Ktl-icon-tai-lieu

Đàm phám trong kinh doanh Quốc tế

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 370 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi chúng ta dù muốn hay không muốn cũng vẫn cứ là một nhà đàm phán. Một nhà quản trị giỏi đương nhiên phải là một nhà đàm phán giỏi, nhưng để trở thành nhà đàm phán giỏi là điều không đơn giản

Các nội dung nghiên cứu trong tài liệu:

1. Sự cần thiết của môn học.
2. Mục đích của môn học.
3. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu của môn học
Đàm phám trong kinh doanh Quốc tế - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Đàm phám trong kinh doanh Quốc tế 9 10 136