Ktl-icon-tai-lieu

Có tồn tại một công thức trong xây dựng thương hiệu

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 739 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Có tồn tại một công thức trong xây dựng thương hiệu
Xây dựng một thuơng hiệu mạnh, ngoài việc xây
dựng và thực hiện chiến luợc quảng bá hiệu quả, chú
trọng trong thiết kế logo, hình tuợng, khẩu hiệu, nhạc
hiệu, bao bì... Sau đây là một phương thức của
Susan J. Lindner, người sáng lập và Ceo của Lotus
Public Relations bạn nên tham khảo: Sản phẩm +
Chuyên môn + Uy tín = Thương hiệu.

Sản phẩm
Chỉ đơn giản tạo ra sản phẩm và coi đó là nền tảng
của thương hiệu thì chưa đủ. Hãy xem Apple với
Apple TV, Microsoft với Zune hoặc New Coke với
những thành công vang dội ngay khi mới ra mắt. Nếu
sản phẩm của bạn không kèm theo dòng chữ “Hey,
nhưng nó miễn phí mà”, thì đừng mong đợi nó sẽ tự
động được tiêu thụ. Đầu tiên, hãy cân nhắc xem điều
gì khiến sản phẩm của bạn được chú ý. Làm sao nó
giảm bớt phiền hà, đem lại sự hài lòng và thân thiện
với mọi người và, quan trọng nhất, làm sao để mọi
người cùng quan tâm tới nó. Những công ty mới
thành lập đều không đủ sức tổ chức những hoạt động
quảng cáo rầm rộ, vì vậy “ngôn ngữ truyền miệng” là
cái đích mà họ cần nhắm đến.
Chuyên môn
Bạn tạo ra sản phẩm có thể thay đổi cả thế giới. Xin
chúc mừng. Đó là điều khiến bạn trở thành 1 chuyên

gia tầm cỡ trên sản phẩm của bạn, ảnh hưởng của
sản phẩm này, vấn để mà nó đang giải quyết, người
mua sản phẩm (và những người không mua nó - và
đó cũng là lý do họ thất bại), và cách mà sản phẩm
này tác động đến thế giới. Khi bạn là 1 nhà lãnh đạo
đủ chín chắn, bạn thuyết phục khách hàng của mình
tin rằng họ có thể chưa từng sống nếu thiếu đi những
sản phẩm của bạn. Điều đó thật chẳng dễ dàng gì: nó
có nghĩa là bạn phải thu thập thông tin cần thiết, thăm
dò đối thủ của bạn đang làm gì và đọc tin tức để hiểu
được tình hình của công ty trong mắt khách hàng. 1
chuyên gia hiểu được cách để gắn kết nguồn cảm
hứng chưa được khai phá, chạm đến chúng và kết
nối với chúng. Bằng cách nhìn xa hơn về phía con
đường và dự báo điều gì sắp xảy ra, bạn đã trở thành
1 nhà lãnh đạo thực thụ Bây giờ bạn chỉ cần hành
động thôi.
Uy tín
Hãy nghĩ về nhãn hiệu mà bạn ưa thích: BMW,
McDonald’s, Nordstrom, Apple. Những công ty này

hứa hẹn gì với bạn? Họ có thực hiện không? Tất
nhiên là có. Cho dù đó là kiến thức, công nghệ, món
ăn, dịch vụ tăng cường hay sự đổi mới, họ hứa với tất
cả khách hàng rằng họ sẽ hoàn thành chúng, mọi lúc,
và không hề bỏ sót. Đó là cách chúng ta gây dựng
niềm tin và tạo dựng nên thương hiệu.
Để mở ra những lời ước hẹn, bạn cần đào sâu vào
việc trả lời 3 câu hỏi: Tại sao bạn xây dựng nên
th...
Có tồn tại một công thức trong xây dựng thương hiệu
Xây dựng một thuơng hiệu mạnh, ngoài việc xây
dựng và thực hiện chiến luợc quảng bá hiệu quả, chú
trọng trong thiết kế logo, hình tuợng, khẩu hiệu, nhạc
hiu, bao bì... Sau đây là một phương thức của
Susan J. Lindner, người sáng lập và Ceo của Lotus
Public Relations bạn nên tham khảo: Sản phẩm +
Chuyên môn + Uy tín = Thương hiệu.
Có tồn tại một công thức trong xây dựng thương hiệu - Trang 2
Có tồn tại một công thức trong xây dựng thương hiệu - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Có tồn tại một công thức trong xây dựng thương hiệu 9 10 184