Ktl-icon-tai-lieu

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của cả nước.

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 899 lần   |   Lượt tải: 10 lần
1. Mục đích làm đề án

Xuất phát từ việc nhận thức về thực trạng nguồn nhân lực của đất nước ta trong thời kì đổi mới, để làm rõ những yêu cầu cần đạt tới, những việc cần phải làm trong vấn đề phát triển nguồn nhân lực. Đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả quản lí, sử dụng, và phát triển nguồn nhân lực sao cho phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, hướng đến mục tiêu hoàn thành công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

2. Kết cấu đề án môn học

Mở đầu

Con người là vốn quý nhất, chăm lo hạnh phúc con người là mục tiêu phấn đấu cao nhất của chế độ ta, coi việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa; khẳng định con người Việt Nam phát triển toàn diện cả về thể lực, trí lực, cả về khả năng lao động, năng lực sáng tạo và tính tích cực chính trị - xã hội, cả về đạo đức, tâm hồn và tình cảm chính là mục tiêu, là động lực của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Sau hơn 20 mươi năm đổi mới, nước ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn, ngày nay đất nước đang bước vào một thời kỳ phát triển mới sau khi đã hội nhập toàn diện vào nền kinh tế toàn cầu hóa, với những cơ hội và thách thức chưa từng có, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực thích ứng. Nhưng thực trạng nguồn nhân lực hiện nay khó cho phép tận dụng tốt nhất cơ hội đang đến với đất nước; thậm chí nếu không mau chóng khắc phục được một số yếu kém, có nguy cơ khó vượt qua những thách thức mới, kéo theo đó là sự tụt hậu của đất nước. Cũng vì lẽ đó nên em đã chọn đề tài này với mong muốn đóng góp những nhận thức của bản thân về vấn đề phát triển nguồn nhân lực trong công cuộc phát triển chung của đất nước hiện nay.
Với sự hiểu biết ít ỏi, cũng như suốt quá trình thực hiện đề tài, tham khảo tài liệu, nội dung chắc chắn sẽ có những sai sót và nhầm lẫn. Kính mong sự chỉ bảo và hướng dẫn của giáo viên.

Chương I: Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải lấy nguồn nhân lực làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế Việt Nam.
Trong các yếu tố để phát triển nhanh và bền vững của đất nước, của nền kinh tế thì nguồn lực là yếu tố cơ bản nhất. Bởi lẽ nguồn nhân lực của Việt Nam với đức tính cần cù, sáng tạo khi đã có trình độ văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ cao, có tay nghề vững sẽ là yếu tố quyết định để tạo ra phương pháp công nghệ và công nghệ hiện đại. Nguồn nhân lực này lại sử dụng các các phương pháp, phương tiện, công nghệ tiên tiến, hiện đại để đạt được năng suất lao động xã hội cao, hàng hoá nhiều và tốt. Như vậy nguồn nhân lực này vừa là người sáng tạo ra, vừa là người sử dụng các phương tiện, phương pháp công nghệ để đạt được lợi ích kinh tế cao nhất cho xã hội, cho tập thể và cho bản thân họ.

Nguồn nhân lực như vậy cần được giáo dục, đào tạo, nâng cao trình độ và cần được sử dụng một cách đầy đủ, có hiệu quả, cần có những chính sách, chế độ đãi ngộ thoả đáng đối với nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đó là các cán bộ khoa học, công nghệ, quản lí, viên chức Nhà nước, công nhân lành nghề. Để có được nguồn nhân lực như vậy phài đầu tư để đào tạo và bồi dưỡng lại đội ngũ cán bộ, công nhân hiện có, chuẩn bị kế hoạch để phát triển đào tạo mới có chất lượng cao theo đúng yêu cầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phát triển mạnh văn hoá giáo dục là đòi hỏi cấp bách và cơ bản của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế và hiện đại hoá đất nước. Đây cũng là một điều kiện để tiến tới bảo đảm dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và bảo vệ mội trường. Nguồn lực con người là nguồn lực có vai trò quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà đổi
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của cả nước. - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của cả nước. 9 10 138