Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 767 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa

PGS. TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 10 tháng 11 năm 2004

Bài 3 : Giải Bài Tập Định Thức
1. Tính
α β γ
β γ α
γ α β

trong đó α, β, γ là các nghiệm của phương trình :x3 + px + q = 0

Giải :
Theo định lí Viet ta có α + β + γ = 0
Cộng cột (1), cột (2) vào cột (3) ta có:
α β γ
β γ α
γ α β

=

α β α+β+γ
β γ α+β+γ
γ α α+β+γ

2. Giải phương trình
1
1
1
1

x x2 x 3
2 4 8
3 9 27
4 16 64
Giải :
1

=

α β 0
β γ 0
γ α 0

=0

Khai triển định thức vế trái theo dòng đầu, ta sẽ có vế trái là một đa thức
bậc 3 của x, kí hiệu là f (x). Ta có f (2) = 0 vì khi đó định thức ở vế trái có
2 dòng đầu bằng nhau. Tương tự f (3) = 0, f (4) = 0. Vì f (x) là đa thức bậc
3, có 3 nghiệm là 2, 3, 4 nên phương trình trên có nghiệm là 2, 3, 4.
3. Chứng minh
a1 + b 1 b 1 + c 1 c 1 + a1
a2 + b 2 b 2 + c 2 c 2 + a2
a3 + b 3 b 3 + c 3 c 3 + a3

=0

Giải :
Nhân cột (2) với (-1), cột (3) với 1 rồi cộng vào cột (1), ta có:

VT

=
(1)

=

2a1 b1 + c1 c1 + a1
2a2 b2 + c2 c2 + a2
2a3 b3 + c3 c3 + a3
a1 b 1 + c 1 c 1
2 a2 b 2 + c 2 c 2
a3 b 3 + c 3 c 3

a1 b 1 + c 1
= 2 a2 b 2 + c 2
a3 b 3 + c 3
a1 b 1
(2)
=
2 a2 b 2
a3 b 3

c 1 + a1
c 2 + a2
c 3 + a3
c1
c2
c3

Giải thích:
(1) : nhân cột (1) với (-1) cộng vào cột (3)
(2) : nhân cột (3) với (-1) cộng vào cột (2)
4. Chứng minh
a2
b2
c2
d2

(a + 1)2
(b + 1)2
(c + 1)2
(d + 1)2

(a + 2)2
(b + 2)2
(c + 2)2
(d + 2)2

(a + 3)2
(b + 3)2
(c + 3)2
(d + 3)2

=0

Giải :
a2
(1)
b2
VT =
c2
d2

(a + 1)2
(b + 1)2
(c + 1)2
(d + 1)2

2a + 3
2b + 3
2c + 3
2d + 3

6a + 9
6b + 9 (2)
=0
6c + 9
6d + 9

Giải thích:
(1) : Nhân cột (1) với (-1) cộng vào cột (4), nhân cột (2) với (-1) cộng vào cột (3)
(2) : Định thức có 2 cột tỷ lệ
2

5. Tính định thức
1 + a1
a2
a3
a1
1 + a2
a3
a1
a2
1 + a3
..
..
..
.
.
.
a1
a2
a3

...
...
...
..
.

an
an
an
..
.

. . . 1 + an

Giải :
1 + a1 + . . . + an
a2
a3
1 + a1 + . . . + an 1 + a2
a3
(1)
1
+
a
+
.
.
.
+
a
a
1
+
a3
1
n
2
VT =
..
..
..
.
.
.
1 + a1 + . . . an
a2
a3

...
...
...
..
.

an
an
an
..
.

. . . 1 + an

1 + a1 + . . . + an a2 a3 . . . an
0
1 0 ... 0
(2)
0
0 1 . . . 0 = 1 + a1 + . . . + an
=
..
.. .. . .
.
. ..
.
. .
0
0 0 ... 1
Giải thích:
(1): Cộng các cột (2), (3),. . . , (n) vào cột (1)
(2): Nhân dòng (1) với (-1) rồi cộng vào các dòng (2), (3), . . . , (n)
6. Tính định thức
0
1
1
..
.

1
0
x
..
.

1
x
0
..
.

...
...
...
..
.

1
x
x
..
.

1 x x ... 0
Giải :
Với x = 0

n−1
1
1 ... 1
x
0
−x 0 . . . 0
0
0 −x . . . 0
..
..
.. . .
.
. ..
.
.
.
0
0
0 . . . −x

0 1
1 ...
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa
PGS. TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 10 tháng 11 năm 2004
Bài 3 : Giải Bài Tập Định Thức
1. Tính
α β γ
β γ α
γ α β
trong đó α, β, γ các nghiệm của phương trình :x
3
+px+q = 0
Giải :
Theo định Viet ta α + β + γ = 0
Cộng cột (1), cột (2) vào cột (3) ta có:
α β γ
β γ α
γ α β
=
α β α + β + γ
β γ α + β + γ
γ α α + β + γ
=
α β 0
β γ 0
γ α 0
= 0
2. Giải phương trình
1 x x
2
x
3
1 2 4 8
1 3 9 27
1 4 16 64
Giải :
1
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 9 10 625