Ktl-icon-tai-lieu

con đường chẳng mấy ai đi

Được đăng lên bởi Học Văn
Số trang: 213 trang   |   Lượt xem: 2826 lần   |   Lượt tải: 13 lần
CON ĐƯỜNG CHẲNG
MẤY AI ĐI
The Road Less Traveled
M. Scot Peck. M.D.
Người dịch: Lm. Lê Công Đức
1

Mục Lục:
Mở đầu: Lời Giới Thiệu
Phần 1: Quy Phạm
Phần 2: Tình yêu
Phần 3: Tín Ngưỡng và sự Trưởng Thành
Phần 4: Ân Sủng
Kết: Lời bạt

Lời giới thiệu:
Phần lớn các ý tưởng trình bày ở đây được hình thành từ công việc điều trị hằng ngày
của tôi với các bệnh nhân trong khi họ gắng sức để tránh hoặc để tìm sự trưởng thành
nhiều hơn. Bởi đó, quyển sách này chứa đựng rất nhiều câu chuyện thực của những con
người thực. Tín nhiệm là điều tối cần cho việc thực hành tâm lý trị liệu, vì thế tất cả các
trường hợp mô tả ở đây đều được đổi tên và đổi các tình tiết sao cho có thể vừa bảo đảm
được tính cẩn mật cho các bệnh nhân của tôi vừa đồng thời không bóp méo những điều
căn bản trong kinh nghiệm của chúng ta với nhau.
Tuy nhiên, có một điều không thể tránh được đó là để cho việc mô tả các trường hợp
khỏi phải quá dông dài, tôi phải lược bỏ một số tình tiết. Tâm lý trị liệu là một tiến trình
ít khi ngắn gọn, song vì tôi cần phải tập chú vào những mốc điểm quan trọng của các
trường hợp, nên bạn đọc rất dễ có ấn tượng rằng tiến trình tâm lý trị liệu là một tiến
trình rất rõ nét và đầy kịch tính. Kịch tính thì quả có thực đấy, còn tính cách sáng sủa rõ
nét thì có lẽ phải đi đến cuối mỗi tiến trình rồi nhìn lại mới thấy được. Dẫu sao thì để
cho quyển sách được dễ đọc, trong những mô tả các ca trị liệu này tôi sẽ bỏ qua những
giai đoạn rối loạn và ngưng trệ kéo dài vốn vẫn thường xảy đến với các ca trị liệu tâm
lý.Cũng vì lý do giản tiện tôi đành phải theo thói quen lâu đời để sử dụng từ ngữ giống
đực[1] cho Thiên Chúa – chứ không phải vì một quan niệm cứng nhắc nào về giống
loại.
Trong tư cách là một nhà tâm lý trị liệu, tôi cảm thấy cần nêu rõ ngay từ đầu rằng có hai
giả định hàm chứa trong quyển sách này. Một là, tôi không phân biệt tâm thần với tâm
linh, và do đó không hề có sự phân biệt giữa quá trình trưởng thành tâm linh với quá
trình trưởng thành tâm thần. Hai đàng chỉ là một. Giả định thứ hai là quá trình trưởng
thành ấy bao giờ cũng phức tạp, cam go và kéo dài suốt cuộc sống. Nếu vai trò của tâm
lý trị liệu là thúc đẩy và hỗ trợ cho tiến trình trưởng thành tâm thần và tâm linh thì chắc
2

chắn nó không thể là một phương pháp nhanh chóng và giản dị được. Tôi không thuộc
một trường phái tâm thần học hay tâm lý trị liệu riêng biệt nào. Tôi không thuộc trường
phái của Freud hay Jung hay Adler, cũng không phải thuộc trường phái phân tích cung
cách ứng xử. Tôi không tin ...
CON ĐƯỜNG CHẲNG
MẤY AI ĐI
The Road Less Traveled
M. Scot Peck. M.D.
Người dịch: Lm. Lê Công Đức
1
con đường chẳng mấy ai đi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
con đường chẳng mấy ai đi - Người đăng: Học Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
213 Vietnamese
con đường chẳng mấy ai đi 9 10 619