Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ sản xuất nước uống đóng chai 2

Được đăng lên bởi minhnguyen1995
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Để luôn đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn
thực phẩm, mỗi công ty sản xuất nước uống đóng chai cần thực hiện nghiêm
túc các quy trình sau đây:
Quy trình xử lý nước
1. Nguồn nước:
Tùy theo quy mô sản xuất, nhà đầu tư có thể chọn nguồn nước thích hợp. Nếu sản
xuất với khối lượng lớn, nên chọn nguồn nước giếng ngầm. Nước ngầm thường có
chất lượng ổn định, thuận tiện cho việc xử lý và chi phi thấp hơn so với xử lý các
nguồn nứoc khác.
Để có nguồn nước ngầm không bị nhiểm khuẩn, hàm lượng kim loại nặng, phenol,
chất phóng xạ… nằm trong tiêu chuẩn nước sinh hoạt là rất khó nên trước khi đưa
vào sản xuất, bắt buộc phải làm xét nghiệm tổng thể và tùy theo kết quả, có thể
phải qua một hoặc nhiều công đoạn xử lý sau:
Khử sắt, mangan:
Nước được chảy qua bộ lọc với vật liệu là các chất có khả năng ô xy hóa mạnh để
chuyển sắt 2 thành sắt 3, kết tủa và được xả ra ngoài. Quá trình này cũng đồng thời
xử lý mangan và mùi hôi của khí H2S (nếu có). Sau đó, nước được đưa vào sản
xuất hoặc tiếp tục phải xử lý:
Làm mềm, khử khoáng
Nước thô được xử lý lọc qua hệ trao đổi ion (Cation–Anion), có tác dụng lọc
những ion dương (Cation): Mg2+, Ca2+, Fe3+, Fe2+, … Và những ion âm (Anion)
như: Cl-, NO3-, NO2-,... Nước được xử lý qua hệ thống này sẽ được đưa vào bồn
chứa hoặc tiếp tục đựoc xử lý:
Lọc thô, khử mùi khử màu
Dùng bộ lọc tự động xúc xả với nhiều lớp vật liệu để loại bỏ bớt cặn thô trên 5
micron, khử mùi và màu (nếu có):
Các giai đoạn trên thực chất là để bảo vệ, tăng tuổi thọ của hệ thống màng RO
trong công đoạn sản xuất chính sau đây.
2. Lọc thẩm thấu ngược
Nước được bơm (cao áp) qua hệ thống màng thẩm thấu ngược (Reverse Osmosis).
Tùy theo chế độ điều chỉnh, màng RO sẽ cho khoảng 25 - 75% lượng nước tinh
khiết đi qua những lỗ lọc cực nhỏ, tới 0.001 micron.
Phần nước còn lại, có chứa những tạp chất, những ion kim loại ... sẽ được xả bỏ
hoặc được thu hồi để quay vòng.
Phần nước tinh khiết không còn vi khuẩn, virus và các loại khoáng chất đạt tiêu
chuẩn nước đóng chai sẽ được tích trữ trong bồn chứa kín.
3. Tái diệt khuẩn bằng tia cực tím:
Trong quá trình lưu trữ, nước tinh khiết có khả năng bị nhiễm khuẩn từ không khí
nên trứoc khi đóng chai rất cần tái tiệt trùng bằng tia UV (Ultra-violet light) để diệt
khuẩn.

Sau đó đưa qua hệ thống lọc tinh 0,2µm để loại bỏ xác vi khuẩn (nếu có)
4. Giai đoạn cuối: Đóng chai
Sau khi qua tất cả các quy trình trên, nước được bơm ra hệ thống chiết rót để đóng
chai.
QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC ĐÓNG CHAI NHỎ (300 – 150...
Để luôn đảm bảo tuân thủ đúng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn
thực phẩm, mỗi công ty sản xuất nước uống đóng chai cần thực hiện nghiêm
túc các quy trình sau đây:
Quy trình xử lý nước
1. Nguồn nước:
Tùy theo quy sản xuất, nhà đầu thể chọn nguồn nước thích hợp. Nếu sản
xuất với khối lượng lớn, nên chọn nguồn nước giếng ngầm. Nước ngầm thường
chất lượng ổn định, thuận tiện cho việc xử chi phi thấp hơn so với xử các
nguồn nứoc khác.
Để nguồn nước ngầm không bị nhiểm khuẩn, hàm lượng kim loại nặng, phenol,
chất phóng xạ… nằm trong tiêu chuẩn nước sinh hoạt rất khó nên trước khi đưa
vào sản xuất, bắt buộc phải làm xét nghiệm tổng thể tùy theo kết quả, thể
phải qua một hoặc nhiều công đoạn xử lý sau:
Khử sắt, mangan:
Nước được chảy qua bộ lọc với vật liệu các chất khả năng ô xy hóa mạnh để
chuyển sắt 2 thành sắt 3, kết tủađược xả ra ngoài. Quá trình này cũng đồng thời
xử mangan và mùi hôi của khí H2S (nếu có). Sau đó, nước được đưa vào sản
xuất hoặc tiếp tục phải xử lý:
Làm mềm, khử khoáng
Nước thô được xử lọc qua hệ trao đổi ion (Cation–Anion), tác dụng lọc
những ion dương (Cation): Mg2+, Ca2+, Fe3+, Fe2+, … Và những ion âm (Anion)
như: Cl-, NO3-, NO2-,... Nước được xử qua hệ thống này sẽ được đưa vào bồn
chứa hoặc tiếp tục đựoc xử lý:
Lọc thô, khử mùi khử màu
Dùng bộ lọc tự động xúc xả với nhiều lớp vật liệu để loại b bớt cặn thô trên 5
micron, khử mùi và màu (nếu có):
Các giai đoạn trên thực chất để bảo vệ, tăng tuổi thọ của hệ thống màng RO
trong công đoạn sản xuất chính sau đây.
2. Lọc thẩm thấu ngược
Nước được bơm (cao áp) qua hệ thống màng thẩm thấu ngược (Reverse Osmosis).
Tùy theo chế độ điều chỉnh, màng RO sẽ cho khoảng 25 - 75% lượng nước tinh
khiết đi qua những lỗ lọc cực nhỏ, tới 0.001 micron.
Phần nước còn lại, chứa những tạp chất, những ion kim loại ... sẽ được xả bỏ
hoặc được thu hồi để quay vòng.
Phần nước tinh khiết không còn vi khuẩn, virus các loại khoáng chất đạt tiêu
chuẩn nước đóng chai sẽ được tích trữ trong bồn chứa kín.
3. Tái diệt khuẩn bằng tia cực tím:
Trong quá trình lưu trữ, nước tinh khiết khả năng bị nhiễm khuẩn từ không khí
nên trứoc khi đóng chai rất cần tái tiệt trùng bằng tia UV (Ultra-violet light) để diệt
khuẩn.
công nghệ sản xuất nước uống đóng chai 2 - Trang 2
công nghệ sản xuất nước uống đóng chai 2 - Người đăng: minhnguyen1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
công nghệ sản xuất nước uống đóng chai 2 9 10 228