phản quốc, giết người, hiếp dâm, thông dâm…). Theo thời gian,
phạm vi những tội danh bị áp dụng hình phạt tử hình trên thế giới ngày càng thu hẹp lại.
Những tội tính chất chính trị, tôn giáo hay tình dục… dần dần bị loại bỏ khỏi danh sách
những tội danh có thể bị áp dụng hình phạt tử hình.
Hiện nay có 89 quốc gia trên thế giới đã hủy bỏ án tử hình, 28 quốc gia chưa xử tử người nào
trong 10 năm qua và 9 quốc gia chỉ áp dụng án tử hình trong các trường hợp đặc biệt (như tội
ác chiến tranh), 74 quốc gia vẫn còn áp dụng (Nguồn:https://vi.wikipedia.org/wiki/T
%E1%BB%AD_h%C3%ACnh). Các quốc gia hủy bỏ án tử hình cho rằng tác dụng của hình
phạt này với việc ngăn chặn tội phạm cũng giống như các loại hình phạt khác. Các cuộc khảo
sát do Liên Hợp quốc thực hiện (năm 1988, 1996 và 2002) về mối quan hệ giữa hình phạt tử
hình tỷ lệ phạm tội nhiều quốc gia trên thế giới đã kết luận rằng: "Không tìm thấy
những chứng cứ khoa học cho thấy việc thi hành án tử hình tác dụng ngăn chặn tội phạm
tốt hơn so với việc áp dụng hình phạt chung thân v.v..". Công trình nghiên cứu nổi tiếng
Có nên bỏ hình phạt tử hình - Trang 2
Có nên bỏ hình phạt tử hình - Người đăng: Huỳnh Hoài Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Có nên bỏ hình phạt tử hình 9 10 897