Ktl-icon-tai-lieu

Đại suy thoái 1929 - 1933 và những tác động của nó đối với thế giới

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2654 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Đại suy thoái 1929 - 1933 và những tác động
của nó đối với thế giới
Đặng Hương Giang
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Quốc tế học
Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Quan hệ quốc tế; Mã số: 60 31 40
Người hướng dẫn : TS. Bùi Thành Nam
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khái quát về Đại suy thoái từ nơi bắt đầu diễn ra là nước Mỹ từ những
diễn biến đầu tiên, cho tới diễn biến tại những khu vực khác trên thế giới. Tìm hiểu
và đánh giá Nguyên nhân của Đại suy thoái của cũng như ảnh hưởng tới các hoạt
động trong quan hệ quốc tế. Lý giải những tác động này có tầm ảnh hưởng sâu rộng
như thế nào khiến cho Đại suy thoái trở thành cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất
trong lịch sử thế giới. So sánh Đại suy thoái năm 1929 và Khủng hoảng năm 2008 để
tìm hiểu những điểm tương đồng và khác biệt trong bối cảnh, nguyên nhân, diễn biến
và tác động của hai cuộc khủng hoảng này. Đồng thời tác giả cũng đưa ra một số
nhận định về quan hệ quốc tế trong thời gian tới dưới sự ảnh hưởng của cuộc khủng
hoảng năm 2008.
Keywords. Quan hệ quốc tế; Suy thoái kinh tế; Kinh tế học quốc tế

Content.
Mở đầu
1. Lý do lựa chọn đề tài
Dựa trên những nghiên cứu từ khóa luận cử nhân “Đại suy thoái 1929 – 1933 và
những tác động tới kinh tế, xã hội Mỹ”, tác giả đã lựa chọn và phát triển để nghiên
cứu đề tài “Đại suy thoái 1929 – 1933 và những tác động của nó đối với thế giới” để
tìm hiểu về Đại suy thoái trên một quy mô rộng hơn ngoài nước Mỹ, các khu vực
khác trên thế giới từ châu Âu, Mỹ Latin tới châu Á; sự ràng buộc và phụ thuộc lẫn
nhau của các nước về kinh tế, chính trị cũng như xem xét Đại suy thoái như là một
gạch nối quan trọng giữa hai cuộc Đại chiến thế giới. Tác giả cũng tìm hiểu sự liên
quan và so sánh Đại suy thoái và cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 để tìm ra những
điểm giống và khác giữa hai cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội này, thế giới đã rút ra
được những bài học gì từ Đại suy thoái và áp dụng đối với lần khủng hoảng kinh tế
này như thế nào.
2. Lịch sử nghiên cứu
Đại suy thoái 1929 – 1933 là một trong những mốc quan trọng trong lịch sử kinh tế
thế giới. Nó đã được các nhà kinh tế học nghiên cứu trong nhiều thập kỷ sau đó. Đã
có rất nhiều tác phẩm đi sâu nghiên cứu vấn đề này và được dịch ra tiếng Việt như

“Ác mộng Đại khủng hoảng 1929” của John Kenneth Galbraith, “Cuộc Đại Suy
Thoái Kinh Tế Thập Niên 1930” của John A. Garraty, và những tác phẩm chuyên sâu
về kinh tế học suy thoái như “Sự Trở Lại Của Kinh Tế Học Suy Thoái Và Cuộc
Khủng Hoảng Năm 2008” của Paul Krugman. Kể đến ...
- 



: 60 31 40
 

Abstract. 









Keywords. ; ; 
Content.
Mở đầu
1. Lý do lựa chọn đề tài
           

 

k






2. Lịch sử nghiên cứu
 


Đại suy thoái 1929 - 1933 và những tác động của nó đối với thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại suy thoái 1929 - 1933 và những tác động của nó đối với thế giới - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đại suy thoái 1929 - 1933 và những tác động của nó đối với thế giới 9 10 960