Ktl-icon-tai-lieu

công nghiệp hóa hiện đại hóa

Được đăng lên bởi Ngoclan Le
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 626 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung chủ yếu của Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa & điều
kiện để thực hiện nó ở Việt Nam hiện nay
Đề cương đề tài mã số:10236

ĐẶT VẤN ĐỀ.
Hiện nay trên thế giới sự phát triển của công nghệ thông tin công nghệ chi
thức đồng diễn ra với tốc độ chóng mặt, cuộc cách mạng đó đã đem đến thành
tựu to lớn cho nhiều nước biết vận dụng vào hàng sản xuất, đưa họ trở thành
nhiều cường quốc phát triển trên thế giới hiện nay Việt Nam đang ở trong thời
kỳ quá độ lên CNXH, nền kinh tế vẫn ở trong trình độ thấp, chịu ảnh hưởng của
nề kinh tế cửa hàng phong kiến kéo dài, nông nghiệp vẫn chủ yếu là trồng lúa.
Nền công nghiệp lạc hầu chưa có thành tựu nào đóng góp quan trọng cho nền
kinh tế quốc dân. Muốn đưa nền kinh tế đi lên để có thể sánh ngang với các
nước trong khu vực Đông nam á Thái bình dương …và để trở thành con Rồng
Kinh tế thì công nghiệp hoá hiện đại hoá phải được coi trọng, đánh giá đúng
mức sự cần thiết của CNH- HĐH trong giai đoạn hiện nay nước ta mới có thể
trở thành một nước phát triển. Có thu nhập cao đời sống nhân dân được nâng
cao.
Chính tầm quan trọng của CNH HĐH to lớn như vậy là lý do em chọn “
Nội dung chủ yếu của CNH- HĐH và điều kiện để thực hiện nó ở Việt Nam
hiện nay” đề tài lấy giải quyết vấn đề tính tất yếu của CNH- HĐH
Khái niệm về CNH- HĐH thực trạng CNH _ HĐH ở Việt Nam ..các nội
dung mục tiêu cơ bản của CNH – HĐH ở nước ta. Các tiền đề giải pháp lớn tiến
hành CNH- HĐH thông qua bài viết này em hy vọng có thêm hiểu biết, kiến

Hệ thống Website :
● 


● 
●

Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
Email: Thuvienluanvan@gmail.com

thức về CNH- HĐH. Bài viết của em được sự hướng dẫn cuả Thầy: Đỗ Quốc
Hùng.
* Phạm trù CNH và thực chất của CNH
Phạm trù CNH hoá
Chúng ta đã xem xét CNH trên khía cạnh vai trò và những quan điểm về nó
ở nước ta. Như vậy CNH là gì?Định nghĩa CNH được đưa ra với sự việc hiện
nay ở nước ta như thế nào?
Với câu hỏi thứ nhất, từ trước tới nay có rất nhiều câu trả lời được đưa ra.
Như vậy nên hiểu phạm trù này như thế nào? Trước hết xin trích ra một vài định
nghĩa đã có. Theo tác giả B. Mazlíh khi xem xét quá trình CNH ở Anh Ông đã
dưa ra “hình thù công nghiệp hoá dưới dạng tóm tắt một quá trình” được đánh
dấu bằng một sự chuyển động từ một nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp sang
một nền kinh tế được gọi là công nghiệp.
Trong quấn sách giáo khoa kinh tế chính trị của Liên Xô (cũ) được d...
Nội dung chủ yếu của Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa & điều
kiện để thực hiện nó ở Việt Nam hiện nay
Đề cương đề tài mã số:10236
ĐẶT VẤN ĐỀ.
Hiện nay trên thế giới sự phát triển của công nghệ thông tin công nghệ chi
thức đồng diễn ra với tốc độ chóng mặt, cuộc cách mạng đó đã đem đến thành
tựu to lớn cho nhiều nước biết vận dụng vào hàng sản xuất, đưa họ trở thành
nhiều cường quốc phát triển trên thế giới hiện nay Việt Nam đang trong thời
kỳ quá độ lên CNXH, nền kinh tế vẫn trong trình độ thấp, chịu ảnh hưởng của
nề kinh tế cửa hàng phong kiến kéo dài, nông nghiệp vẫn chủ yếu là trồng lúa.
Nền công nghiệp lạc hầu chưa có thành tựu nào đóng góp quan trọng cho nền
kinh tế quốc dân. Muốn đưa nền kinh tế đi lên đ thể sánh ngang với các
nước trong khu vực Đông nam á Thái bình dương để trở thành con Rồng
Kinh tế thì công nghiệp hoá hiện đại hoá phải được coi trọng, đánh giá đúng
mức s cần thiết của CNH- HĐH trong giai đoạn hiện nay nước ta mới thể
trở thành một nước phát triển. thu nhập cao đời sống nhân dân được nâng
cao.
Chính tầm quan trọng của CNH HĐH to lớn như vậy do em chọn
Nội dung chủ yếu của CNH- HĐH điều kiện để thực hiện Việt Nam
hiện nay” đề tài lấy giải quyết vấn đề tính tất yếu của CNH- HĐH
Khái niệm về CNH- HĐH thực trạng CNH _ HĐH Việt Nam ..các nội
dung mục tiêu cơ bản của CNH – HĐH ở nước ta. Các tiền đề giải pháp lớn tiến
hành CNH- HĐH thông qua bài viết y em hy vọng thêm hiểu biết, kiến
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com
công nghiệp hóa hiện đại hóa - Trang 2
công nghiệp hóa hiện đại hóa - Người đăng: Ngoclan Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
công nghiệp hóa hiện đại hóa 9 10 358