Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ nhượng quyền kinh doanh

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công nghệ nhượng quyền kinh doanh
Bạn đang băn khoan không biết có nên kinh doanh
theo mô hình nhượng quyền? Chúng tôi có đầy đủ
thông tin để cung cấp cho bạn trước khi có quyết định
đúng đắn.

Bạn đang băn khoan không biết có nên kinh doanh
theo mô hình nhượng quyền? Chúng tôi có đầy đủ
thông tin để cung cấp cho bạn trước khi có quyết định
đúng đắn.
- Franchisor: chủ sở hữu thương hiệu đồng thời là
người bán thương hiệu

- Franchisee: người mua thương hiệu để kinh doanh

- Franchise: hợp đồng nhượng quyền kinh doanh

Người bán franchise phải thực hiện nghiên cứu thị
trường trước khi có quyết định bán thương hiệu, họ
sẽ đồng ý nhượng quyền nếu biết rằng địa điểm, khu
vực, thị trường… của người mua hoàn toàn phù hợp
với sản phẩm hay dịch vụ mà họ cung cấp.
Nếu mua 1 doanh nghiệp có sẵn không có nghĩa nó
là sự khởi đầu tốt trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái
như hiện nay. Do đó, bạn có nghĩ đến ý tưởng mua
hợp đồng franchise. Người mua franchise trả 1 khoản
phí ban đầu để có tư cách kinh doanh cộng thêm phí

thường niên cho người bán thương hiệu. Ngược lại,
người mua sẽ có quyền sử dụng thương hiệu vốn đã
nổi tiếng và thành công của người bán, ngoài ra còn
nhận được những hỗ trợ tích cực từ phía người bán
để mở rộng kinh doanh và tầm ảnh hưởng.
Đối với những thương hiệu nổi tiếng thì việc mua hợp
đồng nhượng quyền càng tỏ ra ưu thế so với
phươngt thức tự kinh doanh. Điểm thuận lợi nhất đối
với phương thức kinh doanh này là người mua
franchise có thể sở hữu hoàn toàn một hệ thống vận
hành chuyên nghiệp thông qua các chương trình
huấn luyện và kiểm tra thực thi. Người mua franchise
có thể tránh được những lỗi mà 1 doanh nghiệp mới
chào đời đương nhiên mắc phải trong quá trình kinh
doanh.
Người bán franchise phải thực hiện nghiên cứu thị
trường trước khi có quyết định bán thương hiệu, họ
sẽ đồng ý nhượng quyền nếu biết rằng địa điểm, khu
vực, thị trường… của người mua hoàn toàn phù hợp
với sản phẩm hay dịch vụ mà họ cung cấp. Bất kỳ

một lỗi nào nếu không tìm hiễu kỹ thị trường sẽ ảnh
hưởng đáng kể đến thương hiệu của họ. Người bán
sẽ vẽ 1 bức tranh tổng thể, chỉ dẫn người mua điểm
mạnh, điểm yếu, lợi thế và bất lợi thế của ta và đối
thủ cạnh tranh. Cũng vì lẽ đó mà người mua
franchise có thể yên tâm vì người bán đã làm hộ công
tác khó khăn nhất ban đầu: “nghiên cứu thị trường”
của bất kỳ doanh nghiệp nào muốn kinh doanh.
Cuối cùng, người mua franchise hưởng lợi nhuận
dựa trên doanh số của họ. Thay vì một doanh nghiệp
mới ra đời sẽ gặp khó khăn khi tiếp xúc...
Công nghệ nhượng quyền kinh doanh
Bạn đang băn khoan không biết có nên kinh doanh
theo mô hình nhượng quyền? Chúng tôi có đầy đủ
thông tin để cung cấp cho bạn trước khi có quyết định
đúng đắn.
Bạn đang băn khoan không biết có nên kinh doanh
theo mô hình nhượng quyền? Chúng tôi có đầy đủ
thông tin để cung cấp cho bạn trước khi có quyết định
đúng đắn.
- Franchisor: chủ sở hữu thương hiệu đồng thời là
người bán thương hiệu
- Franchisee: người mua thương hiệu để kinh doanh
- Franchise: hợp đồng nhượng quyền kinh doanh
Công nghệ nhượng quyền kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ nhượng quyền kinh doanh - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Công nghệ nhượng quyền kinh doanh 9 10 112