Ktl-icon-tai-lieu

Đa dạng sinh học cá và mối quan hệ của chúng với chất lượng nước ở cửa sông Ba Lạt

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2387 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đa dạng sinh học cá và mối quan hệ của chúng
với chất lượng nước ở cửa sông Ba Lạt
Nguyễn Thị Mai Dung
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;
Chuyên ngành: Sinh thái học; Mã số: 60 42 60;
Người hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Xuân Huấn
Năm bảo vệ: 2011
Apstract. Xác định thành phần loài cá thuộc khu vực cửa sông Ba Lạt. Nghiên cứu sự
biến động loài cá theo thời gian. Nghiên cứu mối quan hệ giữa thành phần loài cá và
độ phong phú của chúng với một số yếu tố thủy lý, thủy hóa. Sử dụng chỉ số tổ hợp
sinh học cá để đánh giá chất lượng môi trường nước tại cửa sông Ba Lạt.
Keyword. Sinh thái học; Đa dạng sinh học; Sông Ba Lạt; Hệ sinh thái nước.

Content
I. Lý do chọn đề tài

Cửa sông Ba Lạt là cửa chính của Sông Hồng nằm giữa hai tỉnh Thái Bình và
Nam Định. Cửa Ba Lạt lớn nhất trong 9 cửa sông thuộc Châu thổ Bắc Bộ. Hệ sinh thái
cửa sông Ba Lạt có tính nhạy cảm rất cao, môi trường luôn có sự thay đổi theo không
gian và thời gian, kéo theo các loài sinh vật phân bố trong đó cũng có sự biến động.
Nơi đây được đánh giá cao về mức độ đa dạng sinh học, đặc biệt là các loài cá. Chúng
là nguồn thực phẩm cung cấp cho nhân dân trong vùng, các vùng phụ cận và đóng vai
trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế.
Trước đây sản lượng khai thác tại khu vực cửa sông Ba Lạt khá cao, có nhiều
loài có giá trị kinh tế cao như sò, ngao… đặc biệt là các loài cá. Tuy nhiên, trong
những năm gần đây việc khai thác và sử dụng nguồn lợi sinh vật vùng cửa sông ngày
càng gia tăng, chưa dựa trên cơ sở khoa học, không theo quy hoạch lâu dài và thêm vào
đó là nhiều loại chất thải độc hại đã làm suy giảm nguồn tài nguyên sinh vật, phá hủy
môi trường sống của nhiều loài thủy sinh vật, trong đó có cá.

1

Muốn khai thác hợp lý và sử dụng bền vững nguồn lợi cần có những nghiên cứu
và những hiểu biết cơ bản về nguồn lợi thủy sản, do vậy chúng tôi tiến hành nghiên
cứu đề tài “Đa dạng sinh học cá và mối quan hệ của chúng với chất lượng nước ở
cửa sông Ba Lạt”.
II. Phạm vi nghiên cứu
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu chủ yếu ở khu vực cửa sông Ba Lạt phía tỉnh
Nam Định, mẫu nước chúng tôi tiến hành thu tại 10 điểm với các toạ độ khác nhau:
Điểm 1: 20016’50.5’’ N; 106033’37.0’’ E.
Điểm 2: 20016’25.6’’ N; 106033’58.3’’ E.
Điểm 3: 20016’17.5’’ N; 106034’40.6’’ E.
Điểm 4: 20014’14.5’’ N; 106034’57.4’’ E.
Điểm 5: 20015’17.0’’ N; 106035’17.4’’ E.
Điểm 6: 20014’38.3’’ N; 106034’31.4’’ E.
Điểm 7: 20015’07.5’’ N; 106036’24.2’’ E.
Điểm 8: 20014’36.6’’ N; 106036’31.4’’ E.
Điểm 9: 20014’15.8’’ N; 106036’08.4’’ E.
Đi...
1
Đa dạng sinh học cá và mối quan hệ của chúng
với chất lượng nước ở cửa sông Ba Lạt
Nguyễn Thị Mai Dung
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;
Chuyên ngành: Sinh thái học; Mã số: 60 42 60;
Người hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Xuân Huấn
Năm bảo vệ: 2011
Apstract. Xác định thành phần loài thuộc khu vực cửa sông Ba Lạt. Nghiên cứu sự
biến động loài theo thời gian. Nghiên cứu mối quan hệ giữa thành phần loài
độ phong phú của chúng với một số yếu tố thủy lý, thủy hóa. Sử dụng chsố tổ hợp
sinh học cá để đánh giá chất lượng môi trường nước tại cửa sông Ba Lạt.
Keyword. Sinh thái học; Đa dạng sinh học; Sông Ba Lạt; Hệ sinh thái nước.
Content
I. Lý do chọn đề tài
Cửa sông Ba Lạt cửa chính của Sông Hồng nằm giữa hai tỉnh Thái Bình
Nam Định. Cửa Ba Lạt lớn nhất trong 9 cửa sông thuộc Châu thổ Bắc Bộ. Hệ sinh thái
cửa sông Ba Lạt tính nhạy cảm rất cao, môi trường luôn sự thay đổi theo không
gian thời gian, kéo theo các loài sinh vật phân bố trong đó cũng sự biến động.
Nơi đây được đánh giá cao về mức độ đa dạng sinh học, đặc biệt các loài cá. Chúng
nguồn thực phẩm cung cấp cho nhân dân trong vùng, các vùng phụ cận đóng vai
trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế.
Trước đây sản lượng khai thác tại khu vực cửa sông Ba Lạt khá cao, nhiều
loài giá trị kinh tế cao như sò, ngao… đặc biệt các loài cá. Tuy nhiên, trong
những năm gần đây việc khai thác sử dụng nguồn lợi sinh vật vùng cửa sông ngày
càng gia tăng, chưa dựa trên cơ sở khoa học, không theo quy hoạch lâu dài và thêm vào
đó nhiều loại chất thải độc hại đã làm suy giảm nguồn tài nguyên sinh vật, phá hủy
môi trường sống của nhiều loài thủy sinh vật, trong đó có cá.
Đa dạng sinh học cá và mối quan hệ của chúng với chất lượng nước ở cửa sông Ba Lạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đa dạng sinh học cá và mối quan hệ của chúng với chất lượng nước ở cửa sông Ba Lạt - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đa dạng sinh học cá và mối quan hệ của chúng với chất lượng nước ở cửa sông Ba Lạt 9 10 881