Ktl-icon-tai-lieu

Đan Len

Được đăng lên bởi miki
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thủ thuật teen - Tất cả những gì mà teen cần

Cách đan khăn kiểu cây tùng

Chiếc khăn này có tên gọi là nữ hoàng
YARN:
5 balls Elann Luxury Merino Superwash DK (100% machine washable fine merino wool -- 2122 st/ 4 inches 3.75-4.0 mm (US 5-6) -- 112 m / 122 yds per 50 gm ball)
NEEDLE:
5mm / US8
(Note: Elann Merino Superwash is DK weight and the yarn label recommended needle size is
3.75-4.0 mm)
GAUGE:
Gauge is not critical. You can use nearly any type of yarn for this scarf, however thicker
yarn will give you a wider scarf and thinner yarn will give you a narrower scarf. Just make
sure you use an appropriate needle size.
NOTES:
Basic Bind Off instructions can be found on this page here:

Basic cable instructions can be found on this page here:

Basic Cast On instructions can be found on this page here:

B4 = 4-stitch Seed Stitch Border. Odd rows: K1, P1, K1, P1. Even rows: P1, K1, P1, K1.
CB6 = Slip 3 stitches onto cable needle & hold in back, knit the next 3 stitches, then knit
the 3 stitches from the cable needle.
CF6 = Slip 3 stitches onto cable needle & hold in front, knit the next 3 stitches, then knit
the 3 stitches from the cable needle.
CN = cable needle
DK = DK weight yarn
Yarn weight standards can be found here:
Thủ thuật teen - Tất cả những gì mà teen cần
K = Knit.
K# = Knit # number of stitches, where # indicates the number of stitches to be knit.
Video to show you how to knit can be found here:

Kitchener Stitch or grafting
Video to show you how to do this can be found here:

LT (Left Twist) = Slip 1 stitch onto CN and hold in front. Knit 1 stitch. Knit 1 stitch from
CN.
LT2 (Left Twist) = Slip 1 stitch onto CN and hold in front. Purl 1 stitch. Knit 1 stitch from
CN.
MB (Make bobble) is done as follows:
1. (K1, P1, K1, P1, K1) into the next stitch.
2. Turn.
3. Purl 5.
4. Turn.
5. With point of right-hand needle, pass the 2nd stitch, 3rd, 4th, and 5th stitches on lefthand needle separately over the 1st stitch (1st stitch on left-hand needle).
6. Knit into back of stitch.
P = Purl.
P# = Purl # number of stitches, where # indicates the number of stitches to be purled.
V...
Thủ thuật teen - Tất cả những gì mà teen cần
Cách đan khăn kiểu cây tùng
Chiếc khăn này có tên gọi là nữ hoàng
YARN:
5 balls Elann Luxury Merino Superwash DK (100% machine washable fine merino wool -- 21-
22 st/ 4 inches 3.75-4.0 mm (US 5-6) -- 112 m / 122 yds per 50 gm ball)
NEEDLE:
5mm / US8
(Note: Elann Merino Superwash is DK weight and the yarn label recommended needle size is
3.75-4.0 mm)
GAUGE:
Gauge is not critical. You can use nearly any type of yarn for this scarf, however thicker
yarn will give you a wider scarf and thinner yarn will give you a narrower scarf. Just make
sure you use an appropriate needle size.
NOTES:
Basic Bind Off instructions can be found on this page here:
http://www.knittinghelp.com/knitting/basic_techniques/bind-off.php
Basic cable instructions can be found on this page here:
http://www.knittinghelp.com/knitting/advanced_techniques
Basic Cast On instructions can be found on this page here:
http://www.knittinghelp.com/knitting/basic_techniques/index.php
B4 = 4-stitch Seed Stitch Border. Odd rows: K1, P1, K1, P1. Even rows: P1, K1, P1, K1.
CB6 = Slip 3 stitches onto cable needle & hold in back, knit the next 3 stitches, then knit
the 3 stitches from the cable needle.
CF6 = Slip 3 stitches onto cable needle & hold in front, knit the next 3 stitches, then knit
the 3 stitches from the cable needle.
CN = cable needle
DK = DK weight yarn
Yarn weight standards can be found here:
http://www.yarnstandards.com/weight.html
http://tintucteens.blogspot.com
Đan Len - Trang 2
Đan Len - Người đăng: miki
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đan Len 9 10 637