Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá mức độ đáp ứng với chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông cử nhân sư phạm do trường Đại học An Giang đào tạo

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đánh giá mức độ đáp ứng với chuẩn nghề
nghiệp giáo viên trung học phổ thông cử nhân
sư phạm do trường Đại học An Giang đào tạo
Lê Thị Linh Giang
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Đức Ngọc
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Đo lường mức độ đáp ứng của giáo viên do Trường Đại học Anh Giang
(ĐHAG) đào tạo với Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học (GVTH). Đề xuất các
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Cử nhân Sư phạm của Trường ĐHAG
Keywords: Giáo dục đại học; Chất lượng giáo dục; Giáo viên; Chuẩn nghề nghiệp
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

CLGD nói chung và CLGD phổ thông nói riêng là vấn đề luôn được xã hội quan tâm. Bước
vào thời kì đổi mới giáo dục phổ thông, vấn đề CLGD và nâng cao CLGD càng trở nên cấp thiết,
trở thành vấn đề nóng của xã hội. Nhiều nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng GV chính là một trong
các yếu tố có tính quyết định đến chất lượng và hiệu quả giáo dục. Nói cách khác, nâng cao chất
lượng đội ngũ GV là nhân tố quyết định sự nghiệp và CLGD.
Nhằm nâng cao CLGD phổ thông và tiến đến chuẩn hoá đội ngũ GV phổ thông, Bộ
GD&ĐT đã ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp GVTH theo Thông tư số 30 [15]. Việc
đánh giá sự đáp ứng của SV tốt nghiệp đối với chuẩn nghề nghiệp chính là kênh thông tin
giúp nhà trường điều chỉnh Chuẩn đầu ra và xem xét vấn đề đào tạo đáp ứng Chuẩn nghề đến
mức độ nào, đồng thời có tác dụng tích cực trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nhằm
hướng tới “Chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu đề ra”.
Đối với Trường ĐHAG, việc đánh giá mức độ đáp ứng của sản phẩm đào tạo – SV tốt
nghiệp từ các CTĐT GVTH với chuẩn nghề nghiệp được xem là “bài toán chất lượng” mà
nhà trường cần tìm lời giải chứ không phải là kết quả sẵn có từ nơi khác. Vì thế, việc nghiên
cứu đánh giá mức độ đáp ứng với Chuẩn nghề nghiệp GVTH của Cử nhân Sư phạm do
Trường ĐHAG đào tạo, là cơ sở để phân tích tiêu chí đánh giá CTĐT của Khoa Sư phạm có
đáp ứng được yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp GVTH, là cơ sở để điều chỉnh cấu trúc Chuẩn
đầu ra và hoạt động đào tạo các ngành Cử nhân Sư phạm của Trường ĐHAG.

Chính từ những lý lẽ trên, chúng tôi quyết định chọn đề tài “Đánh giá mức độ đáp ứng với
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông của Cử nhân Sư phạm do Trường Đại học
An Giang đào tạo” để nghiên cứu.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài: đo lường mức độ đáp ứng của GV do Trường ĐHAG
đào tạo với Chuẩn nghề nghiệp GVTH; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào
tạo C...
Đánh giá mức độ đáp ứng với chuẩn nghề
nghiệp giáo viên trung học phổ thông cử nhân
sư phạm do trường Đại học An Giang đào tạo
Thị Linh Giang
Vin Đảm bo chất lượng giáo dc
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người ng dẫn: PGS.TS. Lê Đức Ngọc
m bảo vệ: 2010
Abstract: Đo lường mức độ đáp ứng của giáo viên do Trường Đại học Anh Giang
(ĐHAG) đào tạo với Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học (GVTH). Đề xuất các
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Cử nhân Sư phạm của Trường ĐHAG
Keywords: Giáo dục đại học; Chất lượng giáo dục; Go viên; Chuẩn nghề nghiệp
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
CLGD nói chung CLGD phthông nói riêng vấn đ luôn được xã hội quan tâm. Bước
o thi kì đổi mới giáo dục phổ thông, vấn đề CLGD nâng cao CLGD càng trở nên cấp thiết,
trở thành vấn đề nóng ca hi. Nhiều nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng GV chính là một trong
các yếu tố có tính quyết định đến chất lượng và hiệu quả giáo dục. Nói cách khác, nâng cao chất
lượng đội nGV là nhân tố quyết định s nghip và CLGD.
Nhằm nâng cao CLGD ph thông tiến đến chuẩn hoá đội n GV phổ thông, B
GD&ĐT đã ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp GVTH theo Thông s30 [15]. Việc
đánh giá sđáp ứng của SV tốt nghiệp đối với chuẩn nghề nghiệp chính là kênh thông tin
giúp nhà trường điều chỉnh Chuẩn đầu ra và xem xét vấn đề đào tạo đáp ứng Chuẩn nghề đến
mức độ nào, đồng thời tác dụng ch cực trong việc nâng cao chất lượng đào to nhm
hướng tới Chất lượng sự phù hợp với mục tiêu đề ra”.
Đối với Trường ĐHAG, việc đánh gmc độ đáp ứng của sản phẩm đào tạo SV tốt
nghiệp từ các CTĐT GVTH với chuẩn nghề nghiệp được xem là “bài toán chất lượng” mà
nhà trường cần tìm lời giải chứ không phải là kết quả sẵn tnơi khác. Vì thế, việc nghiên
cứu đánh g mức độ đáp ứng với Chuẩn nghề nghiệp GVTH của C nhân Sư phạm do
Trường ĐHAG đào tạo, là sở để phân tích tiêu cđánh g CTĐT của Khoa phạm có
đáp ứng được yêu cầu của Chuẩn nghnghiệp GVTH, là sđể điều chỉnh cấu trúc Chuẩn
đầu ra và hoạt động đào tạo các ngành Cử nhân Sư phạm của Trường ĐHAG.
Đánh giá mức độ đáp ứng với chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông cử nhân sư phạm do trường Đại học An Giang đào tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá mức độ đáp ứng với chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông cử nhân sư phạm do trường Đại học An Giang đào tạo - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Đánh giá mức độ đáp ứng với chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông cử nhân sư phạm do trường Đại học An Giang đào tạo 9 10 368