Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm hoàn lưu và mưa khu vực Việt Nam trong thời kỳ front Meiyu điển hình

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2696 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đặc điểm hoàn lưu và mưa khu vực Việt Nam
trong thời kỳ front Meiyu điển hình
Lê Thị Thu Hà

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Khí tượng và Khí hậu học; Mã số: 60.44.87
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Minh Trường
Năm bảo vệ: 2011

Abstract: Tổng quan về front Meiyu. Nghiên cứu về cấu hình mô phỏng số và
nguồn số liệu. Trình bày một số kết quả mô phỏng bằng mô hình RAMS trong
các trường hợp năm 2003, 2005, 2006, 2007
Keywords: Khí hậu học; Mưa; Việt Nam; Đặc điểm hoàn lưu; Khí tượng
Content
Mưa, đặc biệt mưa lớn diện rộng trên địa hình phức tạp, là một vấn đề hết sức quan
trọng, cấp thiết và được rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Mưa nhiều có thể dẫn đến các
hiện tượng lũ lụt, sạt lở đất làm thiệt hại lớn đến sản xuất nông nghiệp và các hoạt động kinh
tế xã hội. Trong dự báo Synốp, mưa lớn mùa hè tại khu vực Bắc Bộ của Việt Nam có liên
quan tới một vài dạng hình thế thời tiết cơ bản, một trong những kiểu hình thế thời tiết đó là
front Mei-yu. Front Mei-yu là front tựa tĩnh cận nhiệt đới đã được rất nhiều các nhà khoa
học Trung Quốc và Nhật Bản nghiên cứu vì nó là nguyên nhân gây ra mưa lớn cùng lũ lụt ở
Nam Trung Quốc và Đài Loan trong Tháng 5, Tháng 6 và Nhật Bản trong Tháng 6, Tháng
7. Ví dụ như công trình nghiên cứu của các tác giả Qian, Tao và Lau (2004) đã sử dụng mô
hình MM5 của Đại học Pennsylvania – NCAR và mô hình đất – khí quyển – mây của Trung
tâm Hàng không Goddard – NASA để nghiên cứu “Các cơ chế gây mưa lớn gắn với sự phát
triển của front Mei-yu trong thời kỳ gió mùa ở biển Đông năm 1998”, qua đó các tác giả đã
chỉ ra lượng ẩm được vận chuyển bởi dòng xiết mực thấp tây nam ở phần đông nam của cao
nguyên Tibet làm tăng cường lượng giáng thủy Mei-yu. Trong nghiên cứu về “Hệ thống
mây đối lưu qua cao nguyên Tibet và sự tác động của chúng đối với những nhiễu động qui

mô vừa trong dải front Mei-yu”, Yasunari (2006) đã sử dụng số liệu phân tích gió mùa Châu
Á và số liệu vệ tinh khí tượng địa tĩnh để chỉ ra dòng nhiệt mực thấp qui mô cao nguyên gắn
với các mây đối lưu là nguyên nhân hình thành nên đường hội tụ và sự vận chuyển ẩm từ
phía nam cao nguyên Tibet cần thiết để phát triển các ổ mây đối lưu. Nghiên cứu của Xu và
các đồng tác giả (2009) về “Đặc trưng mưa và những đặc điểm đối lưu của hệ thống giáng
thủy Mei-yu qua phía nam Trung Quốc, Đài Loan và biển Đông qua hệ thống đo mưa vệ
tinh TRMM” đã chỉ ra những biến đổi đa dạng của cấu trúc đối lưu trong các giai đoạn tồn
tại cũng như gián đoạn của dải mưa Mei-Yu. Hai tác g...
Đặc điểm hoàn lưu mưa khu vực Việt Nam
trong thời kỳ front Meiyu điển hình
Lê Thị Thu Hà
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Khí tượng và Khí hậu học; Mã số: 60.44.87
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Minh Trường
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan về front Meiyu. Nghiên cứu về cấu hình mô phỏng số và
nguồn số liệu. Trình bày một số kết quả phỏng bằng hình RAMS trong
các trường hợp năm 2003, 2005, 2006, 2007
Keywords: Khí hậu học; Mưa; Việt Nam; Đặc điểm hoàn lưu; Khí tượng
Content
Mưa, đặc biệt mưa lớn diện rộng trên địa hình phức tạp, một vấn đề hết sức quan
trọng, cấp thiết được rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Mưa nhiều thể dẫn đến các
hiện tượng lũ lụt, sạt lở đất làm thiệt hại lớn đến sản xuất nông nghiệp và các hoạt động kinh
tế hội. Trong dự o Synốp, mưa lớn mùa tại khu vực Bắc Bộ của Việt Nam liên
quan tới một vài dạng hình thế thời tiết cơ bản, một trong những kiểu hình thế thời tiết đó là
front Mei-yu. Front Mei-yu front tựa tĩnh cận nhiệt đới đã được rất nhiều các nhà khoa
học Trung Quốc và Nhật Bản nghiên cứu nó là nguyên nhân gây ra mưa lớn cùng lũ lụt
Nam Trung Quốc Đài Loan trong Tháng 5, Tháng 6 Nhật Bản trong Tháng 6, Tháng
7. dụ như công trình nghiên cứu của các tác giả Qian, Tao Lau (2004) đã sử dụng
hình MM5 của Đại học Pennsylvania NCAR mô hình đất khí quyển – mây của Trung
tâm Hàng không Goddard NASA để nghiên cứu Các cơ chế gây mưa lớn gắn với sự phát
triển của front Mei-yu trong thời kỳ gió mùa biển Đông năm 1998”, qua đó các tác giả đã
chỉ ra lượng ẩm được vận chuyển bởi dòng xiết mực thấp tây nam ở phần đông nam của cao
nguyên Tibet làm tăng cường lượng giáng thủy Mei-yu. Trong nghiên cứu về Hệ thống
mây đối lưu qua cao nguyên Tibet sự tác động của chúng đối với những nhiễu động qui
Đặc điểm hoàn lưu và mưa khu vực Việt Nam trong thời kỳ front Meiyu điển hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm hoàn lưu và mưa khu vực Việt Nam trong thời kỳ front Meiyu điển hình - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đặc điểm hoàn lưu và mưa khu vực Việt Nam trong thời kỳ front Meiyu điển hình 9 10 618