Ktl-icon-tai-lieu

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh dạy về cách nhất tâm, tinh tấn và chuyển hóa vọng niệm Thượng Tọa Thích Hoằng Tri thực hiện

Được đăng lên bởi Dinh Cuong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 908 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh dạy về cách
nhất tâm, tinh tấn và chuyển hóa vọng niệm
Thượng Tọa Thích Hoằng Tri thực hiện

Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh sinh năm 1917,
được suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
từ năm 1984 đến nay, là một bậc Tòng Lâm thạch
trụ, đã phiên dịch nhiều bộ kinh lớn, khiến cho
giáo nghĩa Đại thừa được lưu thông, Phật pháp
được lưu truyền trong tứ chúng. Hoà thượng tinh
thông cả thiền giáo, là tấm gương sáng, bậc chân
tu sáng ngời đạo hạnh trong lòng Tăng Ni, Phật tử
Việt Nam, là bậc thầy mẫu mực của Tịnh tông để
các liên hữu cùng noi bước.
Các bậc tổ sư thường dạy đồ chúng cách tâm niệm để làm phương châm
hành trì. Xin Sư ông cho chúng con một lời khuyên dưới hình thức một
lời tâm niệm?
Người xưa thường nói: “Sanh tử sự đại” nhưng mình đã quen sống trong
sanh tử, ai cũng vậy hết, nên không thấy quan trọng. Kỳ thật, lấy mắt đạo mà
nhìn vào thì đó là việc lớn của mọi người, của chúng sanh. Đã lăn lóc mãi
trong nhiều đời, hiện tại nếu không cố gắng thì những đời sau cũng vẫn lẩn
quẩn trong vũng lầy sanh tử mà thôi.
Gặp được Phật pháp rất khó! Trên đời này không có pháp nào thoát ly sinh
tử, chỉ có giáo pháp của Phật mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì thế, gặp được
rồi thì mình phải cố gắng để vững bền trong chánh pháp. Cho nên, Phật dạy
tất cả đều phải tinh tấn, nhất tâm. Nhưng chúng ta lại có cái lỗi là luôn phóng
dật, giãi đãi. Trong Luật, những khi có việc gì thì các vị Trưởng lão, các vị
Đại đức đều khuyên nhắc: “Phải tinh tấn, chớ phóng dật”. Chỉ có hai điều đó
thôi! Phóng dật ở thân khẩu thì dễ biết, còn ở tâm ý thì rất khó biết. Hễ
duyên theo lục trần đều là phóng dật. Phóng dật thì trôi theo sanh tử. Tinh
tấn thì đạt Niết-bàn. Người tu hành phải tinh tấn thì mọi khó khăn đều sẽ
vượt qua, mọi công đức sẽ đạt được.
Trong một số bài giảng, Sư ông thỉnh thoảng sử dụng từ “tu mót” để
khích lệ tứ chúng tinh tấn tu tập. Xin Sư ông giải thích thêm ý nghĩa của
tu mót là gì?
1

Các bậc tổ đức ngày xưa khi vào trong đạo liền tìm cách để được định và
tuệ. Chúng ta trong thời mạt pháp, lăn lóc trong ồn náo, nhiều chuyện, nhiều
việc, nhiều người nên tôi thường nhắc nhở sự tu hành của mình giống như là
“tu mót”. Mót thời gian để tu, đừng bỏ qua. Gặp việc thì làm việc. Rảnh việc
thì nhiếp tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Được một phút thì tốt một
phút. Được một giờ thì tốt một giờ. Thế nên đừng bỏ qua việc tu mót.
Ví như những người ở quê ngày xưa đi mót lúa, tuy chỉ mót lúa nhưng vẫn
đủ lúa gạo để ăn, vẫn nuôi thân, nuôi gia đ...
1
Đại lão Hòa thượng Thích TTịnh dạy về cách
nhất tâm, tinh tấn và chuyển hóa vọng niệm
Thượng Tọa Thích Hoằng Tri thực hiện
Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh sinh năm 1917,
được suy cử Chtịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
từ năm 1984 đến nay, một bậc Tòng Lâm thạch
trụ, đã phiên dịch nhiều bộ kinh lớn, khiến cho
giáo nghĩa Đại thừa được lưu thông, Phật pháp
được lưu truyền trong tứ chúng. Hoà thượng tinh
thông cả thiền giáo, tấm gương sáng, bậc chân
tu sáng ngời đạo hạnh trong lòng Tăng Ni, Phật tử
Việt Nam, bậc thầy mẫu mực của Tịnh tông để
các liên hữu cùng noi bước.
Các bậc tổ thường dạy đồ chúng cách tâm niệm để làm phương châm
hành trì. Xin ông cho chúng con một lời khuyên dưới hình thức một
lời tâm niệm?
Người xưa thường nói: “Sanh tử sự đại” nhưng mình đã quen sống trong
sanh tử, ai cũng vậy hết, nên không thấy quan trọng. Kỳ thật, lấy mắt đạo mà
nhìn vào thì đó việc lớn của mọi người, của chúng sanh. Đã lăn lóc mãi
trong nhiều đời, hiện tại nếu không cố gắng thì những đời sau cũng vẫn lẩn
quẩn trong vũng ly sanh tử mà thôi.
Gặp được Phật pháp rất khó! Trên đời này không pháp o thoát ly sinh
tử, chỉ giáo pháp của Phật mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì thế, gặp được
rồi thì mình phải cố gắng đvững bền trong chánh pháp. Cho nên, Phật dạy
tất cả đều phải tinh tấn, nhất tâm. Nhưng chúng ta lại có cái lỗi là luôn phóng
dật, giãi đãi. Trong Luật, những khi việc thì các vị Trưởng lão, c vị
Đại đức đều khuyên nhắc: “Phải tinh tấn, chớ phóng dật”. Chỉ có hai điều đó
thôi! Phóng dật thân khẩu thì dễ biết, còn tâm ý thì rất khó biết. Hễ
duyên theo lục trần đều phóng dật. Phóng dật thì trôi theo sanh tử. Tinh
tấn thì đạt Niết-bàn. Người tu hành phải tinh tấn tmọi khó khăn đều sẽ
vượt qua, mọi công đức sẽ đạt được.
Trong một số bài giảng, ông thỉnh thoảng sử dụng t tu mót để
khích ltứ chúng tinh tấn tu tập. Xin ông giải thích thêm ý nghĩa của
tu mót là gì?
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh dạy về cách nhất tâm, tinh tấn và chuyển hóa vọng niệm Thượng Tọa Thích Hoằng Tri thực hiện - Trang 2
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh dạy về cách nhất tâm, tinh tấn và chuyển hóa vọng niệm Thượng Tọa Thích Hoằng Tri thực hiện - Người đăng: Dinh Cuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh dạy về cách nhất tâm, tinh tấn và chuyển hóa vọng niệm Thượng Tọa Thích Hoằng Tri thực hiện 9 10 455