Ktl-icon-tai-lieu

Đáp Án Đề thi Môn Lịch Sử - Khối C - 2012

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 979 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GỢI Ý TRẢ LỜI MÔN LỊCH SỬ - ĐỀ THI ĐẠI HỌC KHỐI C – 2012
Câu 1: Nắm được các ý sau đây:
- Khái quát ngắn gọn cuộc khai thác trong khoảng 2 - 5 dòng: Sau chiến tranh
Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần 2 với quy mô và tốc độ lớn gấp
nhiều lần so với trước. Tập trung chủ yếu vào nông nghiệp và công nghiệp.
Trong nông nghiệp thì chú trọng lập đồn điền cao su. Trong công nghiệp thì
chú trọng khai thác mỏ than.(0,5đ)
- Tác động:
Kinh tế: có sự chuyển biến mới. Kinh tế tư bản chủ nghĩa Pháp được
mở rộng. Trong quá trình khai thác thực dân Pháp đã có chú trọng về
đầu tư về kĩ thuật và nhân lực nhưng rất hạn chế. Nền kinh tế Việt Nam
vẫn mất cân đối lạc hậu, lệ thuộc vào Pháp. VN vẫn là thị trương độc
chiếm của Pháp (1,5đ)
Câu 2:
- Phân chia thời kì (1đ)
+1919 - 1930: Tác động của khai thác thuộc địa lần thứ 2, xã hội VN có
sự phân hoá mạnh mẽ, Nguyễn Ái Quốc đẩy mạnh hoạt động chuẩn bị
mọi mặt đưa đến sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
+1930 - 1945: Trải qua các phong trào CM: 30-31, 36 - 39, 39 - 45, làm
nên cuộc cách mạng tháng 8, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng
hoà.
+1945 - 1954: Trải qua 9 năm kháng chiến, đưa đến việc kí kết hiệp
định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh
+1954 - 1975: Là thời kì tiến hành 2 chiến lược cách mạng XHCN và
dân tộc dân chủ ND, đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ
cứu nước 1975
+1975 - 2000: Đất nước độc lập thống nhất bước vào kỉ nguyên xây
dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN.
- Nội dung chính của thời kì lịch sử diễn ra sự kiện đập tan tập đoàn cứ điểm
mạnh nhất Đông Dương của Pháp. Đó là thời kì 1945 - 1954: (1đ)
+ Năm đầu tiên sau CM T8(1945 -1946): Nêu được những khó khăn
thuận lợi của nước VN dân chủ cộng hoà sau CM T8. Những biện pháp
xây dựng nền móng chế độ mới, giải quyết khó khăn trước mắt, chống
thù trong giặc ngoài (Trung Hoa dân quốc, quân Pháp và tay sai).
+ Từ 19/12/1946 - 21/7/1954: Là cuộc kháng chiến toàn quốc, toàn
dân, toàn diện với những thắng lợi to lớn như chiến dịch Việt Bắc thu
đông năm 1947, chiến dịch Biên Giới thu đông năm 1950, chiến dịch

NGÔI NHÀ TRI THỨC VIỆT NAM

Điện Biên Phủ xuân hè 1954, ký hiệp định Giơ-ne-vơ tháng 7 năm
1954
Câu 3:
Cuối tháng 3 năm 1975, Bộ chính trị quyết định tập trung nhanh nhất
sức người sức của, bộ đội vũ khí để hoàn thành giải phóng miền Nam trước
mùa mưa 1975. (0,5đ)
Quyết đinh đó dựa trên cơ sở sau 2 chiến dịch Tây Nguyên, Huế - Đà
Nẵng, Bộ Chính Trị nhận định thời cơ chiến lược đã tới, tương quan lực
lượng đã hoàn toàn thay đổi sâu sắc có lợi cho ta. (0,...
GỢI Ý TRẢ LỜI MÔN LỊCH SỬ - ĐỀ THI ĐẠI HỌC KHỐI C – 2012
Câu 1: Nắm được các ý sau đây:
- Khái quát ngắn gọn cuộc khai thác trong khoảng 2 - 5 dòng: Sau chiến tranh
Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần 2 với quy tốc độ lớn gấp
nhiều lần so với trước. Tập trung chủ yếu vào nông nghiệp công nghiệp.
Trong nông nghiệp thì chú trọng lập đồn điền cao su. Trong công nghiệp thì
chú trọng khai thác mỏ than.(0,5đ)
- Tác động:
Kinh tế: sự chuyển biến mới. Kinh tế bản chủ nghĩa Pháp được
mở rộng. Trong quá trình khai thác thực dân Pháp đã chú trọng về
đầu tư về kĩ thuật và nhân lực nhưng rất hạn chế. Nền kinh tế Việt Nam
vẫn mất cân đối lạc hậu, lệ thuộc vào Pháp. VN vẫn thị trương độc
chiếm của Pháp (1,5đ)
Câu 2:
- Phân chia thời kì (1đ)
+1919 - 1930: Tác động của khai thác thuộc địa lần thứ 2, xã hội VN có
sự phân hoá mạnh mẽ, Nguyễn Ái Quốc đẩy mạnh hoạt động chuẩn bị
mọi mặt đưa đến sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
+1930 - 1945: Trải qua các phong trào CM: 30-31, 36 - 39, 39 - 45, làm
nên cuộc cách mạng tháng 8, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng
hoà.
+1945 - 1954: Trải qua 9 năm kháng chiến, đưa đến việc kết hiệp
định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh
+1954 - 1975: thời tiến hành 2 chiến lược ch mạng XHCN
dân tộc dân chủ ND, đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ
cứu nước 1975
+1975 - 2000: Đất nước độc lập thống nhất bước vào kỉ nguyên xây
dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN.
- Nội dung chính của thời lịch sdiễn ra sự kiện đập tan tập đoàn cứ điểm
mạnh nhất Đông Dương của Pháp. Đó là thời kì 1945 - 1954: (1đ)
+ Năm đầu tiên sau CM T8(1945 -1946): Nêu được những khó khăn
thuận lợi của nước VN dân chủ cộng hoà sau CM T8. Những biện pháp
xây dựng nền móng chế đ mới, giải quyết khó khăn trước mắt, chống
thù trong giặc ngoài (Trung Hoa dân quốc, quân Pháp và tay sai).
+ Từ 19/12/1946 - 21/7/1954: cuộc kháng chiến toàn quốc, toàn
dân, toàn diện với những thắng lợi to lớn như chiến dịch Việt Bắc thu
đông năm 1947, chiến dịch Biên Giới thu đông năm 1950, chiến dịch
NGÔI NHÀ TRI THỨC VIỆT NAM
Đáp Án Đề thi Môn Lịch Sử - Khối C - 2012 - Trang 2
Đáp Án Đề thi Môn Lịch Sử - Khối C - 2012 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đáp Án Đề thi Môn Lịch Sử - Khối C - 2012 9 10 539