Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm tầng cuội kết núi lửa vùng Ba Vì và giá trị địa di sản của chúng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3056 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đặc điểm tầng cuội kết núi lửa vùng Ba Vì và
giá trị địa di sản của chúng
Bùi Văn Đông
Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Địa chất
Luận văn ThS Chuyên ngành: Địa chất học; Mã số: 60 44 55
Người hướng dẫn: PGS. TS. Tạ Hòa Phương
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan về khu vực vùng núi Ba Vì: vị trí địa lý, điều kiện
kinh tế xã hội; đặc điểm địa chất. Trình bày cơ sở lý luận về khái niệm
aglomerat trong hệ thống phân loại các đá núi lửa cũng như phương pháp
nghiên cứu. Nghiên cửu đặc điểm tầng đá chứa “cuội” trên đỉnh núi Ba Vì.
Giới thiệu ý nghĩa tầng Aglomerat trong quần thể di sản vùng Ba Vì
Keywords: Địa chất học; Núi lửa; Tầng cuội; Địa di sản; Ba vì
Content
Du lịch Địa chất là một lĩnh vực đang ngày càng phát triển trên Thế giới cũng như
ở Việt Nam. Ngoài tham quan, thưởng ngoạn những cảnh quan, sinh thái, du khách còn
quan tâm đến những giá trị di sản Địa chất.
Vùng Ba Vì – Sơn Tây nằm ở phía tây bắc của trung tâm Hà Nội, có địa hình phân
cấp rõ rệt, từ núi đồi, trung du đến đồng bằng. Nằm trong khúc quanh của sông Hồng và
sông Đà, thiên nhiên nơi đây có nhiều cảnh sắc ngoạn mục.
Tầng đá chứa nhiều “cuội” phân bố chủ yếu ở phần cao của các quả núi thuộc dãy
Ba Vì. Cho đến nay, tầng “cuội” tương tự chưa tìm thấy ở nơi nào khác ở Việt Nam. Hơn
nữa, nó gắn liền với truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh trong kho tàng văn hóa của
người Việt. Trong tổng thể các di sản văn hóa, tâm linh, truyền thuyết của vùng đất mang
hồn thiêng sông núi, tầng “cuội” kết là một danh thắng địa chất nổi bật. Vì vậy, việc hiểu
biết đúng đắn về nó không chỉ có ý nghĩa khoa học, mà còn góp phần phục vụ du lịch địa
chất.
Hiện nay, có nhiều cách hiểu khác nhau về nguồn gốc của tầng đá kể trên, vì vậy
học viên đã chọn đề tài luận văn: “Đặc điểm tầng cuội kết núi lửa vùng Ba Vì và giá trị
địa di sản của chúng” với mục tiêu là xác định nguồn gốc, tên gọi khoa học của tầng đá
kể trên và nêu bật giá trị địa di sản của chúng.

Để thực hiện được mục tiêu của đề tài học viên đã hoàn thành một số công việc
chính như sau:
- Tổng hợp tài liệu
- Khảo sát thực địa lấy mẫu phân tích
- Gia công và phân tích lát mỏng thạch học
- Xác định thành phần và nguồn gốc thành tạo tầng đá chứa “cuội”
- Đánh giá ý nghĩa địa di sản của chúng
Chƣơng 1
TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội
Vùng nghiên cứu thuộc phạm vi huyện Ba Vì và Sơn Tây cách trung tâm Hà
Nội khoảng 50 km về phía tây bắc. Diện tích nghiên cứu nằm trong các tờ bản đồ địa
hình tỷ lệ 1:50.000...
Đặc điểm tng cui kết núi la vùng Ba Vì và
giá tr địa di sn ca chúng
Bùi Văn Đông
Trường đại hc Khoa hc T nhiên, Khoa Địa cht
Luận văn ThS Chuyên ngành: Địa cht hc; Mã s: 60 44 55
Người hướng dn: PGS. TS. T a Phương
Năm bảo v: 2011
Abstract: Tng quan v khu vc vùng núi Ba Vì: v trí địa lý, điều kin
kinh tế hội; đặc điểm địa chất. Trình bày cơ sở lun v khái nim
aglomerat trong h thng phân loại các đá i lửa cũng như phương pháp
nghiên cu. Nghiên cửu đặc điểm tng đá chứa “cuội” trên đỉnh núi Ba Vì.
Gii thiệu ý nghĩa tng Aglomerat trong qun th di sn vùng Ba Vì
Keywords: Địa cht hc; Núi la; Tng cui; Địa di sn; Ba vì
Content
Du lịch Địa cht một lĩnh vực đang ngày càng phát trin trên Thế giới cũng như
Việt Nam. Ngoài tham quan, thưng ngon nhng cnh quan, sinh thái, du khách còn
quan tâm đến nhng giá tr di sản Địa cht.
Vùng Ba Vì n Tây nằm phía tây bc ca trung tâm Hà Nội, có địa hình phân
cp rt, t núi đồi, trung du đến đồng bng. Nm trong khúc quanh ca sông Hng
sông Đà, thiên nhiên nơi đây có nhiều cnh sc ngon mc.
Tng đá chứa nhiều “cuội” phân bố ch yếu phn cao ca các qu núi thuc y
Ba Vì. Cho đến nay, tng “cuội” ơng t chưa tìm thấy nơi nào khác Việt Nam. Hơn
na, gn lin vi truyn thuyết n Tinh Thủy Tinh trong kho tàng văn hóa ca
người Vit. Trong tng th các di sản văn hóa,m linh, truyền thuyết của vùng đất mang
hn thiêng sông núi, tng “cuội” kết mt danh thắng địa cht ni bt. vy, vic hiu
biết đúng đắn v không ch ý nghĩa khoa học, còn góp phn phc v du lịch địa
cht.
Hin nay, nhiu cách hiu khác nhau v ngun gc ca tầng đá kể trên, vy
học viên đã chọn đề tài luận văn: “Đặc điểm tng cui kết núi la vùng Ba Vì giá tr
địa di sn ca chúng vi mục tiêu xác định ngun gc, tên gi khoa hc ca tầng đá
k trên và nêu bt giá tr địa di sn ca chúng.
Đặc điểm tầng cuội kết núi lửa vùng Ba Vì và giá trị địa di sản của chúng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm tầng cuội kết núi lửa vùng Ba Vì và giá trị địa di sản của chúng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đặc điểm tầng cuội kết núi lửa vùng Ba Vì và giá trị địa di sản của chúng 9 10 202