Ktl-icon-tai-lieu

Công thức tạo giá trị của người thành đạt

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 650 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công thức tạo giá trị của người thành đạt.

Ai đi làm mà chẳng muốn tăng lương và thăng tiến. Không
chỉ là vấn đề thu nhập, mà đó là điều kiện để bạn trang trải
cho một cuộc sống chất lượng cao. Không chỉ là vị trí tốt
hơn, mà còn là cơ hội để bạn thực hiện những mong muốn

của mình. Và quan trọng hơn cả, việc được tăng lương và
thăng tiến là bằng chứng cho thấy giá trị con người bạn đã
thật sự tăng cao. Vậy, điều cốt lõi không phải là làm cách
nào để tăng lương và thăng tiến, mà là làm cách nào để
tăng được giá trị bản thân. Bạn nên nắm và vận dụng một
qui luật quan trọng: thu nhập của bạn sẽ tăng theo giá trị
mà bạn tạo ra.
Nhiều người chúng ta vẫn lầm lẫn rằng, người có chuyên
môn cao thì sẽ tạo ra được giá trị cao, để rồi ai nấy đều lao
vào trau dồi chuyên môn mà bỏ qua rất nhiều yếu tố quan
trọng và cần thiết khác. Thực tế cho thấy, giá trị được đo
lường thông qua việc bạn thực hiện các kỹ năng mềm như
trình bày, giao tiếp, nối kết, tự tin, quản lý thời gian, kỷ luật
bản thân… ra sao; giá trị còn được biểu hiện qua thái độ
của bạn đối với công việc và đối với mọi người xung quanh
trong môi trường làm việc như thế nào. Một người dù có
chuyên môn tốt đến mấy mà lúc nào cũng cau có và khó
chịu, thì thử hỏi kết quả công việc của họ sẽ như thế nào,
đó là chưa kể đến thái độ như thế sẽ tạo ra những tác động
tiêu cực lên không khí và tinh thần làm việc của những

người xung quanh.
Hiểu đúng về giá trị bản thân thì phải thấy hết được hết các
yếu tố cấu thành này:
Giá trị bản thân = Giá trị bạn tạo ra x Thời gian cung
cấp giá trị x Qui mô cung cấp giá trị
Công thức này cho thấy, để nâng cao giá trị bản thân, bạn
phải không ngừng trau dồi chuyên môn, liên tục rèn luyện
những kỹ năng mềm, và phải biết được đâu là những công
việc tạo ra giá trị để dành thời gian, dồn lực và tập trung
vào đó.
Giá trị bạn tạo ra: Giá trị không phải là cái bạn tự gán cho
mình, mà là do người khác cảm nhận về bạn. Người ta cảm
nhận giá trị của bạn qua 3 điều: những gì bạn làm được,
những gì bạn giúp người khác làm được, và những gì bạn
lan tỏa ra xung quanh.
Thời gian cung cấp giá trị: Đừng lầm tưởng bất cứ việc gì
bạn làm cũng tạo ra giá trị. Dù cho bạn có “cắm đầu cắm
cổ” làm với tất cả mọi hăng say và nhiệt tình thì cũng
chẳng “nghĩa lý” gì nếu đó không phải là công việc bạn cần

làm, bạn phải làm và bạn được trả lương để làm. Khi đi
làm, mỗi một vị trí đều được công ty mong đợi đóng góp
đúng điều công ty cần. Nếu bạn được trả lương cho việc
chăm sóc khách hàng của công ty, thì...
Công thức tạo giá trị của người thành đạt.
Ai đi làm mà chẳng muốn tăng lương và thăng tiến. Không
chỉ là vấn đề thu nhập, đó là điều kiện để bạn trang trải
cho một cuộc sống chất lượng cao. Không chỉ là vị trí tốt
hơn, mà còn là cơ hội để bn thực hiện những mong muốn
Công thức tạo giá trị của người thành đạt - Trang 2
Công thức tạo giá trị của người thành đạt - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Công thức tạo giá trị của người thành đạt 9 10 632