Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VNPT HÀ NÔI

Được đăng lên bởi Heo Hiền Hòa
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 3231 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Nghiên cứu khoa học

GVHD: ThS.Trần Thị Hoài Thu

LỜI MỞ ĐẦU
1.

Lý do chọn đề tài
Hiện nay với xu thế phát triển mạnh của nền kinh tế và sự toàn cầu hóa diễn
ra rộng khắp trên toàn thế giới, với nhiều hiệp định song phương và đa phương
được ký kết, các quốc gia đang cố gắng loại bỏ các rào cản về thương mại nhằm
đưa những điều kiện thuận lợi để phát triển nền kinh tế nước mình. Nền kinh tế
phát triển cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải đối mặt với rất nhiều những cơ
hội và thách thức trong vấn đề thương mại, hàng hóa, dịch vụ và công nghệ
thông tin. Vì vậy, các doanh nghiệp đã xuất hiện và đáp ứng những nhu cầu đó
của người tiêu dùng.
Để có thể đứng vững trên thị trường đầy biến động thì doanh nghiệp cần
phải biết phát huy nguồn lực của mình. Cùng với vốn, cơ sở vật chất, khoa học
kỹ thuật thì nguồn nhân lực đóng vai trò thiết yếu và quan trọng nhất trong
doanh nghiệp, bởi con người làm chủ vốn vật chất và vốn tài chính. Các yếu tố
về máy móc thiết bị, nguyên liệu… sẽ trở nên vô dụng nếu không có bàn tay và
trí tuệ con người tác động. Thành công của doanh nghiệp không thể tách rời yếu
tố con người. Do vậy, nếu phát huy được yếu tố nguồn lực con người thì sẽ rất
có ích cho doanh nghiệp trên thương trường.
Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết khai thác sử dụng nguồn
nhân lực này một cách có hiệu quả, nhất là các doanh nghiệp Việt Nam. Để nâng
cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng trong công tác quản trị nhân sự, thì công
tác tuyển dụng đội ngũ nhân lực có chất lượng cao phải được đặt lên hàng đầu.
Trên thực tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, để vươn tới chiếm lĩnh và dẫn
đầu thị trường thì VNPT Hà Nội phải tạo ra điểm khác biệt trong kinh doanh của

1

Nghiên cứu khoa học

GVHD: ThS.Trần Thị Hoài Thu

mình, đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tuyển chọn nguồn nhân lực có
chất lượng cao để đáp ứng được những yêu cầu của thị trường. Khi đó, công tác
tuyển dụng nhân lực có chuyên môn, chất lượng, đúng người, đúng việc là rất
quan trọng.
Vì vậy, qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu tại công ty VNPT Hà Nội, được sự
giúp đỡ chỉ bảo tận tình của cô: TS.Trần Thị Hoài Thu và sự giúp đỡ của các anh chị
các phòng ban chức năng trong công ty, với những kiến thức đã tích lũy được cùng
với sự nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, nhóm chúng em mạnh dạn đi
sâu nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại VNPT Hà Nội”
2.

Mục đích nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoàn thiện công tác tuyển dụng
nhân lực t...
Nghiên cứu khoa họcGVHD: ThS.Trần Thị Hoài Thu
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay với xu thế phát triển mạnh của nền kinh tế và sự toàn cầu hóa diễn
ra rộng khắp trên toàn thế giới, với nhiều hiệp định song phương và đa phương
được ký kết, các quốc gia đang cố gắng loại bỏ các rào cản về thương mại nhằm
đưa những điều kiện thuận lợi để phát triển nền kinh tế nước mình. Nền kinh tế
phát triển cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải đối mặt với rất nhiều những cơ
hội và thách thức trong vấn đề thương mại, hàng hóa, dịch vụ và công nghệ
thông tin. Vì vậy, các doanh nghiệp đã xuất hiện và đáp ứng những nhu cầu đó
của người tiêu dùng.
Để có thể đứng vững trên thị trường đầy biến động thì doanh nghiệp cần
phải biết phát huy nguồn lực của mình. Cùng với vốn, cơ sở vật chất, khoa học
kỹ thuật thì nguồn nhân lực đóng vai trò thiết yếu và quan trọng nhất trong
doanh nghiệp, bởi con người làm chủ vốn vật chất và vốn tài chính. Các yếu tố
về máy móc thiết bị, nguyên liệu… sẽ trở nên vô dụng nếu không có bàn tay và
trí tuệ con người tác động. Thành công của doanh nghiệp không thể tách rời yếu
tố con người. Do vậy, nếu phát huy được yếu tố nguồn lực con người thì sẽ rất
có ích cho doanh nghiệp trên thương trường.
Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết khai thác sử dụng nguồn
nhân lực này một cách có hiệu quả, nhất là các doanh nghiệp Việt Nam. Để nâng
cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng trong công tác quản trị nhân sự, thì công
tác tuyển dụng đội ngũ nhân lực có chất lượng cao phải được đặt lên hàng đầu.
Trên thực tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, để vươn tới chiếm lĩnh và dẫn
đầu thị trường thì VNPT Hà Nội phải tạo ra điểm khác biệt trong kinh doanh của
1
CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VNPT HÀ NÔI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VNPT HÀ NÔI - Người đăng: Heo Hiền Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VNPT HÀ NÔI 9 10 971