Ktl-icon-tai-lieu

Danh bạ công ty cổ phần Kim khí MT

Được đăng lên bởi Quang Thắng
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Fax:
- Website:
TT

Họ và tên

16 Thái Phiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
05113.821.745
05113.823.306

Chức danh

Cơ quan
Trực tiếp
Nội bộ

Nhà riêng

Ban Tổng Giám đốc
1

Huỳnh Tấn Quế

Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc

05113.562.167

05113.824.537

2

Võ Văn Cả

P.Tổng Giám đốc

05113.828.057

05113.944.676

3

Nguyễn Bá Tòng

P.Tổng Giám đốc

05113.828.100

05113.622.908

4

Thân Thanh

P.Tổng Giám đốc

05113.821.747

05113.823.539

Trưởng BKS

05113.822.805

05113.627.512

Ban Kiểm soát
5

Ngô Văn Phong

Phòng Tổ chức Hành chính
6

Hoàng Thị Vinh

Trưởng phòng

05113.821.745

05113.618.315

7

Huỳnh Ngọc Tuấn

Phó phòng

05113.565.484

05113.633.196

8

Hồ Thị Huệ

Phó phòng

05113.565.484

05113.835.823

Trưởng phòng

05113.835.008

05113.461.059

10 Nguyễn Thị Mãi

Phó Trưởng phòng 05113.821.824

05113.844.997

11 Bùi Minh Nam

Phó Trưởng phòng 05113.821.824

05113.956.156

12 Lê Văn Quang

Trưởng phòng

05113.562.385

05113.986.749

13 Nguyễn Thị Ngọc

Phó phòng

05113.565.313

14 Nguyễn Văn Đức

Phó phòng

05113.565.542

15 Phạm Thị Thu Ngân

Phó phòng

05113.822.807

Phòng Kế toán Tài chính
9

Trần Thành Tuấn

Phòng Kế hoạch Kinh doanh

05113.734.542

15

TT

Họ và tên

Chức danh

Cơ quan
Trực tiếp
Nội bộ

Nhà riêng

Phòng Đầu tư Phát triển
16 Hoàng Công Hiếu

Trưởng phòng

05113.561.903

05113.896.637

17 Lê Trọng Liêm

Phó Trưởng phòng 05113.561.903

05113.821.873

Trưởng phòng

0511.3822450

05113.725.788

19 Nguyễn Thành Nhân

Trưởng ban

05113.823.900

05113.603.206

20 Lưu Thương

Phó ban

05113.823.900

05113.913.939

Phòng Xuất nhập khẩu
18 Trần Ngọc Lĩnh
Ban THN-PC

Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 1
21 Nguyễn Hữu Vinh

Giám đốc

05113.746.522

05113.751.094

22 Phan Thanh Nhã

Phó Giám đốc

05113.746.522

05113.519.779

05113.250.125

05113.710.253

05113.934.835

05113.840.220

Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 2
23 Hồ Ngọc Hoàng

Phó Giám đốc

Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 3
24 Trần Ngọc Anh

Giám đốc

Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 5
25 Lê Thanh Liêm

Giám đốc

05113.625.085

05113.818.241

26 Đinh Ngọc Vũ

Phó Giám đốc

05113.625.085

05113.765.248

Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 9
27 Đinh Minh Tân

Giám đốc

05113.952.210

05113.837.460

28 Hồ Thanh An

Phó Giám đốc

05113.952.211

05113.696.797

Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 10
29 Nguyễn Viết Hải

Giám đốc

05113.831.147

05113.825.510

30 Trần Văn Trung

Phó Giám đốc

05113.831.147

05113.650.510...
15
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
- Địa chỉ: 16 Thái Phiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 05113.821.745
- Fax:
05113.823.306
- Website:
TT Họ và tên Chức danh
Cơ quan
Nhà riêng
Trực tiếp Nội bộ
Ban Tổng Giám đốc
1 Huỳnh Tấn Quế 05113.562.167 05113.824.537
2 Võ Văn Cả P.Tổng Giám đốc 05113.828.057 05113.944.676
3 Nguyễn Bá Tòng P.Tổng Giám đốc 05113.828.100 05113.622.908
4 Thân Thanh P.Tổng Giám đốc 05113.821.747 05113.823.539
Ban Kiểm soát
5 Ngô Văn Phong Trưởng BKS 05113.822.805 05113.627.512
Phòng Tổ chức Hành chính
6 Hoàng Thị Vinh Trưởng phòng 05113.821.745 05113.618.315
7 Huỳnh Ngọc Tuấn Phó phòng 05113.565.484 05113.633.196
8 Hồ Thị Huệ Phó phòng 05113.565.484 05113.835.823
Phòng Kế toán Tài chính
9 Trần Thành Tuấn Trưởng phòng 05113.835.008 05113.461.059
10 Nguyễn Thị Mãi Phó Trưởng phòng 05113.821.824 05113.844.997
11 Bùi Minh Nam Phó Trưởng phòng 05113.821.824 05113.956.156
Phòng Kế hoạch Kinh doanh
12 Lê Văn Quang Trưởng phòng 05113.562.385 05113.986.749
13 Nguyễn Thị Ngọc Phó phòng 05113.565.313
14 Nguyễn Văn Đức Phó phòng 05113.565.542 05113.734.542
15 Phạm Thị Thu Ngân Phó phòng 05113.822.807
www.cevimetal.com.vn
Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc
Danh bạ công ty cổ phần Kim khí MT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh bạ công ty cổ phần Kim khí MT - Người đăng: Quang Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Danh bạ công ty cổ phần Kim khí MT 9 10 4