Ktl-icon-tai-lieu

Đạo đức Phật giáo và ảnh hưởng của nó đến xây dựng gia đính văn hóa ở tỉnh Ninh Bính hiện nay

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 805 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đạo đức Phật giáo và ảnh hưởng của nó đến
xây dựng gia đính văn hóa ở tỉnh Ninh Bính
hiện nay
Ngô Thị Bìch
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Tôn giáo học; Mã số: 60 22 90
Người hướng dẫn: TS. Ngô Thị Phượng
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Khái quát về sự du nhập và đặc điểm của Phật giáo Việt Nam. Phân tìch
những vấn đề cơ bản của đạo đức Phật giáo. Khái quát đặc điểm kinh tế, xã hội và
tính hính Phật giáo ở tỉnh Ninh Bính hiện nay. Phân tìch ảnh hưởng chủ yếu của đạo
đức Phật giáo đến việc xây dựng gia đính văn hoá ở tỉnh Ninh Bính. Đề xuất một số
kiến nghị nhằm phát huy những mặt tìch cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của đạo
đức Phật giáo với việc xây dựng gia đính văn hoá ở tỉnh Ninh Bính hiện nay.
Keywords. Đạo đức; Phật giáo; Gia đính văn hóa; Tôn giáo học; Ninh Bính
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam là một quốc gia nằm trong vùng Đông Nam Á, Bắc giáp với Trung Hoa,
Đông và Nam giáp với biển Đông, phìa Tây giáp với Lào và Cămpuchia. Chình ví là một
quốc gia nằm ở ngã tư của lưu lộ quốc tế thuộc Đông Nam Á, là nơi dừng chân của các
thương nhân vùng Địa Trung Hải, nên từ nhiều thế kỉ trước, Việt Nam và các quốc gia trong
vùng này đã thiết lập mối quan hệ kinh tế, thương mại, văn hoá, tôn giáo... qua hai con
đường chình. Con đường Hồ Tiêu, tức là đường biển qua Srilanca, Inđônêsia, Trung Hoa,
Việt Nam và đường Đồng Cỏ tức đường bộ, xuất phát từ vùng Đông Bắc Ấn rồi băng qua
miền Trung Á, Mông Cổ, Tây Tạng, Việt Nam, Trung Hoa. Thông qua hai con đường này,
các tôn giáo lớn trên thế giới, trong đó có Phật giáo gặp nhiều thuận lợi để du nhập vào Việt
Nam.
Ngay từ khi mới du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã nhanh chóng thìch nghi với lối
sống của người dân Việt. Trong quá trính phát triển ở Việt Nam, Phật giáo hầu như không gặp
trở ngại trong việc hoà nhập vào mọi giai tầng của xã hội, đã thấm sâu vào tiềm thức và có ảnh
hưởng không nhỏ tới đời sống, đạo đức của con người Việt Nam. Phật giáo nhanh chóng
chiếm được cảm tính của người dân, đóng vai trò như một tôn giáo của Dân tộc. Đến nay,
(theo số liệu thống kê năm 2007) ở Việt Nam có khoảng trên 40.000 tăng ni, trên 10 triệu phật
tử (có quy y) và có tới 80% dân số tin và ìt nhiều chịu ảnh hưởng bởi những nghi lễ, tìn
ngưỡng, đạo đức của Phật giáo.
Ra đời tại Ấn Độ hơn 2500 năm trước, những yếu tố tìch cực của Đạo Phật đã tác động
tới đời sống hàng ngày của con người, nên nó đã nhanh chóng lan toả sang nhiều nước trên
thế giới. Có mặt tại Việt Nam hơn 2000 năm, Phật giáo...
c Phng cn
 t
hin nay
 
i hc Khoa h
Lu ThS.  c: 60 22 90
ng dn: TS. N ng
o v: 2010
Abstract.  s du nhm ca Ph
nhng v n cc Phm kinh t
 tng ch yu co
c Phn vi t xut mt s
kin ngh nhng mn ch c co
c Phi vi tn nay.
Keywords. c; Pho; ; c; 
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài

 
 

          ... qua hai con
  



c
Nam.
, 
  
 
        
 
 ni, 
   
.
  
con  
 
Đạo đức Phật giáo và ảnh hưởng của nó đến xây dựng gia đính văn hóa ở tỉnh Ninh Bính hiện nay - Trang 2
Đạo đức Phật giáo và ảnh hưởng của nó đến xây dựng gia đính văn hóa ở tỉnh Ninh Bính hiện nay - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đạo đức Phật giáo và ảnh hưởng của nó đến xây dựng gia đính văn hóa ở tỉnh Ninh Bính hiện nay 9 10 786