Ktl-icon-tai-lieu

Công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

I/ Cơ sở tuyển dụng nhân sự_ phân tích công việc

1. Khái niệm
Phân tích công việc là tiến trình xác định các đặc tính của công việc và những điều kiện mà công việc được hoàn thành.
Nói cách khác phân tích công việc là tiến trình xác định một cách có hệ thống nhiệm vụ và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc cụ thể. Trên cơ sở đó xác định những người cần tuyển như thế nào để thực hiện công việc tốt nhất.
Mục đích phân tích công việc nhằm giải quyết 6 vấn đề:
- Nhân viên thực hiện công tác gì?
- Khi nào công việc cần hoàn tất?
- Công việc được thực hiện ở đâu?
- Nhân viên làm công việc đó như thế nào?
- Tại sao phải thực hiện công việc đó?
- Để thực hiện công việc đó phải hội đủ trình độ, tiêu chuẩn trình độ nào?
2. Nội dung, trình tự thực hiện phân tích công việc
Bước 1: Xác định mục đích sử dụng thông tin phân tích công việc, từ đó xác định các hình thức thu thập thông tin phân tích công việc hợp lí nhất.
Bước 2: Thu thập các thông tin cơ bản trên cơ sở của sơ đồ tổ chức; các văn bản mục đích yêu cầu, chức năng quyền hạn của công ty, phòng ban, phân xưởng, sơ đồ quy trình công nghệ và bản mô tả công việc (mô tả).
Bước 3: Chọn lựa các vị trí đặc trưng và những điểm then chốt để thực hiện phân tích công việc nhằm làm giảm thời gian và tiết kiệm hơn trong phân tích công việc, nhất là khi cần phân tích các công việc tương tự như nhau.
Bước 4: Áp dụng các phương pháp khác nhau để thu thập thông tin PTCV. Tùy theo yêu cầu về tính chính xác và chi tiết của thông tin cần thu thập và tùy theo dạng hoạt động và khả năng tài chính.
Bước 5: Kiểm tra, xác minh lại tính chính xác của thông tin. Những thông tin thu thập để PTCV cần được kiểm tra lại về mức độ chính xác, đầy đủ bằng chính các nhân viên, công nhân thực hiện công việc và các viên giám thị giám sát tình hình thực hiện công việc đó.
Bước 6: Xây dựng bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc.
3. Các phương pháp thu thập thông tin để phân tích công việc
3.1 Các loại thông tin
Tình hình thực hiện công việc:
- Phương pháp làm việc.
- Hao phí.
- Thời gian thực hiện công việc.
- Các yếu tố thành phần của công việc.
Các yêu cầu về nhân sự:
- Học vấn.
- Trình độ chuyên môn.
- Các kĩ năng thực hiện công việc.
- Các kiến thức hiểu biết liên quan đến thực hiện công việc.
- Các thuộc tính cá nhân.
Thông tin về trang thiết bị nơi làm việc: cần phải nắm rõ tính năng, tác dụng, số lượng, chủng loại của các máy móc, trang bị dụng cụ được sử dụng trong quá trình thực hiện công việc.
Tiêu chuẩn mẫu thực hiện công việc:
- Mức thời gian/ mức sản lượng/ mức phục vụ.
- Chất lượng sản phẩm, số lượng sản phẩm.
Điều kiện thực hiện công việc:
- Mức độ cố gắng về thể lực.
- Điều kiện vệ sinh lao động.
- Thời gian biểu.
- Chế độ lương và bảo hiểm lao động.
- Điều kiện tổ chức hoạt động của công ty.
3.2 Phương pháp thu thập thông tin để PTCV
- Phỏng vân cá nhân hay tập thể.
- Bản câu hỏi.
- Hội nghị kĩ thuật.
- Khảo sát thực tế.
- Tự ghi nhận.
4. Bản mô tả công việc
Bản mô tả công việc: (job description)
Là bản viết về một người khi nắm một công việc phải làm gì, làm như thế nào và tại sao phải làm. Nó phản ánh nội dung công việc, hoàn cảnh chung quanh và các điều kiện thực tế.
Bản tiêu chuẩn công việc:
Là văn bản quy định nhiệm vụ chức năng quyền hạn, các hoạt động thường xuyên và đột xuất, các phương tiện làm việc, các mối quan hệ trong công tác, các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công việc của một công việc nào đó theo một tiêu chuẩn nhất định.
Công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh 9 10 850