Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá độ rủi ro sóng thần khu vực đô thị thành phố Nha Trang

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1475 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đánh giá độ rủi ro sóng thần khu vực đô thị
thành phố Nha Trang
Phạm Thế Truyền
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Khí tượng thủy văn và Hải dương học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hải dương học; Mã số: 60 44 97
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hồng Phương
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khái quát độ nguy hiểm của sóng thần trong khu vực biển Đông nói
chung và khu vực đô thị thành phố Nha Trang nói riêng. Tiến hành công tác thực
địa, xây dựng cơ sở dữ liệu và các công cụ tính toán để nghiên cứu đổủi ro của sóng
thần cho khu vực đô thị thành phố Nha Trang. Đánh giá thực trạng mức độ tổn
thương do sóng thần gây ra đối với khu vực đô thị thành phố Nha Trang.
Keywords. Hải dương học; Sóng thần; Rủi ro; Nha Trang
Content
MỞ ĐẦU
Lịch sử thế giới đã ghi nhận được những trận sóng thần có sức tàn phá khủng khiếp.
Gần đây nhất, vào ngày 11 tháng 03 năm 2011, một trận động xảy ra với Mw 9.0 xảy ra ngoài
khơi Tohoku, Japan. Trận động đất đã gây ra sóng thần lan dọc bờ biển Thái Bình Dương của
Nhật Bản và ít nhất 20 quốc gia, bao gồm cả bờ biển phía Tây của Bắc và Nam Mỹ. Sóng
thần cao đến 38,9 m đã đánh vào Nhật Bản chỉ vài phút sau động đất, tại một vài nơi sóng
thần tiến vào đất liền 10 km. Trận động đất và sóng thần đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm
trọng với 15.840 người thiệt mạng, 5.950 người bị thương và 3.642 người mất tích. Trước đó
là trận sóng thần xảy ra vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, một trận động đất lớn thứ tư kể từ
năm 1900 đã xảy ra ngoài khơi đảo Sumatra, Indonesia. Trận động đất được đánh giá là có
cường độ hơn 9,0 độ Rích te đã gây ra một dải đứt gẫy dài tới 1200km. Nó tạo ra sóng thần
có độ cao hơn 12m tại nhiều khu vực. Sóng thần đã giết hại hơn 283.000 người ở các vùng bờ
Ấn Độ Dương và làm cho hơn 1.100.000 người mất nhà cửa. Những thiệt hại do trận sóng
thần này gây ra phải mất nhiều năm mới có thể khắc phục được.
Do khả năng tàn phá rất nghiêm trọng của sóng thần, từ lâu đã có rất nhiều nghiên cứu
trên thế giới về sự hình thành và lan truyền của sóng thần. Các nghiên cứu đều tập trung vào

1

mục đích xây dựng một hệ thống dự báo và cảnh báo sóng thần có thể cho phép tính toán dự
báo và đưa ra bản tin cảnh báo sóng thần với thời gian ngày càng rút ngắn.
Bên cạnh công tác cảnh báo sóng thần, việc nghiên cứu đánh giá độ rủi ro sóng thần
để từ đó có chiến lược quy hoạch, xây dựng các phương án ứng phó kịp thời với thiên tai
sóng thần, nhằm bảo vệ các thành phố ven biển là nhiệm vụ cấp thiết.Trong bối cảnh đó luận
văn khoa học “Đánh giá độ rủi ro sóng thầ...
1
Đánh giá độ rủi ro sóng thần khu vực đô thị
thành phố Nha Trang
Phm Thế Truyn
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Khí tượng thủy văn và Hải dương học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hải dương học; Mã số: 60 44 97
Người hướng dn: PGS.TS. Nguyn Hồng Phương
Năm bảo v: 2012
Abstract. Khái quát độ nguy him ca sóng thn trong khu vc biển Đông nói
chung khu vực đô thị thành phố Nha Trang nói riêng. Tiến hành công tác thực
địa, xây dựng sở d liệu các công cụ tính toán để nghiên cứu đổủi ro của sóng
thn cho khu vực đô th thành ph Nha Trang. Đánh g thực trng mức đ tn
thương do sóng thần gây ra đối vi khu vực đô thị thành phố Nha Trang.
Keywords. Hải dương học; Sóng thần; Ri ro; Nha Trang
Content
M ĐẦU
Lch s thế giới đã ghi nhận được nhng trận sóng thần sức tàn phá khủng khiếp.
Gần đây nhất, vào ngày 11 tháng 03 năm 2011, mt trận động xy ra vi M
w
9.0 xy ra ngoài
khơi Tohoku, Japan. Trận động đất đã gây ra sóng thn lan dc b bin Thái Bình Dương ca
Nht Bản và ít nhất 20 quc gia, bao gm c b biển phía y của Bc Nam M. Sóng
thần cao đến 38,9 m đã đánh vào Nhật Bn ch vài phút sau động đất, ti một i nơi sóng
thn tiến vào đất lin 10 km. Trận động đất sóng thần đã gây ra nhiều thit hại nghiêm
trng vi 15.840 người thit mạng, 5.950 người b thương và 3.642 người mất tích. Trước đó
trận sóng thần xy ra o ngày 26 tháng 12 m 2004, mt trận động đt ln th k t
năm 1900 đã xảy ra ngoài khơi đảo Sumatra, Indonesia. Trận động đất được đánh giá có
cường độ hơn 9,0 độ Rích te đã y ra mt dải đt gy dài tới 1200km. tạo ra sóng thn
có độ cao hơn 12m tại nhiu khu vực. Sóng thần đã giết hại hơn 283.000 người các vùng bờ
Ấn Độ Dương làm cho hơn 1.100.000 người mất nhà cửa. Nhng thit hi do trận sóng
thần này gây ra phải mt nhiều năm mới có thể khc phục được.
Do kh năng tàn phá rất nghiêm trọng của sóng thần, t lâu đã có rất nhiều nghiên cứu
trên thế gii v s hình thành lan truyền của sóng thần. Các nghiên cứu đều tập trung vào
Đánh giá độ rủi ro sóng thần khu vực đô thị thành phố Nha Trang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá độ rủi ro sóng thần khu vực đô thị thành phố Nha Trang - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đánh giá độ rủi ro sóng thần khu vực đô thị thành phố Nha Trang 9 10 350