Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG THỨC TÍNH TRỌNG LƯỢNG THÉP VÀ THÉP KHÔNG GỈ

Được đăng lên bởi Thanh Minh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG THỨC TÍNH TRỌNG LƯỢNG THÉP VÀ THÉP KHÔNG GỈ
Viết tắt

T: Dày; W: Rộng; L: Dài; I.D: Đường kính trong; O.D: Đường kính ngoài; A:
Cạnh; A1: Cạnh 1; A2: Cạnh 2;

Tấm

Trọng lương(kg) = T(mm) x W(mm) x L(mm) x Tỷ trọng(g/cm3)

Ống tròn

Trọng lượng(kg) = 0.003141 x T(mm) x O.D(mm) – T(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) x
L(mm)

Ống vuông

Trọng lượng(kg) = [4 x T(mm) x A(mm) – 4 x T(mm) x T(mm)] x Tỷ
trọng(g/cm3) x 0.001 x L(m)

Ống chữ nhật

Trọng lượng(kg) = [2 x T(mm) x {A1(mm) + A2(mm)} – 4 x T(mm) x T(mm) ] x
Tỷ trọng(g/cm3) x 0.001 x L(m)

Lập là (La)

Trọng lượng(kg) = 0.001 x W(mm) x T(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) x L(m)

Cây đặc tròn/Dây

Trọng lượng(kg) = 0.0007854 x O.D(mm) x O.D(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) x L(m)

Cây đặc vuông

Trọgn lượng(kg) = 0.001 x W(mm) x W(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) x L(m)

Cây đặc lục giác

Trọng lượng(kg) = 0.000866 x I.D(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) x L(m)

TỶ TRỌNG CỦA THÉP VÀ THÉP KHÔNG GỈ
Thép Carbon

7.85 g/cm3

Inox
201/202/301/302/303/304(L)/305/321

7.93 g/cm3

Inox 309S/310S/316(L)/347

7.98 g/cm3

Inox 405/410/420

7.75 g/cm3

Inox 409/430/434

7.70 g/cm3

...
CÔNG TH C TÍNH TR NG L NG THÉP VÀ THÉP KHÔNG G ƯỢ
Vi t t tế
T: Dày; W: R ng; L: Dài; I.D: ng kính trong; O.D: ng kính ngoài; A: Đườ Đườ
C nh; A1: C nh 1; A2: C nh 2;
T m Tr ng l ng(kg) = T(mm) x W(mm) x L(mm) x T tr ng(g/cm3) ươ
ng tròn Tr ng l ng(kg) = 0.003141 x T(mm) x O.D(mm) – T(mm) x T tr ng(g/cm3) x ượ
L(mm)
ng vuông
Tr ng l ng(kg) = [4 x T(mm) x A(mm) – 4 x T(mm) x T(mm)] x T ượ
tr ng(g/cm3) x 0.001 x L(m)
ng ch nh t
Tr ng l ng(kg) = [2 x T(mm) x {A1(mm) + A2(mm)} – 4 x T(mm) x T(mm) ượ ] x
T tr ng(g/cm3) x 0.001 x L(m)
L p là (La) Tr ng l ng(kg) = 0.001 x W(mm) x T(mm) x T tr ng(g/cm3) x L(m) ượ
Cây c tròn/Dâyđặ Tr ng l ng(kg) = 0.0007854 x O.D(mm) x O.D(mm) x T tr ng(g/cm3) x L(m) ượ
Cây c vuôngđặ Tr gn l ng(kg) = 0.001 x W(mm) x W(mm) x T tr ng(g/cm3) x L(m) ượ
Cây c l c giácđặ Tr ng l ng(kg) = 0.000866 x I.D(mm) x T tr ng(g/cm3) x L(m) ượ
T TR NG C A THÉP VÀ THÉP KHÔNG G
Thép Carbon 7.85 g/cm3
Inox
201/202/301/302/303/304(L)/305/321
7.93 g/cm3
Inox 309S/310S/316(L)/347 7.98 g/cm3
Inox 405/410/420 7.75 g/cm3
Inox 409/430/434 7.70 g/cm3
CÔNG THỨC TÍNH TRỌNG LƯỢNG THÉP VÀ THÉP KHÔNG GỈ - Người đăng: Thanh Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
CÔNG THỨC TÍNH TRỌNG LƯỢNG THÉP VÀ THÉP KHÔNG GỈ 9 10 901