Ktl-icon-tai-lieu

công chức thuế

Được đăng lên bởi Dũng Nguyễn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 893 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP CÔNG CHỨC THUẾ 2014

I. Hệ điều hành Windows XP
1. Để thi hành một ứng dụng trên hệ điều hành Windows XP ta:
A. (I). Nhắp đúp biểu tượng Shortcut của ứng dụng trên Desktop (nếu có)
B. (II). Nhắp Start  Programs  …  chọn ứng dụng
C. (III). Nhắp Start  Run  khai báo dường dẫn và tập tin của ứng dụng  OK
D. Cả (I), (II), (III) đều đúng
2. Để thoát khỏi (đóng) một ứng dụng trên hệ điều hành Windows XP ta:
A. (I). Click mouse vào nút Close của ứng dụng
B. (II). Vào menu File của ứng dụng chọn Exit
C. (III). Nhấn tổ hợp phím ALT + F4
D. Cả (I), (II), (III) đều đúng
3. Để thi hành chương trình Windows Explorer (trong Windows XP) ta:
A. (I). Click Start  Programs  Accessories  Windows Explorer
B. (II). Click mouse phải lên nút Start  Explorer
C. (III). Click mouse phải lên My Computer  Explorer
D. Cả (I), (II), (III) đều đúng
4. Nút Close của cửa sổ chương trình được dùng để:
A. (I). Đóng cửa sổ và kết thúc chương trình
C. Cả (I) và (II) đều đúng
B. (II). Thu nhỏ cửa sổ chương trình
D. Cả (I) và (II) đều sai
5. Chương trình Windows Explorer được dùng để:
A. Xử lý hình vẽ
C. Quản lý Folder
B. Soạn thảo văn bản
D. Quản lý tập tin, thư mục và ổ đĩa
6. Trong Windows Explorer, để sao chép File (tập tin, tệp) và Folder (thư mục) ta:
A. (I). Chọn file và Folder cần sao chép, nhấn tổ hợp phím CTRL + C, chọn vị trí lưu các thư mục, tập
tin vừa sao chép, nhấn tổ hợp phím CTRL + V
B. (II).Chọn file và Folder cần sao chép, vào menu Edit  Copy, chọn vị trí lưu các thư mục, tập tin
vừa sao chép, vào menu Edit  Paste
C. (III).Chọn file và Folder cần sao chép, click mouse phải  Copy, chọn vị trí lưu các thư mục, tập tin
vừa sao chép, click mouse phải  Paste
D. Cả (I), (II), (III) đều đúng.
7. Trong Windows Explorer, để di chuyển File và Folder ta:
A. (I). Chọn file và Folder cần chuyển, nhấn tổ hợp phím CTRL + X, chọn vị trí lưu các thư mục, tập
tin cần chuyển, nhấn tổ hợp phím CTRL + V.
B. (II). Chọn file và Folder cần chuyển, vào menu Edit  Cut, chọn vị trí lưu các thư mục, tập tin cần
chuyển, vào menu Edit  Paste
C. Cả (I) và (II) đều đúng
D. Cả (I) và (II) đều sai

8. Trong Windows Explorer, để đổi tên File hoặc Folder ta:
A. (I). Chọn file hoặc Folder cần đổi tên, click mouse phải lên file và folder vừa chọn  Rename, gõ
vào tên mới.
B. (II). Chọn file hoặc Folder cần đổi tên, nhấn phím F2, gõ vào tên mới.
C. Cả (I) và (II) đều đúng
D. Cả (I) và (II) đều sai
9. Trong Windows Explorer, để xóa (lọai bỏ) File hoặc Folder ta:
A. (I). Chọn File...
BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP CÔNG CHỨC THUẾ 2014
I. Hệ điều hành Windows XP
1. Để thi hành một ứng dụng trên hệ điều hành Windows XP ta:
A. (I). Nhắp đúp biểu tượng Shortcut của ứng dụng trên Desktop (nếu có)
B. (II). Nhắp Start Programs chọn ứng dụng
C. (III). Nhắp Start Run khai báo dường dẫn và tập tin của ứng dụng OK
D. Cả (I), (II), (III) đều đúng
2. Để thoát khỏi (đóng) một ứng dụng trên hệ điều hành Windows XP ta:
A. (I). Click mouse vào nút Close của ứng dụng
B. (II). Vào menu File của ứng dụng chọn Exit
C. (III). Nhấn tổ hợp phím ALT + F4
D. Cả (I), (II), (III) đều đúng
3. Để thi hành chương trình Windows Explorer (trong Windows XP) ta:
A. (I). Click Start Programs Accessories Windows Explorer
B. (II). Click mouse phải lên nút Start Explorer
C. (III). Click mouse phải lên My Computer Explorer
D. Cả (I), (II), (III) đều đúng
4. Nút Close của cửa sổ chương trình được dùng để:
A. (I). Đóng cửa sổ và kết thúc chương trình
B. (II). Thu nhỏ cửa sổ chương trình
C. Cả (I) và (II) đều đúng
D. Cả (I) và (II) đều sai
5. Chương trình Windows Explorer được dùng để:
A. Xử lý hình vẽ
B. Soạn thảo văn bản
C. Quản lý Folder
D. Quản lý tập tin, thư mục và ổ đĩa
6. Trong Windows Explorer, để sao chép File (tập tin, tệp) và Folder (thư mục) ta:
A. (I). Chọn file và Folder cần sao chép, nhấn tổ hợp phím CTRL + C, chọn vị trí lưu các thư mục, tập
tin vừa sao chép, nhấn tổ hợp phím CTRL + V
B. (II).Chọn file Folder cần sao chép, vào menu Edit Copy, chọn vị trí lưu các thư mục, tập tin
vừa sao chép, vào menu Edit Paste
C. (III).Chọn file và Folder cần sao chép, click mouse phải Copy, chọn vị trí lưu các thư mục, tập tin
vừa sao chép, click mouse phải Paste
D. Cả (I), (II), (III) đều đúng.
7. Trong Windows Explorer, để di chuyển File và Folder ta:
A. (I). Chọn file Folder cần chuyển, nhấn tổ hợp phím CTRL + X, chọn vị trí lưu các thư mục, tập
tin cần chuyển, nhấn tổ hợp phím CTRL + V.
B. (II). Chọn file Folder cần chuyển, vào menu Edit Cut, chọn vị trí lưu các thư mục, tập tin cần
chuyển, vào menu Edit Paste
C. Cả (I) và (II) đều đúng
D. Cả (I) và (II) đều sai
công chức thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công chức thuế - Người đăng: Dũng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
công chức thuế 9 10 711