Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
PGS. TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 11 tháng 10 năm 2004

Mở Đầu
Trong các kỳ thi tuyển sinh sau đại học, Đại số tuyến tính là môn cơ bản, là môn thi bắt
buộc đối với mọi thí sinh thi vào sau đại học ngành toán - cụ thể là các chuyên ngành : PPGD,
Đại số, Giải tích, Hình học.
Các bài viết này nhằm cung cấp cho các bạn đọc một cách có hệ thống và chọn lọc các kiến
thức và kỹ năng cơ bản nhất của môn học Đại số tuyến tính với mục đích giúp những người
dự thi các kỳ tuyển sinh sau đại học ngành toán có được sự chuẩn bị chủ động, tích cực nhất.
Vì là các bài ôn tập với số tiết hạn chế nên các kiến thức trình bày sẽ được chọn lọc và
bám sát theo đề cương ôn tập vào sau đại học. Tuy nhiên, để dễ dàng hơn cho bạn đọc thứ tự
các vấn đề có thể thay đổi. Cũng chính bởi các lý do trên các bài viết này không thể thay thế
một giáo trình Đại số tuyến tính hoàn chỉnh. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo thêm một
số sách viết về Đại số tuyến tính, chẳng hạn :
1. Nguyễn Viết Đông - Lê Thị Thiên Hương ...
Toán cao cấp Tập 2 - Nxb Giáo dục 1998
2. Jean - Marie Monier.
Đại số 1 - Nxb Giáo dục 2000
3. Ngô Thúc Lanh
Đại số tuyến tính - Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp 1970
4. Bùi Tường Trí.
Đại số tuyến tính.
5. Mỵ Vinh Quang
Bài tập đại số tuyến tính.

Bài 1: ĐỊNH THỨC
Để hiểu được phần này, người đọc cầnphải nắm được khái niệm về ma trận và các phép
toán trên ma trận (phép cộng, trừ, nhân hai ma trận). Các khái niệm trên khá đơn giản, người
đọc có thể dễ dàng tìm đọc trong các sách đã dẫn ở trên.

1

1

Định nghĩa định thức

1.1

Định thức cấp 2, 3

• Cho A là ma trận vuông cấp 2 :
a11 a12
a21 a22

A=

định thức (cấp 2) của A là một số, ký hiệu det A (hoặc |A|) xác định như sau :
det A =

a11 a12
a21 a22

= a11 a22 − a12 a21

(1)

• Cho A là ma trận vuông cấp 3 :



a11 a12 a13
A =  a21 a22 a23 
a31 a32 a33
định thức (cấp 3) của A là một số ký hiệu det A (hoặc |A|), xác định như sau : det A =
a11 a12 a13
a21 a22 a23
a31 a32 a33

= a11 a22 a33 +a12 a23 a31 +a13 a21 a32 −a13 a22 a31 −a11 a23 a32 −a12 a21 a33 (2)

Công thức khai triển ( 2 ) thường đuợc nhớ theo quy tắc Sarrus như sau :

Ví dụ :
−1 2 3
1 −2 1
−1 0 4

= [(−1)(−2).4 + 2.1.(−1) + 1.0.3] − [3.(−2).(−1) + 1.0.(−1) + 2.1.4] = −8

Nếu ta ký hiệu Sn là tập hợp các phép thế bậc n thì các công thức ( 1 ) và ( 2 ) có thể
viết lại như sau :
det A =

s(f )a1f (1) a2f (2) và det A =
f ∈S2

s(f )a1f (1) a2f (2) a3f (3)
f ∈S3

Từ đó gợi ý cho ta cách định nghĩa định thức cấp n như sau.
2

1.2

Định thức cấp n
...
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
PGS. TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 11 tháng 10 năm 2004
Mở Đầu
Trong các kỳ thi tuyển sinh sau đại học, Đại số tuyến tính môn bản, môn thi bắt
buộc đối với mọi thí sinh thi vào sau đại hc ngành toán - cụ thể các chuyên ngành : PPGD,
Đại số, Giải tích, Hình học.
Các bài viết y nhằm cung cấp cho các bạn đọc một cách hệ thống và chọn lọc các kiến
thức và kỹ năng bản nhất của môn học Đại số tuyến tính với mục đích giúp những người
dự thi các kỳ tuyển sinh sau đại học ngành toán được sự chuẩn bị ch động, tích cực nhất.
các bài ôn tập với số tiết hạn chế nên các kiến thức trình y sẽ được chọn lọc và
bám sát theo đề cương ôn tập vào sau đại học. Tuy nhiên, để dễ dàng hơn cho bạn đọc thứ tự
các vấn đề thể thay đổi. Cũng chính bởi các do trên c bài viết y không thể thay thế
một giáo trình Đại số tuyến tính hoàn chỉnh. Bạn đọc quan tâm thể tham khảo thêm một
số sách viết v Đại s tuyến tính, chẳng hạn :
1. Nguyễn Viết Đông - Thị Thiên Hương ...
Toán cao cấp Tập 2 - Nxb Giáo dục 1998
2. Jean - Marie Monier.
Đại số 1 - Nxb Giáo dục 2000
3. Ngô Thúc Lanh
Đại số tuyến tính - Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp 1970
4. Bùi Tường Trí.
Đại số tuyến tính.
5. Mỵ Vinh Quang
Bài tập đại số tuyến tính.
Bài 1: ĐỊNH THỨC
Để hiểu được phần y, người đọc cầnphải nắm đưc khái niệm về ma trận và các phép
toán trên ma trận (phép cộng, trừ, nhân hai ma trận). Các khái niệm trên khá đơn giản, người
đọc thể dễ dàng tìm đọc trong các sách đã dẫn trên.
1
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 9 10 979