Ktl-icon-tai-lieu

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Xây lắp điện Thanh Bình – tỉnh Hải Dương

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 8 lần
LỜI NÓI ĐẦU

Con người là nguồn lực cơ bản và quan trọng nhất quyết định sự tồn tại, phát triển cũng như vị thế của mỗi quốc gia. Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và sự ra đời của nền kinh tế tri thức đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực nói chung và lực lượng lao động nói riêng. Ngày nay vốn nhân lực có chất lượng cao sẽ là một lợi thế, là vũ khí hiệu quả nhất để tổ chức đạt được thành công một cách bền vững. Trong xu thế toàn cầu hoá, sự cạnh tranh ngày càng trở nên quyết liệt, gay gắt hơn thì lợi thế sẽ thuộc về doanh nghiệp nào có nguồn nhân lực chất lượng cao.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, Xí nghiệp Xây lắp điện Thanh Bình tỉnh Hải Dương luôn chú trọng đến công tác quản lý nhân sự nói chung và công tác đào tạo phát triển nhân lực nói riêng, coi con người là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của Xí nghiệp.
Nhằm tìm hiểu về quá trình đào tạo phát triển nhân lực ở Xí nghiệp, em đã chọn đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập là: "Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Xây lắp điện Thanh Bình – tỉnh Hải Dương".
Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I: Lý luận chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Xây lắp điện Thanh Bình.
Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Xây lắp điện Thanh Bình.
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cô giáo TS Bùi Thị Hồng Việt cùng các cô chú cán bộ nhân viên Xí nghiệp Xây lắp điện Thanh Bình đã giúp đỡ em trong thời gian thực tập vừa quan.
Do kiến thức còn hạn chế và chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, chuyên đề sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô cùng các cô chú cán bộ nhân viên Xí nghiệp Xây lắp điện Thanh Bình để chuyên đề của em hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
1. Các khái niệm
1.1. Khái niệm nguồn nhân lực
Nhân lực được hiểu là nguồn lực của mỗi con người, gồm có thể lực và trí lực. Nguồn nhân lực trong tổ chức bao gồm tất cả mọi cá nhân tham gia bất cứ hoạt động nào với bất cứ vai trò nào trong tổ chức.
Nguồn nhân lực khác với các nguồn lực khác của tổ chức (nguồn lực tài chính, nguồn lực công nghệ, nguồn lực vật chất, .) ở chỗ nguồn nhân lực của tổ chức được đặc trưng bởi những yếu tố cơ bản phân biệt với các nguồn lực khác:
- Số lượng nhân lực: là tổng số người được tổ chức thuê mướn, được trả công và ghi vào trong danh sách nhân sự của tổ chức.
- Cơ cấu tuổi nhân lực: được biểu thị bằng số lượng nhân lực ở những độ tuổi khác nhau.
- Chất lượng nguồn nhân lực: là trạng thái nhất định của nguồn nhân lực trong tổ chức, thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành nên bản chất bên trong của nguồn nhân lực. Chất lượng của nhân lực được thể hiện thông qua một số yếu tố chủ yếu như: trạng thái sức khỏe, trình độ văn hóa hay trình độ chuyên môn kỹ thuật (kỹ năng) của nguồn nhân lực.
- Cơ cấu cấp bậc nhân lực: bao gồm số lượng nhân lực được phân chia từ cấp cao cho đến cấp thấp và đến những người lao động, nhân viên trong tổ chức. Cơ cấu này phản ánh các bước thăng tiến nghề nghiệp của nhân lực trong tổ chức.
1.2. Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực
Đào tạo nguồn nhân lực là các hoạt động nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện có hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Đó chính là quá trình học tập làm cho người lao động nắm vững hơn về công việc của
Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Xây lắp điện Thanh Bình – tỉnh Hải Dương - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Xây lắp điện Thanh Bình – tỉnh Hải Dương 9 10 962