Ktl-icon-tai-lieu

Công cụ cho việc đánh giá và tái định vị thương hiệu

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công cụ cho việc đánh giá và tái định vị thương hiệu
Để kiềm hãm cơn bão kinh tế hiện đang hoành hành,
các công ty phải quay trở lại xem xét các mối liên
quan để đánh giá cho thương hiệu cũng như công
việc kinh doanh cốt lõi của mình.

Những thay đổi sâu sắc trong cách cư xử của những
khách hàng thanh toán bằng tiền mặt đã gây ảnh
hưởng đến những thương hiệu tên tuổi từ Starbuck
(đã đóng cửa 600 cửa hàng) cho đến những tập đoàn
ô tô khổng lồ đã thông báo cho sự cắt giảm sản xuất
ở Bắc Mỹ và đang kêu gọi sự giúp đỡ từ phía chính
quyền

liên

bang

để

khỏi

bị

phá

sản.

Phải chăng những tổ chức này đã tiên đoán được
sự đình trễ và đã có những điều chỉnh cần thiết?
Hãy xem xét một công ty có tư tưởng tiến bộ _ hệ
thống khách sạn và khu nghỉ mát rộng khắp thế giới
Starwood, vào năm 2006, Starwood thông báo kế
hoạch rút giảm tính phụ thuộc vào bất động sản đồng

thời tạo ra những thương hiệu nhằm đáp ứng nhu
cầu của một thế hệ du khách mới. Công ty cho thực
hiện chiến lược “Quyền lợi về tài sản” vào năm 2006
bao gồm việc bán đi hơn 5 tỉ đô la tài sản ngoài chiến
lược. Cùng thời điểm đó nó giữ lại quyền sở hữu
những tài sản hấp dẫn nhất có thể được tái phát triển
và sở hữu cơ hội làm chủ thời cơ. Starwood tiếp tục
khuấy động danh mục vốn đầu tư vào bất động sản
như khi khai thác giá trị của những tài sản còn lại. Kết
quả là trong quí thứ hai của năm 2008 công ty được
khen thưởng cho việc tăng 11.7% lợi nhuận trong
quản lý và quyền kinh doanh so với cùng kì năm
ngoái. Bên cạnh đó Starwood cũng gắn bó mật thiết
với khách hàng của mình, với việc cải tiến thương
hiệu riêng và việc tạo ra những ấn tượng đáng nhớ
đã dẫn đến việc mở rộng sự ưu tiên cũng như uy tín
thương hiệu.
Sẽ rất có lợi nếu như một công ty có thể tạm gác việc
làm ăn để đưa ra một phân tích mang tính chiến lược
hợp lí. Bao lâu thì những tổ chức này cùng đi vào
hoạt động và thống nhất thương hiệu? Hơn thế nữa

liệu họ có dành thời gian cho việc tìm hiểu hướng đi
trong hiện tại và tương lai của những ngành công
nghiệp mà họ phục vụ? Và cuối cùng liệu những tổ
chức này có tiếp nhận thông tin và lập ra hướng đi để
đảm bảo cho sự sống còn của việc kinh doanh cốt lõi
của mình giống như Starwood hay không?

Tìm ra một công cụ cho thương hiệu
Hình dung ra một công cụ có thể giúp công ty của
bạn vừa hội nhập vừa tái thiết lập tên tuổi cho mình
bây giờ và sau này. Sau khi cuốn sách đầu tiên
() xuất bản tháng 11 năm
2008,

tôi

cho

ra

cuốn

thứ

hai

() sẽ...
Công cụ cho việc đánh giá và tái định vị thương hiệu
Để kiềm hãm cơn bão kinh tế hiện đang hoành hành,
các công ty phải quay trở lại xem xét các mối liên
quan để đánh giá cho thương hiệu cũng như công
việc kinh doanh cốt lõi của mình.
Những thay đổi sâu sc trong cách x của những
khách hàng thanh toán bằng tiền mặt đã gây ảnh
hưởng đến những thương hiệu tên tuổi từ Starbuck
ã đóng cửa 600 cửa hàng) cho đến những tập đoàn
ô khổng lồ đã thông báo cho scắt giảm sản xuất
Bắc Mỹ và đang kêu gọi sự giúp đỡ từ phía chính
quyền liên bang để khỏi bị phá sản.
Phải chăng những tổ chức này đã tiên đoán được
sự đình trễ và đã có những điều chỉnh cần thiết?
Hãy xem xét một công ty tưởng tiến b _ hệ
thống khách sạn và khu ngh mát rộng khắp thế giới
Starwood, vào năm 2006, Starwood thông báo kế
hoch rút giảm nh phụ thuộc vào bất động sản đồng
Công cụ cho việc đánh giá và tái định vị thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công cụ cho việc đánh giá và tái định vị thương hiệu - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Công cụ cho việc đánh giá và tái định vị thương hiệu 9 10 817